Central nuclear d'Isar, Alemanya

Piscina de combustible nuclear gastat

Turbina d'una central nuclear

Què és l'energia nuclear

Què és l'energia nuclear

L'energia nuclear és l'energia acomulada en el nucli d'un àtom. Els àtoms són les partícules més petites en què es pot dividir un material. Al nucli de cada àtom hi ha dos tipus de partícules (neutrons i protons) que es mantenen unides. L'energia nuclear és l'energia que manté units neutrons i protons.

L'energia nuclear es pot utilitzar per produir electricitat. Però primer l'energia ha de ser alliberada. Aquesta energia es pot obtenir de dues maneres: mitjaçant la fusió nuclear o la fissió nuclear. En la fusió nuclear, l'energia s'allibera quan els àtoms es combinen o es fusionen entre si per formar un àtom més gran. Així és com el Sol genera energia. A la fissió nuclear, els àtoms es divideixen per formar àtoms més petits, alliberant energia. Les centrals nuclears utilitzen la fissió nuclear per produir electricitat.

Quan es produeix una d'aquestes dues reaccions físiques (la fissió nuclear o la fusió nuclear) els àtoms experimenten una lleugera pèrdua de massa. Aquesta massa que es perd es converteix en una gran quantitat d'energia calorífica com va descobrir Albert Einstein amb la seva famosa equació E = mc2.

Encara que la producció d'energia elèctrica és la utilitat més habitual existeixen moltes altres aplicacions de l'energia nuclear en altres sectors, com en aplicacions mèdiques, mediambientals, industrials o militars (bomba atòmica).

Vídeo - Com funciona l'energia nuclear?

En el següent vídeo hi trobareu una ràpida i resumida explicació sobre com funcionen els dos tipus més comuns de reactors d'energia nuclear.

valoración: 3.4 - votos 25

Referències

Última revisió: 16 de maig de 2017