Menu

Central nuclear d'Isar, Alemanya

Piscina de combustible nuclear gastat

Turbina d'una central nuclear

Centrals nuclears a Lituània

Centrals desmantellades o en procés de desmantellament

  • Central nuclear Ignalina-1. Visaginas
  • Central nuclear Ignalina-2. Visaginas
Tornar a centrals nuclears