Menu

Central nuclear d'Isar, Alemanya

Piscina de combustible nuclear gastat

Turbina d'una central nuclear

Centrals nuclears a França

Projectes paralitzats, inactius o en construcció

Centrals desmantellades o en procés de desmantellament

Tornar a centrals nuclears