Menu

Energia nuclear

Avantatges de les plantes nuclears

Avantatges de les plantes nuclears

La presència de plantes nuclears al voltant del món ha portat a importants debats sobre l'energia nuclear. Nombroses organitzacions mediambientals com Greenpeace s'exposen els greus perills a què se sotmet a la població en cas d'accident.

No obstant això, la majoria dels governs que tenen la capacitat d'instal·lar centrals Nucleare en els seus països aposten per aquesta forma de generar electricitat.

Malgrat que hi ha nombroses aplicacions de l'energia nuclear (medicina nuclear, indústria, etc.) en aquest article ens concentrem en la generació d'energia elèctrica a les centrals nuclears de potència.

Com funciona una central nuclear en poques paraules?

Per entendre els beneficis que implica una planta nuclear és important conèixer breument el funcionament d'una central nuclear.

Una central nuclear té la missió de convertir l'energia que manté units els àtoms en energia elèctrica. Per a això utilitza àtoms inestables. L'urani és un tipus d'àtom ideal per a aquest propòsit per la qual cosa és el combustible nuclear més utilitzat en aquest tipus d'instal·lacions energètiques.

Les centrals nuclears disposen d'un reactor nuclear (en ocasions diversos) la funció és provocar el trencament d'aquests àtoms inestables. Aquest procés es coneix com fissió nuclear. Cada vegada que un àtom es trenca s'allibera una gran quantitat d'energia tèrmica que es pot aprofitar de múltiples maneres.

Cada tipus de central nuclear funciona de manera diferent, però totes tenen un objectiu comú: aprofitar aquesta calor generat per accionar una turbina i generar electricitat.

Beneficis de les plantes nuclears

Pràcticament tots els avantatges de les centrals nuclears tenen relació amb el cost i la capacitat de producció d'electricitat. A continuació, enumerem els avantatges més destacables.

  • Per cada watt de potència elèctrica generada es requereix de molt poca quantitat de combustible nuclear.
  • Els reactors nuclears, gràcies a les barres de control i altres sistemes, permeten regular la potència de sortida segons la demanda. En altres paraules, poden regular la quantitat d'electricitat generada en qualsevol moment. Aquesta és un clar avantatge respecte a moltes fonts d'energia renovables com l'energia solar o l'energia eòlica que depenen de la climatologia, del orari solar o del alendari.
  • En condicions de funcionament normals no genera gasos d'efecte hivernacle, ni diòxid de carboni ni res semblant. El fum que en ocasions es pot veure sortint per les seves xemeneies és vapor d'aigua. Remarquem en condicions de funcionament normals, perquè en cas de certs incidents o accidents nuclears segons la gravetat òbviament l'emissió de partícules radioactives resulta altament contaminant.

Per què les organitzacions ecologistes estan tan en contra de l'energia nuclear?

Cada organització ecologista té els seus propis arguments en contra de l'energia nuclear. No obstant això, hi ha dos inconvenients de l'energia nuclear que sustenten totes elles:

Autor:

Data de publicació: 11 de febrer de 2020
Última revisió: 11 de febrer de 2020