Estructura molecular.
Àtoms, electrons, neutrons i protons

Definició de nombre atòmic

El nombre atòmic és el nombre de càrregues positives elementals, o protons, que transporten els nuclis de tots els isòtops d’un element donat.

En un primer moment, el nombre atòmic era l'ordre que se li donava a un element quan se'ls ordenava per ordre creixent segons les seves masses atòmiques.

El 1913, Johannes H. van den Broek, analitzant tota la informació coneguda, descobrí que el nombre de càrregues elementals del nucli atòmic era igual al nombre atòmic. Més endavant, Niels Bohr adoptà aquest descobriment per a desenvolupar la seva teoria quàntica sobre l’estructura dels àtoms i l’origen dels espectres.

Actualment, Z és una quantitat nuclear coneguda sense cap error per a tots els nuclis. Això no obstant, la càrrega efectiva Ze és coneguda amb els seus errors experimentals corresponents, com tota magnitud física.

valoración: 3 - votos 11

Última revisió: 1 de febrer de 2016

Tornar