Central nuclear d'Isar, Alemanya

Piscina de combustible nuclear gastat

Turbina d'una central nuclear

Últimes actualitzacions

El desenvolupament de l'energia nuclear està en constant desenvolupament. Aquesta web també.

A continuació us oferim les nostres novetats i els últims articles actualitzats.

Funcionament d'una central nuclear

Funcionament d'una central nuclear

El principal ús que se li dóna actualment a l'energia nuclear és el de la generació d'energia elèctrica. Les centrals nuclears són les instal·lacions encarregades d'aquest procés.

Pràcticament totes les centrals nuclears en producció utilitzen la fissió nuclear ja que la fusió nuclear actualment és inviable tot i estar en procés de desenvolupament.

El funcionament d'una central nuclear és idèntic al d'una central tèrmica que funcioni amb combustibles fòsils com el carbó, el petroli o el gas natural excepte en la forma de proporcionar energia calorífica…

Última revisió: 28 de juny de 2017

Reactor nuclear d'aigua en ebullició

Reactor nuclear d'aigua en ebullició

Un reactor d'aigua en ebullició o BWR (de l'anglès boiling water reactor) és un tipus de reactor nuclear. Es tracta del segon tipus de reactor més utilitzat en les centrals nuclears al món. Aproximadament el 22% dels reactors nuclears instal·lats a les diferents plantes nucleoeléctricas utilitzen el reactor d'aigua en ebullició.

La característica més important del reactor d'aigua en ebullició (BWR) és el fet servir aigua a pressió com a moderador els neutrons i com a refrigerant del nucli. A diferència del reactor d'aigua a pressió (PWR), no disposa de generador de vapor.

Funcionament…

Última revisió: 20 de juny de 2017

Reactors nuclears d'aigua a pressió

Reactors nuclears d'aigua a pressió

El reactor nuclear d'aigua a pressió és el tipus de reactor nuclear més utilitzat mundialment en les centrals nuclears de generació d'electricitat. En l'actualitat, existeixen més de 230 reactors nuclears al món fabricats amb el sistema d'aigua a pressió. També es coneix per les sigles en anglès PWR (Pressurized Water Reactor). La seva característica principal és l'ús d'aigua sotmesa a alta pressió en el circuit primari per evitar que entri en ebullició.

Dins de l'enginyeria naval el reactor nuclear d'aigua a pressió (PWR) és àmpliament usat. En realitat, aquest model…

Última revisió: 16 de juny de 2017

Situació actual de Txernòbil

Situació actual de Txernòbil

La recuperació de la zona de l'accident i dels productes de neteja ha donat lloc a una gran quantitat de residus radioactius i equips contaminats, emmagatzemats en prop de 800 llocs diferents dins i fora de la zona d'exclusió de 30 km al voltant del reactor nuclear 4 de Txernòbil.

Aquests residus nuclears es troben parcialment emmagatzemats en contenidors o enterrats en trinxeres, i poden provocar risc de contaminació de les aigües subterrànies.

S'ha avaluat que el sarcòfag i la proliferació dels llocs d'emmagatzematge de residus representen una font de radioactivitat perillosa a les àrees properes, i alguns experts…

Última revisió: 25 de maig de 2017

Història de l'energia nuclear

Història de l'energia nuclear

Per explicar la història de l'energia nuclear podríem distingir tres grans etapes:

  • Estudis científics físics i químics dels elements.
  • El desenvolupament de la bomba nuclear durant la Segona Guerra Mundial.
  • Utilització de l'energia nuclear en l'àmbit civil.

Els estudis científics engloben tot aquest període des que els primers filòsofs grecs van començar a definir els àtoms, fins al desenvolupament de la primera bomba nuclear. En aquest procés, diferents científics descobreixen la presència dels electrons, els neutrons i els protons i les propietats…

Última revisió: 17 de maig de 2017

Què és l'energia nuclear

Què és l'energia nuclear

L'energia nuclear és l'energia acomulada en el nucli d'un àtom. Els àtoms són les partícules més petites en què es pot dividir un material. Al nucli de cada àtom hi ha dos tipus de partícules (neutrons i protons) que es mantenen unides. L'energia nuclear és l'energia que manté units neutrons i protons.

