Menu

Mecànica de fluids

Sistemes hidràulics: ús, components i funcionament

Sistemes hidràulics: ús, components i funcionament

Els sistemes hidràulics són una part de l'enginyeria industrial que combina potència i precisió per realitzar una àmplia varietat de tasques a la indústria, la maquinària pesada, el transport i moltes altres aplicacions.

Aquests sistemes utilitzen fluids incompressibles, generalment oli hidràulic, per transmetre energia i controlar moviments mitjançant els principis de la mecànica de fluids. En aquest article, explicarem què són els sistemes hidràulics, com funcionen, les aplicacions i els avantatges.

Què és un sistema hidràulic?

Un sistema hidràulic és un conjunt de components interconnectats dissenyats per transmetre energia mitjançant l‟ús d‟un fluid incompressible, com l‟oli hidràulic. Aquests sistemes funcionen seguint el principi de Pascal, que estableix que un canvi en la pressió aplicada a un punt d'un fluid incompressible es transmet sense pèrdua a tots els punts del fluid ia les parets del contenidor.

En altres paraules, quan s'aplica una força en un punt del sistema, aquesta força es transmet de manera uniforme a través del fluid, cosa que permet realitzar treballs mecànics amb precisió i potència.

Components clau d'un sistema hidràulic

Els sistemes hidràulics consten de diversos components essencials que treballen en conjunt per assolir la transmissió denergia i el control de moviment. Alguns dels components clau inclouen:

1. Bomba hidràulica

La bomba és la font denergia del sistema i genera un flux constant doli hidràulic a alta pressió.

2. Fluids hidràulics

L'oli hidràulic actua com el mitjà de treball al sistema. És incompressible i transmet eficaçment lenergia.

3. Actuadors hidràulics

Aquests dispositius converteixen lenergia hidràulica en moviment mecànic. Els cilindres hidràulics i els motors hidràulics són exemples comuns dels actuadors.

4. Vàlvules

Les vàlvules controlen el flux de fluid i la direcció al sistema. Hi ha vàlvules direccionals i de control de flux que determinen cap a on es mourà el fluid i quant fluirà.

5. Reservori

El reservori emmagatzema l'oli hidràulic i permet l'eliminació d'aire i expansió tèrmica del fluid.

6. Canonades i mànegues

Aquests components connecten tots els elements del sistema i permeten que l'oli hi flueixi.

7. Dispositius de control

Els sistemes hidràulics sovint incorporen dispositius de control electrònics o manuals per regular i monitoritzar el funcionament del sistema, com ara sensors de pressió, controladors lògics programables (PLC), pressòstats i panells de control.

Funcionament d'un sistema hidràulic

El funcionament dun sistema hidràulic és relativament simple però altament eficient. Aquí hi ha una descripció pas a pas de com funciona:

 1. Generació de pressió: La bomba hidràulica pren oli hidràulic del reservori i el comprimeix, generant una pressió significativa.

 2. Control del flux: Les vàlvules al sistema controlen el flux d'oli, determinant la direcció i la quantitat de moviment. Això s'aconsegueix en obrir o tancar les vàlvules en funció de les necessitats del sistema.

 3. Transmissió d'energia: L'alta pressió generada per la bomba es transmet a través de l'oli als actuadors hidràulics, com ara cilindres o motors. Quan s'obre una vàlvula, l'oli flueix cap a l'actuador, aplicant-hi una força o generant moviment.

 4. Realització del treball: Els actuadors transformen lenergia hidràulica en treball mecànic. Per exemple, un cilindre hidràulic pot moure una càrrega o elevar un objecte, mentre que un motor hidràulic pot fer girar una màquina.

 5. Control de precisió: Els sistemes hidràulics permeten un control precís del moviment. La pressió i el flux d'oli es poden ajustar amb precisió per aconseguir moviments suaus i controlats.

Aplicacions dels sistemes hidràulics

Els sistemes hidràulics s'utilitzen en una àmplia gamma d'aplicacions a diverses indústries. Alguns exemples notables inclouen:

Centrals nuclears

Sistemes hidràulics: ús, components i funcionamentEls sistemes hidràulics tenen un paper important a les centrals nuclears, on s'utilitzen per a una varietat de funcions essencials en l'operació segura i eficient d'aquestes instal·lacions.

Aquí es presenten alguns dels sistemes hidràulics que s'utilitzen a les centrals nuclears:

 1. Control de vàlvules i actuadors: això inclou l'obertura i el tancament de vàlvules de seguretat, vàlvules de control de flux de refrigerant i altres dispositius necessaris per regular el flux d'aigua i controlar la temperatura i pressió al nucli del reactor.

 2. Sistemes de refrigeració: ajuden a circular i controlar el flux daigua en els sistemes de refredament.

 3. Elevació i manipulació d'equips: a les centrals nuclears, és essencial poder moure i elevar components pesants o equips dins de la planta. El funcionament de grues, manipuladors i elevadors per dur a terme aquestes tasques funcionen mitjançant aquests sistemes.

 4. Sistemes de Seguretat: Els sistemes hidràulics s'utilitzen en sistemes de seguretat crítics, com ara les barres de control. Aquestes barres, que s'insereixen al nucli del reactor per regular la reacció nuclear, sovint són operades mitjançant sistemes hidràulics per a una resposta ràpida i precisa en cas d'emergència.

 5. Control de bombes i compressors: Les centrals nuclears requereixen una àmplia gamma de bombes i compressors per circular aigua, gasos i altres fluids al sistema. Els sistemes hidràulics poden ser utilitzats per controlar aquestes bombes i compressors.

Indústria manufacturera

A la producció industrial, els sistemes hidràulics controlen premses, màquines d'estampació i altres equips que requereixen força i precisió.

Aeronàutica

Els sistemes hidràulics s'utilitzen en avions per operar trens d'aterratge, flaps i sistemes de frenada.

Vehicles

Els sistemes de frenada i direcció en vehicles pesants, com ara camions i autobusos, sovint són hidràulics.

Ascensors i muntacàrregues

Els sistemes hidràulics proporcionen un moviment suau i controlat en ascensors i muntacàrregues.

Maquinària pesada

Excavadores, grues, buldòzers i altres equips pesants utilitzen sistemes hidràulics per fer tasques d'excavació, elevació i moviment de grans càrregues.

Avantatges dels sistemes hidràulics

Els sistemes hidràulics ofereixen diversos avantatges significatius:

 • Potència i control: Els sistemes hidràulics poden generar una gran quantitat de força i permeten un control precís del moviment, cosa que els fa ideals per a aplicacions que requereixen ambdues qualitats.

 • Compactes i eficients: Els components hidràulics són relativament compactes en comparació amb altres sistemes de transmissió d'energia, cosa que permet un disseny eficient i un alt rendiment.

 • Durabilitat: Els sistemes hidràulics són coneguts per la seva durabilitat i capacitat per suportar càrregues pesades i condicions severes.

 • Resposta ràpida: Els sistemes hidràulics poden respondre ràpidament a canvis en la demanda d'energia, fet que els fa adequats per a aplicacions dinàmiques.

 • Àmplia gamma de temperatures: L'oli hidràulic és capaç de funcionar eficaçment en una àmplia gamma de temperatures, cosa que el fa adequat per a aplicacions en entorns diversos.

Autor:
Data de publicació: 23 d’agost de 2023
Última revisió: 23 d’agost de 2023