L'energia nuclear s'utilitza
en molts llocs del planeta

La tecnologia nuclear està àmpliament
estesa per tot el planeta

Energia nuclear a Espanya

Energia nuclear a Espanya

La primera central nuclear a Espanya es va construir el 1969, va ser la central nuclear José Cabrera. en totes les centrals nuclears que es van construir en aquella època, els constructors i els enginyers eren la mateixa entitat. El pare de l'energia nuclear a Espanya va ser José María Otero de Navascués, que va ser el director del laboratori i Taller de Recerca de l'Estat Major de l'Armada.

La segona generació de centrals nuclears van ser construïdes per les següents companyies: Empresaris Agrupats, INITEC i ENSA.

La tercera generació inclou la Central Nuclear de Trillo i la Central Nuclear de Vandellós-2. També es van projectar 5 centrals nuclears més però la seva construcció es va paralitzar per la moratòria de no proliferació nuclear de 1994.

Totes elles treballen amb energia nuclear de fissió ja que actualment la fusió nuclear és un procés que encara és inviable tècnicament.

Cicle del combustible

Actualment per a la producció d'energia nuclear Espanya importa tot el combustible d'urani, encara que en el seu moment ENUSA, una companyia espanyola tenia diverses explotacions mineres d'urani que ja han estat desmantellades.

Importància de l'energia nuclear a Espanya

A Espanya hi ha vuit reactors nuclears que representen el 18,29% del total d'energia a Espanya. La principal font energètica s'obté mitjançant el cicle combinat (central elèctrica que genera energia mitjançant una turbina de gas i el cicle de vapor d'aigua utilitzant una o diverses turbines de vapor) - 29,89% -, l'energia nuclear és la segona font de producció energètica. En tercer lloc, altres formes de producció energètica com la cogeneració, la minihidràulica, la biomassa o l'aprofitament de residus representen el 16,55% del consum total. En les últimes posicions se situen les denominades energies verdes, l'energia hidràulica i eòlica suposa el 6,59% i el 9,81% respectivament.

Les energies renovables són una gran oportunitat que a dia d'avui comença a ser rendible, com l'eòlica, i que està tenint un gran auge mundial.

El problema és que com que no es pot dependre de la intensitat del vent en cada moment hi ha un límit de quota sobre l'energia total que es produeix en un país. Els estudis marquen aquest límit en el 20% aproximadament.

Per tant s'ha de generar el 80% de l'energia per un altre mitjà. Amb la tecnologia actual hi ha dues possibilitats: produir energia cremant hidrocarburs (dièsel, carbó, gas ..), molt contaminants per les milions de tones que emeten anualment de CO2 o produir energia mitjançant l'energia nuclear.

valoración: 3.1 - votos 11