Menu

Energia nuclear

Central nuclear de Regodola, Espanya

Central nuclear de Regodola, Espanya

A l'agost de 1976 es va concedir l'autorització prèvia per a la instal.lació d'una central nuclear al terme de Regodola (Lugo). La concessió es va fer al grup d'empreses format per Fenosa, Hidroeléctrica del Cantàbric i Electra de Viesgo, aquestes dues últimes amb un 20% de participació.

La central nuclear hagués tingut una potència nominal de 1.000 MWe, d'aigua lleugera. El desenvolupament del projecte i els límits i condicions sobre la seguretat nuclear es especificavan en la resolució de la Direcció General de l'Energia.

En aquell moment a Espanya existien tres centrals nuclears en funcionament, tres en construcció i 15 en projecte.

L'autorització prèvia d'instal lació de la central de Regodola, es va encarregar dins del Pla Energètic Nacional, segons el qual per a 1985 havien al nostre país un total de 24 centrals en funcionament.

Finalment el projecte de la central nuclear no es va concretar ja que va ser afectat pel dectreto de la moratòria nuclear.

PaisEspanya
ZonaLugo
Autor:

Data de publicació:
Última revisió: 2 de novembre de 2016

Centrals nuclears a Espanya