Menu

Energia nuclear

Centrals nuclears

Les centrals nuclears són les instalacions on es provoquen reaccions nuclears de fisió per generar energia eléctrica.

A continuació teniu podeu consultar les centrals nuclears que hi ha en els següents paisos. Hi trobareu una petita descripció de cada central i la seva ubicació.

Com podeu veure, encara hi ha molts paisos que no estan disponibles però aquest és un apartat de la web en desenvolupament.