Menu

Central nuclear d'Isar, Alemanya

Piscina de combustible nuclear gastat

Turbina d'una central nuclear

Centrals nuclears

Les centrals nuclears són les instalacions on es provoquen reaccions nuclears de fisió per generar energia eléctrica.

A continuació teniu podeu consultar les centrals nuclears que hi ha en els següents paisos. Hi trobareu una petita descripció de cada central i la seva ubicació.

Com podeu veure, encara hi ha molts paisos que no estan disponibles però aquest és un apartat de la web en desenvolupament.