Menu

Central nuclear d'Isar, Alemanya

Piscina de combustible nuclear gastat

Turbina d'una central nuclear

Llista de centrals nuclears a França

França disposa en aquests moments de 57 centrals nuclears actives, 2 centrals nuclears inactives i 12 centrals nuclears desmantelades

Projectes paralitzats, inactius o en construcció

Centrals desmantellades o en procés de desmantellament

Tornar a centrals nuclears