Menu

Energia nuclear

El descobriment de la radioactivitat

El descobriment de la radioactivitat

El 1896, el físic francès Antoine-Henri Becquerel va comprovar que certes substàncies produïen radiacions penetrants d'origen desconegut. Aquest fenomen va ser conegut amb el nom de radioactivitat.

La radioactivitat natural

Becquerel estava treballant en la fluorescència amb raigs catòdics. El físic francès va deixar, per casualitat, una petita quantitat de sals d'urani al costat d'unes plaques fotogràfiques embolicades en un paper negre. Més tard, les plaques van aparèixer velades tot i estar protegides de la llum solar.

Becquerel es va adonar que el causant era el mineral d'urani. El científic va veure que l'urani emetia radiacions a l'observar que velaven les plaques fotogràfiques embolicades en paper negre. A Becquerel se'l considera el "pare de l'energia nuclear".

Era el descobriment de la radioactivitat natural. Gràcies a aquest treball, va rebre el Premi Nobel de Física de l'any 1903.

Descobriment de dos elements radioactius: poloni i radi

En la mateixa època, el matrimoni francès format per Pierre i Marie Curie va trobar altres substàncies radioactives. Els Curie van descobrir dos elements nous: el poloni i el radi.

Els esposos Pierre i Marie Curie van deduir l'existència d'un altre element d'activitat més elevada que l'urani. En honor a la seva pàtria va ser anomenat poloni. El segon element que van descobrir va ser el radi.

La radiació emesa pel radi era complexa. A l'aplicar-li un camp magnètic, part d'ella es desviava de la seva trajectòria i una altra part no.

Qui va descobrir els tres tipus de radiació?

Més endavant, Ernest Rutherford i Soddy van demostrar que l'urani i altres elements pesats emetien tres tipus de radiacions:

Les dues primeres estaven constituïdes per partícules carregades. Les partícules alfa eren nuclis d' àtoms d'heli i les partícules beta eren electrons. Les radiacions gamma eren de naturalesa electromagnètica.

El descobriment de la radioactivitat artificial

La radioactivitat artificial també es coneix amb el nom de radioactivitat induïda. És la radioactivitat de substàncies provocada per l'home.

El matrimoni format per Frederic Joliot i Irene Curie van ser els descobridors de la radioactivitat artificial.

El matrimoni Joliot-Curie va concloure que la radioactivitat podia ser produïda per l'home. Mitjançant el bombardeig amb partícules alfa d'alguns elements químics es pot obtenir elements radioactius.

Autor:

Data de publicació: 29 de setembre de 2020
Última revisió: 3 de octubre de 2020