Central nuclear d'Isar, Alemanya

Piscina de combustible nuclear gastat

Turbina d'una central nuclear

Definicions sobre energia nuclear

Definicions i conceptes que ajudaran a una comprensió millor dels articles exposats en aquest lloc web.

La mayhoría de termes estan relacionats directament amb l'energia nuclear, però també hi ha altres conceptes relacionats amb la física que complementen les explicacions del lloc web.

Turbina de vapor
Una turbina de vapor és un aparell mecànic que transforma l'energia tèrmica continguda en el vapor a pressió en energia mecànica rotatòria. A la turbina es transforma l'energia interna del vapor en energia mecànica. Una turbina de vapor és un aparell mecànic que transforma l'energia tèrmica continguda en el vapor a pressió en energia mecànica rotatòria. A la turbina es transforma l'energia interna del vapor en energia mecànica.
Watt
El watt és la unitat de potència estàndard internacional en SI. És la unitat que mesura la taxa de conversió d'energia (joules) dividida per segons. El símbol del watt es representa per la lletra W. El watt és la unitat de potència estàndard internacional en SI. És la unitat que mesura la taxa de conversió d'energia (joules) dividida per segons. El símbol del watt es representa per la lletra W.