L'energia nuclear es pot utilitzar per produir electricitat. Però primer l'energia ha de ser alliberada. Aquesta energia es pot obtenir de dues maneres: mitjaçant la fusió nuclear o la fissió nuclear. En la fusió nuclear, l'energia s'allibera quan els àtoms es combinen…

Última revisió: 16 de maig de 2017

Armes nuclears

Armes nuclears

Una arma és un instrument utilitzat per atacar o defensar-se. Dins dels diferents tipus d'armes existeixen les armes nuclears. Es considera que una arma nuclear és aquella arma que utilitza l'energia nuclear.

Si distingeixen dos tipus d'armes nuclears depenent de la funció que tingui l'energia nuclear:

  • Les que utilitzen l'energia nuclear de forma directa per generar una gran explosió, com seria el cas de la bomba atòmica.
  • Les que utilitzen l'energia nuclear com a font d'energia per a la propulsió. Per exemple la propulsió submarins nuclears, portaavions, etc.

Es consideren les armes nuclears com l'arma…

Última revisió: 12 de maig de 2017

Definició de combustible nuclear

Definició de combustible nuclear

El combustible nuclear es el material que ha estat adaptat per a utilitzar-lo en la generació d'energia nuclear.

Quan parlem de combustible nuclear podem estar parlant del material mateix o al conjunt preparat que s'elabora per poder-lo utilitzar que conté el propi material, però també altres elements.

El procés més utilitzat en què intervé el combustible nuclear és la fissió nuclear.

Hi ha diferents tipus de combustibles nuclears, però el combustible més comú està format per elements fissibles com l'urani, generant reaccions en cadena dintre dels reactors nuclears. L'isòtop…

Última revisió: 27 de abril de 2017

Urani - combustible nuclear

Urani - combustible nuclear

L'urani és el combustible nuclear més utilitzat en les reaccions de fissió nuclear. Es tracta d'un element natural que es pot trobar a la natura. De tota manera, per poder utilitzar l'urani en un reactor nuclear ha d'experimentar un cert tractament.

 

Per conèixer les particularitats que fa a l'urani tan diferent de les altres substàncies hem de considerar primer una mica de física nuclear bàsica.

 

Consideracions físiques bàsiques Un àtom d'un nucli i d'electrons que envolten aquest nucli. Al seu torn, un nucli consta de protons i de neutrons. Un protó té una càrrega…

Última revisió: 27 de abril de 2017

Reactor de fusión nuclear - Projecte ITER

Reactor de fusión nuclear - Projecte ITER

El reactor experimental de fusió ITER ( International Thermonuclear Experimental Reactor ) és un experiment científic a gran escala destinat a provar la viabilitat de la fusió nuclear com a font d'energia.

Actualment el reactor de fusió nuclear ITER està en procés de construcció al sud de França, a Cadarache.

A nivell industrial, la fusió nuclear encara no es viable. Des dels anys 50 s'està investigant sobre la utilització de l'energia generada mitjaçant la fusió nuclear d'àtoms lleugers en d'altres de més pesats. El desenvolupament de la fusió nuclear es considera…

Última revisió: 25 de abril de 2017

Què és una central nuclear?

Què és una central nuclear?

Una central nuclear és una instal·lació per a l'obtenció d'energia elèctrica utilitzant energia nuclear.

El seu funcionament és similar al d'una central tèrmica o el d'una planta solar termoelèctrica: a partir d'una font d'energia s'utilitza la termodinàmica per obtenir calor, amb la calor vapor i amb el vapor accionar una turbina que generarà electricitat.

La diferència entre els diferents tipus d'instal·lacions elèctriques està en que la font d'energia: una central nuclear aprofita la calor alliberada en les reaccions de fissió nuclear de determinats àtoms, en una…

Última revisió: 5 de abril de 2017