Central nuclear d'Isar, Alemanya

Piscina de combustible nuclear gastat

Turbina d'una central nuclear

Definició d'energia cinètica

L'energia cinètica és l'energia que conté un cos a causa del fet d'estar en moviment. L'energia cinètica d'un cos és equivalent a la quantitat de treball necessari per accelerar un cos d'una determinada massa fins a una determinada velocitat (lineal o de rotació). Aquesta energia obtinguda durant l'acceleració es mantindrà invariable mentre aquest cos no varii la seva velocitat.

valoración: 2.9 - votos 7

Última revisió: 1 de febrer de 2016

Tornar