Central nuclear d'Isar, Alemanya

Piscina de combustible nuclear gastat

Turbina d'una central nuclear

Energia Nuclear

L'energia nuclear és l'energia que s'obté al manipular l'estructura interna dels àtoms. Es pot obtenir mitjançant la divisió del nucli (fissió nuclear) o la unió de dos àtoms (fusió nuclear).

La energia nuclear s'utilitza principalment per produir energia elèctrica

Generalment, aquesta energia (que s'obté en forma de calor) s'aprofita per generar energia elèctrica a les centrals nuclears, tot i que existeixen moltes altres aplicacions de l'energia nuclear .

Sobre aquesta pàgina web

Els autors d'aquesta web no formem part de cap col·lectiu relacionat amb l'energia nuclear ni pretenem posicionar-nos ni a favor ni en contra de l'ús d'aquesta tecnologia. I el projecte es finança únicament amb la publicitat de la web.

Es tracta d'una web que està constantment  ampliant i revisant els seus continguts, segons els interessos dels seus visitants. Estudiem quins apartats són els més consultats per decidir quines seccions ampliar i revisar més profundament.

El nostre objectiu és simplement explicar amb la màxima objectivitat i simplicitat tot el què envolta l'energia nuclear: com funciona una central nuclear, tipus de reactors nuclears, avantatges i inconvenients a l'hora de generar energia mitjançant les centrals nuclears, una mica d'història de l'energia nuclear, etc.

valoración: 3.1 - votos 158