Menu

Central nuclear d'Isar, Alemanya

Piscina de combustible nuclear gastat

Turbina d'una central nuclear

Central nuclear de Vandellòs-1, Espanya

Central nuclear de Vandellòs-1, Espanya

La central nuclear de Vandellòs I és una central d'energia nuclear de grafit-gas que va començar a funcionar el 1972. Va formar part del grup de centrals d'energia nuclear de primera generació a Espanya, formant per la central nuclear de Zorita, la de Santa Mª de Garoña i la central nuclear de Vandellòs I. Era propietat de l'empresa hispanofrancesa HIFRENSA (hispano-francesa d'Electricitat).

La central nuclear tenia 480 megawatts (MW) de potència. Fins al moment les centrals nuclears espanyoles eren refrigerades i moderades per aigua. La central de Vandellòs, en canvi, es refrigerava per gas i la seva reacció nuclear estava moderada per grafit. Aquest sistema representaria notables inconvenients en el tractament dels residus i de la proliferació nuclear.

En el combustible nuclear gastat havia plutoni que podia ser extret per a ús militar. D'altra banda, el grafit radioactiu no es podia portar al Cabril per gestionar-lo com un residu de mitjana i baixa activitat, perquè conté carboni 14 amb una vida mitjana que supera la màxima permesa en el magatzem de residus nuclears del Cabril amb més de 5.000 anys. En l'actualitat es troba en la pròpia central.

Tancament i desmantellament de la central nuclear

El 1990 va ser tancada definitivament a causa de l'incendi que va patir la central nuclear de Vandellòs I a l'octubre de 1989.

A dia d'avui ja s'han realitzat els dos primers nivells del desmantellament:

La fase prèvia o nivell I de desmantellament va ser duta a terme per HIFRENSA, l'empresa propietària de la central nuclear de Vandellòs I. Aquesta fase incloïa la descàrrega del reactor i l'evacuació del combustible (tasques que van finalitzar el 1994), i el condicionament dels residus d'operació i l'extracció i precondicionament dels residus dipositats en les sitges de grafit.

El combustible nuclear gastat es va dur a França per la seva reprocessament i es van dipositar al magatzem de residus nuclears que l'empresa estatal francesa AREVA té a La Hague (Normandia). El contracte signat amb el Govern francès estableix que Espanya s'ha de fer càrrec d'aquests residus a partir del 31 de desembre de 2010, en cas contrari se li penalitzarà amb 60.000 euros diaris. Motiu pel qual s'especula que els residus nuclears de la central nuclear de Vandellòs I poguessin tornar aquest mateix any amb tren.

En el nivell 2 del desmantellament de la central nuclear de Vandellòs I, consistia en desmuntar i demolir els edificis i sistemes de la central, excepte el calaix del reactor, que ha de romandre confinat fins al següent nivell.

Desmantellament de l'edifici de la central nuclear de Vandellòs I

A partir d'aquí cal esperar 25 anys, amb l'objectiu que la radioactivitat a l'interior del calaix decaigui a nivells que facilitin la seva total desmantellament amb el mínim cost radiològic. Serà llavors quan el seu emplaçament quedi finalment alliberat.

Al gener de 1998, l'antic Ministeri d'Indústria i Energia (MINER) va autoritzar l'execució de les activitats de desmantellament de la central nuclear de Vandellòs I i la transferència de la seva propietat a HIFRENSA, un cop hagi finalitzat tot el procés de desmantellament.

Entre febrer de 1998 i febrer de 1999, es van dur a terme les tasques de condicionament de l'emplaçament per al desmuntatge en zones radiològiques i es van desmantellar els equips i estructures convencionals.

A partir de 1999 i fins a juny de 2003, es van separar els materials convencionals dels residus radioactius, assegurant la descontaminació total de les estructures. Els residus de baixa i mitjana activitat van ser enviats al centre d'emmagatzematge d'El Cabril.

Durant aquest període, es va alliberar més del 80% de l'emplaçament, i es van classificar prop de 300.000 tones de materials, dels quals menys de 2.000 tones van ser condicionats comoResiduos nuclears de Baixa i Mitja Activitat (RBMA).

El nivell 3 començarà cap a l'any 2027, quan hagi transcorregut el període de latència de 25 anys. En aquesta fase es desmantellarà el calaix del reactor de libreando totalment l'emplaçament que tornarà a ser propietat de HIFRENSA.

Tipus de reactorGCR
Conexió a la xarxa1972-05-06
PropietariHispano-Francesa De Energia Nuclear, S.A.
OperadorHispano-Francesa De Energia Nuclear, S.A.
PaisEspanya
ZonaL'Hospitalet de L'Infant (Tarragona)
Autor:

Data de publicació: 6 de gener de 2013
Última revisió: 23 de novembre de 2018

Centrals nuclears a Espanya