L'energia nuclear s'utilitza
en molts llocs del planeta

La tecnologia nuclear està àmpliament
estesa per tot el planeta

Situació de l'energia nuclear al món

La situació de l'energia nuclear és diferent en els diferents països. La política energètica, les necessitats i els recursos tècnics i econòmics de cada país són diferents.

Espanya per exemple, va iniciar el seu projecte nuclear amb molta força però posteriorment es va aprovar el decret de la moratòria nuclear en el qual es van bloquejar 5 dels 7 dels projectes de centrals nuclears en curs.

En canvi a Xile està apostant per l'estudi i l'ús de l'energia nuclear com a font de desenvolupament.

Per això val la pena fer un repàs per països:

  • Energia nuclear a Espanya
  • Energia nuclear a Argentina
  • Energia nuclear a Xile
  • Energia nuclear a França
valoración: 3.2 - votos 15