Menu

Central nuclear d'Isar, Alemanya

Piscina de combustible nuclear gastat

Turbina d'una central nuclear

Centrals nuclears a Bulgària

Bulgària disposa en aquests moments de 2 centrals nuclears actives, 0 centrals nuclears inactives i 4 centrals nuclears desmantelades
  • Central nuclear de Kozloduy-5. Kozloduy
  • Central nuclear de Kozloduy-6. Kozloduy

Centrals desmantellades o en procés de desmantellament

  • Central nuclear de Kozloduy-1. Kozloduy
  • Central nuclear de Kozloduy-2. Kozloduy
  • Central nuclear de Kozloduy-3. Kozloduy
  • Central nuclear de Kozloduy-4. Kozloduy
Tornar a centrals nuclears