Menu

Escàner radiològic

Radiodiagnòstic

Radiodiagnòstic

Les tècniques de radiodiagnòstic consisteixen en l'obtenció d'imatges de l'organisme per mitjà d'equips de raigs X, que travessen el camp exploratori que es desitja estudiar. En l'actualitat, són nombrosos els avenços realitzats en aquest camp destacant les tècniques d'ecografia, que empren ultrasons, o la ressonància magnètica nuclear que no empra radiacions ionitzants.

Gràcies a la radiologia X, poden realitzar estudis d'esquelet, tòrax, abdomen, sistema nerviós, tub digestiu, aparell urinari, cor, etc. A la imatge radiològica s'aconsegueix que el feix de raigs X travessi la zona a explorar. Depenent dels teixits, els raigs X són absorbits de manera diferent. D'aquesta manera s'obté un feix emergent que presenta variacions d'intensitat, visibles en una pantalla, que en revelar-dóna lloc a una radiografia.

Una altra tècnica mèdica de radiodiagnòstic important és la tomografia axial computeritzada (TAC), que consisteix en obtenir en un ordinador la projecció tridimensional a partir dels talls superposats de l'òrgan a estudiar, produïda per un fi feix de raigs X colimados que giren al voltant del mateix.

valoración: 3 - votos 6

Última revisió: 2 de octubre de 2015