Accident nuclear de Txernòbil, Unió Soviètica

Ciutat de Prypiat abandonada
Accident nuclear de Txernòbil

Sala de control de Txernòbil.
Abans de l'accident nuclear

Estat actual de la sala de control.
Accident nuclear de Txernòbil

Accident nuclear de Txernòbil

Accident nuclear de Txernòbil

L'accident nuclear de Txernòbil (1986) és, amb diferència, l'accident nuclear més greu de la història de l'energia nuclear. Va ser classificat com a nivell 7 (accident nuclear greu) a l'escala INES, el valor més alt. Encara que és el mateix nivell en el qual es va classificar l'accident nuclear de Fukushima, les conseqüències de l'accident de Txernòbil van ser encara molt pitjors.

En el moment de l'accident la central nuclear de Txernòbil disposava de 4 reactors en funcionament i dos més estaven en construcció.

En el 9 de setembre de 1982, va tenir lloc una fusió parcial de la base al reactor nnúmero 1 de la planta. A causa del secretisme de la Unió soviètica, no es va informar a la comunitat internacional fins al 1985. Es va reparar i va continuar funcionant.

L'accident greu es va produir el 1986, quan va explotar el reactor número 4. Posteriorment, tot i la gravetat de l'accident nuclear i a causa de les necessitats energètiques dels reactors 1, 2 i 3 van seguir en marxa.

El reactor nuclear número 2 de Txernòbil es va tancar al 1991, el reactor 1 en el 1996 i el reactor 3 va deixar de funcionar el 2000.

Vídeo documental de l'accident nuclear de Txernòbil

Al maig del 2014, un estudiant de Comunicació Audiovisual de la Universitat Complutense de Madrid, Álvaro Dorado, va realitzar un viatge a Ucraïna per visitar la zona afectada per la central de Txernòbil i realitzar el següent documental.

En el vídeo, en una primera part s'expliquen les causes de l'accident nuclear de Txernòbil, com es va gestionar l'accident durant les hores i dies posteriors. Posteriorment, l'autor del documental es desplaça a la zona per mostrar-nos la situació i l'aspecte d'abandó actual a la zona d'exclusió.

Chernobyl - La Zona (Documental 2015)

Cronologia de l'accident de Txernòbil

L'accident nuclear de Txernòbil (Ucraïna) es produeix durant la nit del 25 al 26 d'abril de 1986 al quart reactor de la planta nuclear. Es tractava d'un reactor nuclear que pertany al tipus que els soviètics diuen RMBK-1000, refrigerat per aigua i moderat per grafit.

Origen de l'accident nuclear: la realització d'una prova

Accident nuclear Txernòbil

El motiu que desencadenant de l'accident nuclear de Txernòbil fou la realització d'una prova programada per al dia 25 d'abril sota la direcció de les oficines centrals de Moscou.

Aquesta prova tenia la intenció d'augmentar la seguretat del reactor. Es tractava d'esbrinar durant quant de temps la turbina de vapor continuaria generant energia elèctrica un cop tallada l'afluència de vapor.

En cas d'avaria, les bombes refrigerants d'emergència requerien d'un mínim de potència per posar-se en marxa (fins que s'arrenquessin els generadors dièsel) i els tècnics de la planta desconeixien si, un cop tallada l'afluència de vapor, la inèrcia de la turbina podia mantenir les bombes funcionant.

La prova s'havia de realitzar sense aturar la reacció en cadena en el reactor nuclear per evitar un fenomen conegut com enverinament per xenó. Entre els productes de fissió que es produeixen dins del reactor, es troba el xenó135, un gas molt absorbent de neutrons (els neutrons són necessaris per mantenir les reaccions de fissió nuclear en cadena). Mentre està en funcionament de manera normal, es produeixen tants neutrons que l'absorció és mínima, però quan la potència és molt baixa o el reactor s'atura, la quantitat de 135Xe augmenta i impedeix la reacció en cadena per uns dies. El reactor es pot reiniciar quan es desintegra el 135Xe.

Inici de la prova

A la una de la matinada del dia 25 d'abril, els enginyers van iniciar l'entrada de les barres de control en el nucli del reactor nuclear amb l'objectiu de reduir la seva potència.

Cap a les 23 hores s'havien ajustat els monitors als nivells més baixos de potència. Però l'operador es va oblidar de reprogramar l'ordinador perquè es mantingués la potència entre 700 MW i 1.000 MW tèrmics. Per aquest motiu, la potència va baixar al nivell de 30 MW.

Amb un nivell tan baix, els sistemes automàtics poden detenir el reactor a causa de la seva perillositat i per aquesta raó els operadors van desconnectar el sistema de regulació de la potència, el sistema d'emergència refrigerant del nucli i altres sistemes de protecció quan el sistema ja estava a punt d'apagar el reactor nuclear.

