Menu

Central nuclear d'Isar, Alemanya

Piscina de combustible nuclear gastat

Turbina d'una central nuclear

Centrals nuclears a Bulgària

  • Central nuclear Kozloduy-5. Kozloduy
  • Central nuclear Kozloduy-6. Kozloduy

Centrals desmantellades o en procés de desmantellament

  • Central nuclear Kozloduy-1. Kozloduy
  • Central nuclear Kozloduy-2. Kozloduy
  • Central nuclear Kozloduy-3. Kozloduy
  • Central nuclear Kozloduy-4. Kozloduy
Tornar a centrals nuclears