Central nuclear d'Isar, Alemanya

Piscina de combustible nuclear gastat

Turbina d'una central nuclear

Què és l'energia nuclear

Què és l'energia nuclear

L'energia nuclear és l'energia en el nucli atòmic, és a dir, la part central d'un àtom. Els àtoms són les partícules més petites en què es pot dividir un material. Al nucli de cada àtom hi ha dos tipus de partícules (neutrons i protons) que es mantenen unides. L'energia nuclear és l'energia que manté units neutrons i protons.

La tecnologia nuclear ens permet transformar aquest tipus d'energia en altres tipus d'energia: energia elèctrica (en les centrals nuclears), energia cinètica (en determinats sistemes de propulsió) ...

L'ús més comú i conegut de l'energia nuclear és la producció d'energia elèctrica o electricitat.

Formes d'aprofitament de l'energia nuclear

Per poder aprofitar l'energia nuclear present en el nucli dels àtoms es pot fer de dues maneres: partint el nucli d'un àtom o fusionant el nucli de dos àtoms. En el primer cas en diem fissió nuclear i en el segon fusió nuclear.

L'energia que produeix el Sol, per exemple, prové de reaccions de fusió nuclear. Però actualment reproduir les reaccions de fusió nuclear de manera artificial és molt difícil de manera que tots els reactors nuclears generen reaccions de fissió.

Quan es produeix una d'aquestes dues reaccions físiques (la fissió nuclear o la fusió nuclear) els àtoms experimenten una lleugera pèrdua de massa. Aquesta massa que es perd es converteix en una gran quantitat d' energia calorífica com va descobrir el Albert Einstein amb la seva famosa equació E = mc2.

Combustible nuclear

La gran majoria dels reactors nuclears de potència utilitzen urani enriquit com a combustible nuclear. L'urani és un element que es troba de forma natural que seguint un cert procés s'aconsegueix enriquir-perquè sigui més inestable. Que sigui inestable significa que és més fàcil de dividir, que és precisament el que es pretén fer en un reactor nuclear.

Les reserves d'urani del planeta no es consideren il·limitades pel que l'energia nuclear no es considera una energia renovable com podria ser l'energia solar o eòlica.

Aplicacions de l'energia nuclear

Encara que la producció d'energia elèctrica és la utilitat més habitual ha moltes altres aplicacions de l'energia nuclear en altres sectors. Aquestes aplicacions poden ser per a ús civil o militar. Hi ha un gran nombre de tractats i acords per regular aquestes activitats.

Dins de les aplicacions civils trobaríem la generació d'energia elèctrica o aplicacions mèdiques, mediambientals, industrials.

D'altra banda, dins de les aplicacions militars estaria l'armament militar com la bomba atòmica o la propulsió de vehicles militars com submarins o la propulsió de míssils de llarg abast.

Vídeo - Com funciona l'energia nuclear?

En el següent vídeo hi trobareu una ràpida i resumida explicació sobre com funcionen els dos tipus més comuns de reactors d'energia nuclear.

valoración: 3.4 - votos 45

Referències

Última revisió: 31 de agost de 2017