Central nuclear d'Isar, Alemanya

Piscina de combustible nuclear gastat

Turbina d'una central nuclear

Definicions sobre energia nuclear

Definicions i conceptes que ajudaran a una comprensió millor dels articles exposats en aquest lloc web.

La mayhoría de termes estan relacionats directament amb l'energia nuclear, però també hi ha altres conceptes relacionats amb la física que complementen les explicacions del lloc web.

Partícula beta
Una partícula beta (β) és un electró que surt disparat d'un succés radioactiu. si un àtom emet una partícula beta, la seva càrrega elèctrica augmenta en una unitat positiva la massa atòmica no varia. Una partícula beta (β) és un electró que surt disparat d'un succés radioactiu. si un àtom emet una partícula beta, la seva càrrega elèctrica augmenta en una unitat positiva la massa atòmica no varia.
Protó
Un protó és una partícula carregada positivament que es troba dins del nucli atòmic. Un protó és una partícula carregada positivament que es troba dins del nucli atòmic.
Radioactivitat
La radioactivitat és l'emissió espontània de partícules o radiacions procedents de la desintegració de determinats núclids que les formen. La radioactivitat és l'emissió espontània de partícules o radiacions procedents de la desintegració de determinats núclids que les formen.
Radionúclid
Un núclid radioactiu, radionúclids o radionúclid és un núclid inestable i que per tant degenera emetent radiacions ionitzants. Un núclid radioactiu, radionúclids o radionúclid és un núclid inestable i que per tant degenera emetent radiacions ionitzants.
Refrigerant
Un refrigerant en un reactor nuclear és una substància líquida o gasosa que passa a través el nucli del reactor i elimina la calor de la reacció de fissió nuclear. Un refrigerant en un reactor nuclear és una substància líquida o gasosa que passa a través el nucli del reactor i elimina la calor de la reacció de fissió nuclear.
Sievert
El Sievert és una mesura de l'efecte que produeix sobre la salut salut els nivells baixos de radiació ionitzant en el cos humà. El Sievert és una mesura de l'efecte que produeix sobre la salut salut els nivells baixos de radiació ionitzant en el cos humà.
Teoria atòmica
Lla teoria atòmica és una teoria que estableix que la matèria és composta per unitats discretes anomenades àtoms. La teoria atòmica va començar sent un concepte filosòfic a l'antiga Grècia ia l'Índia. Lla teoria atòmica és una teoria que estableix que la matèria és composta per unitats discretes anomenades àtoms. La teoria atòmica va començar sent un concepte filosòfic a l'antiga Grècia ia l'Índia.
Termodinàmica
La termodinàmica és la branca de la física clàssica que estudia les transformacions termodinàmiques induïdes per la calor i el treball en un sistema. La termodinàmica és la branca de la física clàssica que estudia les transformacions termodinàmiques induïdes per la calor i el treball en un sistema.
Turbina de vapor
Una turbina de vapor és un aparell mecànic que transforma l'energia tèrmica continguda en el vapor a pressió en energia mecànica rotatòria. A la turbina es transforma l'energia interna del vapor en energia mecànica. Una turbina de vapor és un aparell mecànic que transforma l'energia tèrmica continguda en el vapor a pressió en energia mecànica rotatòria. A la turbina es transforma l'energia interna del vapor en energia mecànica.
Watt
El watt és la unitat de potència estàndard internacional en SI. És la unitat que mesura la taxa de conversió d'energia (joules) dividida per segons. El símbol del watt es representa per la lletra W. El watt és la unitat de potència estàndard internacional en SI. És la unitat que mesura la taxa de conversió d'energia (joules) dividida per segons. El símbol del watt es representa per la lletra W.