Menu

Projecte ITER, França
Fusió nuclear

Projecte ITER, un reactor experimental de fusió nuclear a França

Projecte ITER, un reactor experimental de fusió nuclear a França

El reactor experimental de fusió ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) és un experiment científic a gran escala destinat a provar la viabilitat de la fusió nuclear com a font d'energia. Actualment el reactor de fusió nuclear ITER està en procés de construcció en el a Cadarache, França.

A nivell industrial, la fusió nuclear encara no existeix. Des dels anys 50 s'està investigant sobre la utilització de l'energia generada en la fusió nuclear d'àtoms lleugers en altres de més pesats.

El desenvolupament de la fusió nuclear es considera molt important per dues raons fonamentals:

  • La gran quantitat d'energia alliberada en aquest procés

  • La facilitat per obtenir els isòtops d'hidrogen necessaris per a la fusió: deuteri i triti.

En el projecte de fusió nuclear ITER hi participen 7 socis: Unió Europea, Índia, Japó, Rússia, Xina, Estats Units i Corea del Sud.

Dins dels programes internacionals mitjançant el sistema per confinament magnètic la UE i el Regne Unit van construir el "Joint European Torus" (JET). Els experiments realitzats en el JET van permetre demostrar la possibilitat de mantenir el procés de fusió en el plasma.

Un cop culminat el projecte ITER s'haurà construït el Tokamak més gran de món.

Quin és l'objectiu del projecte ITER?

El reactor de fusió nuclear ITER no produirà energia elèctrica. L'objectiu del reactor ITER és resoldre els problemes científics i tècnics crítics per tal de poder utilitzar la fusió nuclear en aplicacions industrials.

Projecte ITER, un reactor experimental de fusió nuclear a FrançaFoto: Organització ITER / EJF Riche

Es calcula que tindrà un factor de guany de 10, és a dir, que per cada 50 MW d'entrada al reactor produirà 500 MW de sortida.

El propòsit de lel reactor termonuclear experimental internacional (ITER) és desenvolupar la tecnologia per obtenir energia neta a través de l'energia nuclear a escala comercial. En cas d'èxit, l'energia generada a través de la fusió nuclear es consideraria una energia renovable degut a l'abundància d'hidrogen.

Què és un Tokamak?

Un Tokamak és una màquina experimental dissenyada per aprofitar l'energia de fusió. Dins el Tokamak l'energia es manifesta en forma de calor.

Per obtenir la calor, el dispositiu Tokamak utilitza camps magnètics molt potents per confinar i controlar el plasma.

El cor del Tokamak és una càmera de buit en forma rosquilla. Dins de la càmera l'hidrogen està sotmès a enormes pressions i temperatures. A causa d'aquestes condicions, el combustible d'hidrogen es converteix en plasma per permetre la fusió dels seus àtoms.

Quan entrarà en funcionament el reactor ITER?

La construcció del eactor de fusió nuclear ITER es va iniciar el 2010. El 2015 s'hi van traslladar els primers components de grans dimensions.

{youtube:cRXAjFebaJc}

Les previsions són:

  1. Primera fase d'acoblament al 2018

  2. Fase de posada en marxa en 2024

  3. Obtenir el primer plasma el desembre de 2025.

  4. Començament de l'operació de fusió nuclear a 2035.

Recentment, el president francès Emmanuel Macron va prendre la paraula per donar suport a l'inici del muntatge de les peces mestres del reactor de fusió ITER el 28 de juliol de 2020.

Per què l'ITER està situat a França?

Al principi, els tres emplaçaments que es disputaven el projecte eren: Europa (França i Espanya), Canadà i Japó:

  • El Govern Canadenc va mostrar interès per albergar el projecte a Darlington a prop de Toronto.

  • Japó va presentar la seva candidatura a Rokkan Homura.

  • França va oferir el seu centre nuclear de Cadarache.

  • Espanya va proposar el seu emplaçament a Vandellòs I.

A la fi de 2003 la Comissió Europea va decidir presentar com a candidatura europea la francesa de Cadarache, que va ser la guanyadora final.

Projecte ITER, un reactor experimental de fusió nuclear a França

Autor:
Data de publicació: 6 de maig de 2014
Última revisió: 23 de setembre de 2020