Menu

Central nuclear

Els pressòstats: regulant la pressió al món industrial

Els pressòstats: regulant la pressió al món industrial

Els pressòstats són dispositius essencials en els sistemes industrials que tenen un paper crucial en la regulació i control de la pressió en sistemes industrials que involucren líquids i gasos.

Aquests instruments versàtils són components fonamentals en una àmplia gamma d'aplicacions, des de sistemes de calefacció i refrigeració fins a maquinària industrial i sistemes de bombament d'aigua.

En aquest article, explorarem detalladament què són els pressòstats, com funcionen i on s'utilitzen.

Què és un Presòstat?

Un pressòstat és un interruptor de pressió que sutilitza per supervisar i controlar la pressió dun fluid en un sistema. La seva funció principal és activar o desactivar un circuit elèctric o fer una acció específica quan la pressió arriba a un valor predeterminat.

Els pressòstats són essencials per garantir el funcionament eficient i segur d'una àmplia varietat d'equips d'enginyeria i sistemes hidràulics.

Tipus i funcionament d'un pressòstat

Els pressòstats operen sobre la base d'un principi simple però efectiu: la deformació mecànica o electrònica d'un element sensor quan la pressió del fluid hi exerceix una força.

Hi ha diversos tipus de pressòstats, però els més comuns inclouen:

Pressòstats de diafragma

 • Utilitzen un diafragma flexible com a element sensor.

 • Quan la pressió augmenta o disminueix, el diafragma es deforma, cosa que activa o desactiva els contactes elèctrics.

 • Són ideals per a aplicacions amb pressions relativament baixes o moderades.

Pressòstats de pistó

 • Utilitzen un pistó mòbil en un cilindre com a element sensor.

 • El pistó es mou en resposta als canvis de pressió, cosa que, alhora, controla els contactes elèctrics.

 • Són adequats per a aplicacions que requereixen alta precisió i control de pressió.

Pressòstats de tub Bourdon

 • Utilitzen un tub Bourdon, que és un tub en forma de C, com a element sensor.

 • Quan la pressió s'aplica al tub, tendeix a redreçar-se, cosa que activa el mecanisme de commutació.

 • Són comuns en aplicacions industrials d'alta pressió.

Aplicacions comunes: Per a què serveix?

Els pressòstats s'utilitzen en una àmplia varietat d'aplicacions industrials i comercials:

Centrals nuclears

 En una central nuclear, s'utilitzen per a diverses aplicacions crítiques, que inclouen:

 • Control de refrigerant: s'utilitzen per monitoritzar la pressió als circuits de refrigeració primària i secundària del reactor nuclear. Això és essencial per garantir que el refrigerant flueixi a la pressió adequada per refredar el reactor i transferir la calor generada al nucli del reactor.

 • Control de seguretat: són part integral dels sistemes de seguretat a les centrals nuclears. S'utilitzen per supervisar la pressió als sistemes de contenció i als sistemes de mitigació d'accidents. En cas d'una situació d'emergència, com una sobrepressió en la contenció, els pressòstats poden activar sistemes de seguretat, com ara vàlvules d'alleugeriment de pressió.

 • Control de vapor: A les centrals nuclears de cicle combinat, que utilitzen un cicle Rankine de vapor per generar electricitat, els pressòstats monitoregen i controlen la pressió del vapor en el cicle de turbina.

 • Control de flux daigua: també sutilitzen per supervisar i controlar el flux daigua en sistemes de refredament, sistemes dextinció dincendis i altres sistemes relacionats amb la seguretat.

Sistemes de climatització i calefacció

Els pressòstats es fan servir per controlar la pressió del refrigerant en sistemes d'aire condicionat i refrigeració, garantint un funcionament eficient.

Sistemes de bombament d'aigua

En aplicacions de bombament, els pressòstats regulen la pressió de l'aigua i poden activar o desactivar bombes segons les necessitats.

Compressors d'aire

Els pressòstats s'utilitzen per controlar la pressió en compressors d'aire, cosa que permet mantenir la pressió de l'aire dins dels límits segurs.

Seguretat en calderes i recipients de pressió

Els pressòstats serveixen com a dispositius de seguretat en calderes i recipients a pressió, desconnectant el sistema en cas que la pressió superi nivells crítics.

Monitorització de processos industrials

A la indústria, els pressòstats s'utilitzen per controlar i mantenir la pressió en sistemes de producció, garantint una qualitat consistent de productes.

Importància del calibratge i manteniment

La precisió dels pressòstats és essencial per al seu funcionament efectiu i per garantir la seguretat en moltes aplicacions. El calibratge regular i el manteniment són crítics per assegurar-se que aquests dispositius funcionin dins de les especificacions i toleràncies requerides.

A més, el seguiment de les lectures i l'ajust dels punts d'ajust segons calgui són pràctiques comunes en la gestió de pressòstats.

Autor:
Data de publicació: 23 d’agost de 2023
Última revisió: 23 d’agost de 2023