Menu

Energia nuclear

Els sistemes de seguretat en centrals nuclears

Els sistemes de seguretat en centrals nuclears

Les centrals nuclears són una font crucial denergia a moltes parts del món, brindant una gran quantitat delectricitat de manera eficient i amb baixes emissions de carboni.

No obstant això, la seguretat en aquestes instal·lacions és molt important a causa dels riscos inherents a l'energia nuclear.

En aquest article, explorarem detalladament els sistemes de seguretat clau en una central nuclear i com funcionen per garantir la seguretat de la planta i la comunitat circumdant.

1. Sistema de reactivitat

El sistema de reactivitat és fonamental per controlar la velocitat de la reacció nuclear al reactor. Aquest sistema està dissenyat per evitar que la reacció de fissió nuclear en cadena s'acceleri més enllà dels límits segurs.

Els elements més importants del sistema inclouen:

 • Barres de control: Aquestes barres, fetes de materials absorbents de neutrons com el bor o el cadmi, poden inserir-se mitjançant sistemes hidràulics al nucli del reactor per reduir la reactivitat.

 • Sistemes de control automàtic: Aquests sistemes ajusten automàticament la posició de les barres de control en resposta a canvis en la reactivitat, garantint una operació segura.

2. Sistema de refrigeració

La refrigeració és essencial per mantenir la temperatura del reactor sota control i evitar la fusió del nucli. El sistema de refrigeració es basa típicament en l'ús d'aigua com a refrigerant.

Aquí hi ha algunes parts crucials daquest sistema:

 • Circuits de refrigeració primària i secundària: El refrigerant primari circula a través del nucli del reactor, mentre que el refrigerant secundari és utilitzat per generar vapor que impulsa les turbines per produir electricitat.

 • Bombes de circulació: Aquestes bombes mantenen el flux de refrigerant i asseguren que el reactor no se sobreescalfi.

 • Sistema de seguretat: S'inclouen sistemes de seguretat redundants i, en alguns casos, sistemes passius que no requereixen energia externa per funcionar, per garantir la refrigeració fins i tot en situacions d'emergència.

3. Sistema de contenció

La contenció és una barrera crucial en la protecció contra lalliberament de materials radioactius al medi ambient. El sistema de contenció és una estructura dʻalta resistència que envolta el reactor.

Els seus components clau són:

 • Doble contenció: Moltes centrals nuclears modernes incorporen un disseny de doble contenció, amb una estructura interna i una altra externa per proporcionar una protecció addicional.

 • Sistemes de ventilació filtrada: En cas que calgui alliberar pressió de la contenció, els sistemes de ventilació filtrada asseguren que qualsevol material radioactiu sigui retingut abans de ser alliberat a l'entorn.

4. Sistema d'alarma i detecció

Els sistemes dalarma i detecció estan dissenyats per monitoritzar constantment les condicions de la planta i alertar sobre qualsevol anomalia. Aquests sistemes de detecció i alarma inclouen:

 • Sensors de radiació i temperatura: Aquests dispositius monitoregen els nivells de radiació i la temperatura en tot moment.

 • Sistemes de control centralitzat: Els operadors de la central nuclear tenen accés a un sistema de control centralitzat que mostra informació a temps real sobre l'estat de la planta i proporciona alarmes visuals i audibles en cas de problemes.

5. Sistema de control daccidents

En cas d'un incident greu, és essencial tenir sistemes de control d'accidents que mitiguin els efectes adversos. Aquests sistemes poden incloure:

 • Injecció daigua demergència: Per refredar el reactor en situacions crítiques.

 • Sistemes de recirculació de gas i ventilació: Per controlar la concentració de gasos radioactius a la planta.

 • Sistemes de control de pressió: Per evitar la sobrepressió a la contenció.

6. Personal i capacitació

El personal que opera i manté una central nuclear és una part fonamental de la seguretat. Cal una capacitació exhaustiva i periòdica per garantir que estiguin preparats per respondre adequadament en situacions d'emergència.

A més, es fan simulacres d'accidents regularment per millorar la preparació del personal.

7. Regulació i avaluació

Les plantes nuclears estan sotmeses a una regulació estricta per part dels organismes de control governamentals. Això inclou inspeccions regulars, proves d'estrès i revisions de seguretat per garantir que les centrals nuclears compleixin els estàndards més alts de seguretat.

Autor:
Data de publicació: 23 d’agost de 2023
Última revisió: 23 d’agost de 2023