Central nuclear d'Isar, Alemanya

Piscina de combustible nuclear gastat

Turbina d'una central nuclear

Etiqueta: radioactivitat

Definició de radioactivitat

Definició de radioactivitat

Definim radioactivitat com l'emissió espontània de partícules (alfa, beta, neutró) o radiacions (gamma, captura K), o de totes dues alhora, procedents de la desintegració de determinats núclids que les formen, per causa d'un arranjament de la seva estructura interna.

La radioactivitat pot ser natural o artificial. En la radioactivitat natural, la substància ja la posseeixi en l'estat natural. En la readioactivitat artificial, la radioactivitat li ha estat induïda per irradiació.

Definició de Radionúclid

Un nucleid radiactiu, radionucleid o radionúclid és un nucleid inestable, i que per tant degenera emetent radiacions ionitzants. Malgrat que alguns físics de vegades empren vulgarment el mot radioisòtop per a designar això, cal notar que al llenguatge estricte o formal de la física i tecnologia nuclear és erroni, ja que un nucleid i un 

Història de l'energia nuclear

Història de l'energia nuclear

Per explicar la història de l'energia nuclear podríem distingir tres grans etapes:

  • Estudis científics físics i químics dels elements.
  • El desenvolupament de la bomba nuclear durant la Segona Guerra Mundial.
  • Utilització de l'energia nuclear en l'àmbit civil.

Els estudis científics engloben tot aquest període des que els primers filòsofs grecs van començar a definir els àtoms, fins al desenvolupament de la primera bomba nuclear. En aquest procés, diferents científics…

Escala INES - Internacional de Successos Nuclears i Radiològics

L'escala INES és un instrument per quantificar la gravetat d'un succés nuclear i/o radiològic (tant si es tracta d'accidents o d'incidents nuclears)..

INES són les sigles en anglès d'International Nuclear Events Scale (Escala Internacional de Successos Nuclears) 

S'utilitza a nivell mundial per comunicar…

Energia nuclear a Xile

L'energia nuclear a Xile apareix per primera vegada l'any 1964 amb el plantejament del projecte que va realitzar el Dr. Cruz-Coke.

Comissió Xilena de l'Energia Nuclear

L'organització més important a Xile és la CCHEN (Comissió Xilena de l'Energia Nuclear) que s'encarrega de tot el que està relacionat amb l'ús pacífic de l'energia nuclear. (Ja…

Accident nuclear de Fukushima

Accident nuclear de Fukushima

El dia 11 de març de 2011 es va produir a Fukushima un dels accidents nuclears més greus de la història després de l'accident nuclear de Txernòbil.

Un terratrèmol de 8,9 graus prop de la costa nord-oest de Japóny un posterior tsunami va afectar greument la central nuclear de Fukushima Dahiichi, a la costa nord-est del Japó.

En el moment de l'accident nuclear de la central de Fukushima disposava de 6 reactors. Els reactors 1, 2 i 3 estaven operant mentre que els reactors nuclears 4, 5 i 6 estaven aturats per motius de manteniment.

Gestió transport i emmagatzematge de residus nuclears de baixa i mitjana activitat

S'entén per gestió de residus com el conjunt d'activitats que condueixen a la seva reutilització, la seva desaparició o la seva neutralització i evacuació a llocs adequats, garantint la seguretat a llarg termini.

L'emmagatzematge dels residus de baixa i mitjana activitat està basat en la interposició de barreres naturals i artificials entre aquests residus i el medi ambient, de manera que estiguin perfectament aïllats durant el temps necessari fins que la seva radioactivitat decaigui a nivells inofensius. Per emmagatzemar els…

Accident nuclear de Txernòbil

Accident nuclear de Txernòbil

L'accident nuclear de Txernòbil (1986) és, amb diferència, l'accident nuclear més greu de la història de l'energia nuclear. Va ser classificat com a nivell 7 (accident nuclear greu) a l'escala INES, el valor més alt. Encara que és el mateix nivell en el qual es va classificar l'accident nuclear de Fukushima, les conseqüències de l'accident de Txernòbil van ser encara molt pitjors.

En el moment de l'accident la central nuclear de Txernòbil disposava de 4 reactors en funcionament i dos més estaven en construcció.