Menu

Central nuclear d'Isar, Alemanya

Piscina de combustible nuclear gastat

Turbina d'una central nuclear

Avantatges i inconvenients de l'energia nuclear

Avantatges i inconvenients de l'energia nuclear

En aquest apartat analitzem els avantatges i inconvenients de l'energia nuclear. Encara que en la majoria de les organitzacions relacionades amb l'energia nuclear ja estan posicionades a favor o en contra l'ús de l'energia nuclear, en aquesta web procurem fer una anàlisi objectiva, donar la máxima informació i que sigui el visitant qui tregui les seves pròpies conclusions.

Els avantatges i desavantatges de l'energia nuclear han convertit aquesta font d'energia alternativa en una de les més controvertides del mercat actual. Comprendre els avantatges i els inconvenients d'aquesta font d'energia us pot ajudar a prendre una decisió més informada sobre el vostre ús energètic.

Avantatges de l'energia nuclear

La generació d'energia elèctrica mitjançant energia nuclear permet reduir la quantitat d'energia generada a partir de combustibles fòssils (carbó i petroli). La reducció de l'ús dels combustibles fòssils implica la reducció d'emissions de gasos contaminants (CO2 i altres).

Actualment es consumeixen més combustibles fòssils dels que es produeixen de manera que en un futur no molt llunyà aquests recursos s'esgotarien o el preu pujaria tant que serien inaccessibles per a la majoria de la població.

Un altre avantatge està en la quantitat de combustible necessari; amb poca quantitat de combustible s'obtenen grans quantitats d'energia. Això suposa un estalvi en matèria primera però també en transports, extracció i manipulació del combustible nuclear. El cost del combustible nuclear (generalment urani) suposa el 20% del cost de l'energia generada.

Central termoeléctrica de carbón de Iowa (EEUU)La producció d'energia elèctrica és contínua. Una central nuclear està generant energia elèctrica durant pràcticament un 90% de les hores de l'any. Això redueix la volatilitat en els preus que hi ha a altres combustibles com el petroli.

Aquesta continuïtat afavoreix la planificació elèctrica. L'energia nuclear no depèn d'aspectes naturals. Amb això se soluciona el gran inconvenient de les energies renovables, com en el cas de l' energia solar o l' energia eòlica, en què els hores de sol o de vent no sempre coincideixen amb les hores de més demanda energètica.

En ser una alternativa als combustibles fòssils no necessita consumir tanta quantitat de combustibles com el carbó o el petroli. La reducció del consum de carbó i petroli ajuda a reduir el problema de l'escalfament global del canvi climàtic del planeta. En reduir el consum de combustibles fòssils també milloraria la qualitat de l'aire que respirem amb el que això implicaria en el descens de malalties i qualitat de vida.

Inconvenients de l'energia nuclear

Anteriorment hem comentat l'avantatge que suposa la utilització de l'energia nuclear per a la reducció del consum de combustibles fòssils. Es tracta d'un argument molt utilitzat per les organitzacions a favor de l'energia nuclear però és una veritat a mitges. Cal tenir en compte que la major part del consum de combustibles fòssils prové del transport per carretera, del seu ús en els motors tèrmics (automòbils de gasoil, gasolina ... etc). L'estalvi en combustibles fòssils en la generació d'energia elèctrica és proporcionalment molt baix.

Inconvenientes energía nuclear - Accidente nuclear FukusimaTot i l'alt nivell de sofisticació dels sistemes de seguretat de les centrals nuclear el component humà sempre té certa repercussió. Davant d'un imprevist o en la gestió d'un accident nuclear no es pot garantir que les decisions preses pels responsables siguin sempre les més apropiades. Tenim dos bons exemples a Txernòbil i Fukushima.

L'accident nuclear de Txernòbil és, de moment, el pitjor accident nuclear de la història de l'energia nuclear. Una successió de decisions equivocades del personal que gestionava la central nuclear va acabar causant una forta explosió nuclear.

En el cas de l' accident nuclear de Fukushima, un cop produït l'accident, l'actuació del personal encarregat de gestionar-lo va ser molt qüestionada. Després de l'accident de Txernòbil, l'accident nuclear de Fukushima va ser el segon accident nuclear més greu de la història.

Un inconvenient important és la difícil gestió dels residus nuclears generats. Els residus nuclears triguen moltíssims anys a perdre la seva radioactivitat i perillositat. 

Els reactors nuclears, un cop construïts, tenen data de caducitat. Passada aquesta data s'han de desmantellar, de manera que en els principals països de producció d'energia nuclear per mantenir constant el nombre de reactors operatius s'haurien de construir aproximadament 80 nous reactors nuclears en els propers deu anys.

Precisament perquè les centrals nuclears tenen una vida limitada. La inversió per a la construcció d'una planta nuclear és molt elevada i cal recuperar-la en molt poc temps, de manera que això fa pujar el cost de l'energia elèctrica generada. En altres paraules, l'energia generada és barata comparada amb els costos del combustible, però l'haver de amortitzar la construcció de la planta nuclear l'encareix sensiblement. 

Les centrals nuclears són objectiu per a les organitzacions terroristes.

Genera dependència de l'exterior. Pocs països disposen de mines d'urani i no tots els països disposen de tecnologia nuclear, per la qual cosa han de contractar les dues coses a l'estranger.

Els reactors nuclears actuals funcionen mitjançant reaccions nuclears de fissió. Aquestes reaccions es produeixen en cadena de manera que si els sistemes de control fallessin cada vegada es produirien més i més reaccions fins a provocar una explosió radioactiva que seria pràcticament impossible de contenir.

Probablement l'inconvenient més alarmant sigui l'ús que se li pot donar a l' energia nuclear a la indústria militar. El primer ús que se li va donar a l'energia nuclear va ser per construir dues bombes nuclears que es van llançar sobre el Japó durant la Segona Guerra Mundial. Aquesta va ser la primera i útima vegada que es va utilitzar l'energia nuclear en un atac militar. Més tard, diversos països van signar el Tractat de No Proliferació Nuclear, però el risc que en el futur es tornin a utilitzar armes nuclears sempre existirà.

Avantatges de la fusió nuclear davant de la fissió nuclear

Actualment la generació d'energia elèctrica en els reactors nuclears es realitza mitjançant reaccions de fissió nuclear. La fusió nuclear, de moment, no és aplicable per generar energia elèctrica. Està en via de desenvolupament, però si la fusió nuclear fora practicable, oferiria els grans avantatges respecte a la fissió nuclear:

  • Obtindríem una font de combustible pràcticament inesgotable.
  • Evitaríem accidents al reactor per les reaccions en cadena que es produeixen en les fissions.
  • Els residus generats són molt menys radioactius.

D'altra banda, l' energia nuclear de fusió és inviable a causa de la dificultat per escalfar el gas a temperatures tan altes i per mantenir un nombre suficient de nuclis durant un temps suficient per obtenir una energia alliberada superior a la necessària per escalfar i retenir el gas resulta altament costós.

    valoración: 3.9 - votos 65

    Referències

    Última revisió: 20 de desembre de 2018