Menu

Energia nuclear

Diferències entre la fissió i la fusió nuclear: tècnica i ús

Diferències entre la fissió i la fusió nuclear: tècnica i ús

L'energia nuclear és un tema que ha capturat l'atenció del món a causa de la capacitat per generar grans quantitats d'energia a partir de processos subatòmics.

Dos dels processos nuclears més coneguts són la fissió i la fusió nuclear. En aquest article, explorarem en profunditat les diferències entre la fissió i la fusió des de múltiples perspectives, incloent-hi la física subjacent, les tècniques d'implementació, les aplicacions pràctiques i els avantatges i els inconvenients.

Diferències a la física nuclear

Des d'un punt de vista de la física nuclear, les reaccions de fissió i fusió plantegen les diferències següents:

Fissió nuclear

Diferències entre la fissió i la fusió nuclear: tècnica i úsLa fissió nuclear és el procés mitjançant el qual el nucli d'un àtom pesant, com ara l'urani-235 o el plutoni-239, es divideix en dos o més nuclis més petits, alliberant una gran quantitat d'energia.

Aquest procés és iniciat per la captura d'un neutró que provoca la inestabilitat del nucli i la seva ruptura posterior. L'energia alliberada es manifesta en forma de calor i de radiació.

Fusió nuclear

La fusió nuclear, d'altra banda, implica la unió de dos nuclis lleugers, com l'hidrogen isotòpic deuteri i el triti, per formar un nucli més pesat.

Aquest procés passa a temperatures extremadament altes i en condicions d'alta pressió, com les que es troben al nucli del Sol ia les bombes d'hidrogen.

La fusió allibera una quantitat encara més gran d'energia que la fissió, però és més difícil d'aconseguir a causa de les condicions extremes requerides.

Tècniques d'Implementació

Actualment, hi ha diferències respecte a la dificultat d'implementar les dues tecnologies de l'energia nuclear.

Fissió nuclear

Els enginyers nuclears dominen la tecnologia de la fissió nuclear suficientment per implementar-la en reactors de producció elèctrica amb seguretat. 

La fissió nuclear s'ha fet servir en plantes d'energia nuclear a tot el món per generar electricitat. Aquestes plantes utilitzen la calor produïda per la fissió per escalfar aigua i generar vapor, que impulsa turbines connectades a generadors elèctrics.

A més, s'utilitza en aplicacions mèdiques i militars, incloent-hi la producció de radioisòtops i armes nuclears.

Fusió nuclear

Diferències entre la fissió i la fusió nuclear: tècnica i úsD'altra banda, la fusió nuclear encara està en fase de recerca i desenvolupament. Tot i que s'ha aconseguit la fusió a laboratoris, mantenir les condicions necessàries de temperatura i pressió durant un període prolongat és un desafiament tècnic significatiu.

Actualment, s'estan construint reactors experimentals de fusió, com ara ITER a França, per potenciar la investigació científica i demostrar la viabilitat de la fusió com a font d'energia.

Aplicacions pràctiques

Tot i que ambdues tecnologies generen energia calorífica, l'ús de la fissió nuclear presenta algunes diferències pel que fa al potencial que tindria la fusió nuclear:

Fissió nuclear

La fissió nuclear sutilitza principalment en la generació denergia elèctrica. Les centrals nuclears proporcionen una font d'energia contínua i eficient, però també generen residus radioactius que cal gestionar de manera segura. A més, s'utilitzen en aplicacions mèdiques per a diagnòstic i tractament i en aplicacions militars.

Fusió nuclear

La fusió nuclear té el potencial de ser una font denergia extremadament neta i abundant. Si s'aconsegueix un reactor de fusió viable podria proporcionar una font d'energia amb abundància de combustible (isòtops d'hidrogen) i sense residus radioactius a llarg termini. També es podria utilitzar per a la propulsió espacial i la producció d'isòtops mèdics.

Diferències entre la fissió i la fusió nuclear: tècnica i úsLes armes nuclears basades en fusió, conegudes com a bombes d'hidrogen o termonuclears, utilitzen la fusió nuclear com a part del seu procés de detonació. Aquestes armes són considerablement més poderoses que les armes de fissió i poden tenir un impacte devastador en una escala encara més gran.

Avantatges i inconvenients

Fissió Nuclear

Avantatges

 • Genera energia de manera contínua i eficient.

 • Baixes emissions de gasos amb efecte d'hivernacle.

 • Aplicacions mèdiques i militars importants.

Inconvenients

 • Producció de residus radioactius a llarg termini.

 • Risc daccidents nuclears.

Fusió Nuclear

Avantatges

 • Abundant subministrament de combustible.

 • No produeix residus radioactius a llarg termini.

 • Possibilitat de ser una font denergia neta i sostenible.

Inconvenients

 • Requereix condicions extremes de temperatura i de pressió.

 • Tecnologia de fusió encara en desenvolupament.

 • Alts costos de recerca i construcció.

Conclusió

La fissió i la fusió nuclear representen dos enfocaments diferents per aprofitar el poder de lenergia nuclear.

Mentre que la fissió s'ha utilitzat àmpliament en la generació d'energia i aplicacions mèdiques i militars, la fusió encara està en procés de desenvolupament, però promet una font d'energia neta i sostenible per al futur. Cada enfocament té els seus propis avantatges i desafiaments, i la seva evolució continuarà exercint un paper important en el panorama energètic i tecnològic global.

Autor:
Data de publicació: 9 de setembre de 2023
Última revisió: 9 de setembre de 2023