Accident nuclear de Fukushima, Japó

Diferències entre fusió nuclear i fusió del nucli

Davant d'un accient nuclear com el de la central nuclear de Fukushima, al Japó, s'acostuma a parlar sovint del risc de la fusió del nucli.

És important no confondre la fusió del nucli d'un reactor nuclear amb l'energia nuclear de fusió.

La fusió nuclear és el procés en el qual dos àtoms s'uneixen per passar a formar-ne un de sol. Això allibera molta energia que podria ser aprofitada per generar energia elèctrica. Malauradament aquestes reaccions encara no es poden controlar bé i molt menys per construir centrals nuclears per la producció d'energía elèctrica.

Les centrals nuclears actuals utilitzen reaccions de fisió nuclear, que és basa precisament en dividir el nucli d'un un àtom, això no genera tanta energia però en continua generant molta.

L'energia produida per les reaccions de fissió s'obté en forma de calor. Gran part d'aquesta d'aquesta energia calorífica s'utilitza per fer girar unes turbines per convertir-la en energia elèctrica. I una altra part cal dissipar-la perqué el nucli no es sobreescalfi. Per això les centrals estan a prop d'abundants fonts d'aigua (rius caudalosos i mars o oceans).

El el cas de la majoria dels accidents nuclears com l'accident de Fukushima al Japó, per diversos motius, la fallada prové del sistema de refrigeració. De manera que el nucli comença a acomular calor i va pujant la temperatura. Com passa en qualsevol material existeix una determinada temperatura que si es sobrepassa passen de ser sòlids a líquids, és a dir, es fonen.

Si es fon el nucli, com és evident, no pot contenir res i el contingut, que a aquestes temperatures, ja està en forma de vapor s'escapa per tot arreu.

Per tant, el terme fusió quan parlem de fusió nuclear es refereix al terme unir i el terme fusió quan parlem del nucli d'un reactor es refereix al pas d'estat sòlid a líquid, fondre.

parts d'una central nuclear

valoración: 3 - votos 10