Sala de control de la central nuclear de Chernobyl

Amb 30 MW comença l'enverinament per xenó. Quan els operadors s'en van adonar van extreure les barres de control per tal d'evitar-ho augmentant la potència del reactor nuclear. Els operadors van retirar manualment massa barres de control. El nucli del reactor disposava de 170 barres de control. Les regles de seguretat exigien que hi hagués sempre un mínim de 30 barres baixades i en aquesta ocasió en van deixar només 8.

Quan es van voler baixar de nou les barres de control usant el botó de SCRAM d'emergència, aquestes no van respondre degut a que possiblement ja estaven deformades pel calor i les van desconnectar per permetre-les caure per gravetat.Atès que els sistemes de seguretat de la planta van quedar inutilitzats i s'havien extret gairebé totes les barres de control, el reactor de la central va quedar en condicions d'operació inestable i extremadament insegura. En aquest moment, hi va haver un brusc increment de potència que els operadors no van detectar a temps.

Finalment, el combustible nuclear es va desintegrar i va sortir de les beines, entrant en contacte amb l'aigua utilitzada per refrigerar el nucli del reactor. A la una i 23 minuts, es va produir una gran explosió, i uns segons més tard, una segona explosió que va fer volar pels aires la llosa del reactor i les parets de formigó de la sala del reactor, llançant fragments de grafit i combustible nuclear fora de la central, ascendint la pols radioactiva per l'atmosfera.

S'estima que la quantitat de material radioactiu alliberat va ser 200 vegades superior al de les bombes atòmiques llançades sobre Hiroshima i Nagasaki al final de la Segona Guerra Mundial.

L'accident nuclear va ser classificat com nivell 7 ("accident nuclear greu") en l'Escala Internacional de Successos Nuclears (Escala INES) de l'Organisme Internacional de l'Energia Atòmica (OIEA). Es tracta del nivell més alt possible, és a dir, l'accident de pitjors conseqüències ambientals.

Consideracions polítiques, socials i tècniques prèvies a l'accident nuclear de Txernòbil


Tot i que l'accident es va esdevenir per un clar error humà, cal tenir en compte els factors socials i polítics de la Unió Soviètica en aquell moment. La manca d'una estructura social democràtica implicava una absència de control de la societat sobre l'operació de les centrals nuclears i d'una "cultura de seguretat". Possiblement, el temor dels operadors a no complir les instruccions rebudes des de Moscou, els va portar a desmuntar els sistemes de seguretat essencials per al control del reactor.

Tampoc existia cap Òrgan Regulador de la Seguretat Nuclear que portés a terme amb autoritat pròpia i independència la inspecció i avaluació de la seguretat de les instal·lacions nuclears.

Sobre els aspectes tècnics de seguretat del reactor nuclear, cal tenir en compte que en els reactors RMBK no hi ha cap sistema de confinament que cobreixi el circuit primari i tampoc hi ha cap edifici de contenció que sigui capaç de retenir els productes de fissió en cas d'accident, com passa en els reactors occidentals.

Conseqüències de l'accident nuclear de Txernòbil

L'accident nuclear va donar lloc a un posterior incendi, que no es va aconseguir apagar fins al 9 de maig. Aquest incendi va augmentar els efectes de dispersió dels productes radioactius, i l' energia calorífica acumulada pel grafit encara va donar més magnitud al propi incendi i a la dispersió atmosfèrica.

Dels productes radioactius alliberats eren especialment perillosos el iode-131 (el període de semidesintegració és de 8,04 dies) i el cesi-137 (amb un període de semidesintegració d'uns 30 anys), dels quals, aproximadament la meitat, van sortir de la quantitat continguda en el reactor nuclear. A més, es va estimar que tot el gas xenó va ser expulsat a l'exterior del reactor. Aquests productes es van dipositar de manera desigual, depenent de la seva volatilitat i de les pluges durant els dies posteriors.

Els més pesats es van trobar en un radi de 110 km, i els més volàtils van aconseguir grans distàncies. Així, a més de l'impacte immediat a Ucraïna i Bielorússia, la contaminació radioactiva va aconseguir arribar a zones de la part europea de l'antiga Unió Soviètica, i dels Estats Units i el Japó.

Programa Internacional sobre els Efectes en la Salut de l'Accident de Txernòbil

Estat actual en Txernòbil després de l'acciente

Per a determinar els efectes de la radiació sobre la salut de les persones, l'Organització Mundial de la Salut va desenvolupar el IPHECA (Programa Internacional sobre els Efectes en la Salut de l'Accident de Txernòbil), de manera que es poguessin investigar les possibles conseqüències sanitàries de l'accident. Aquestes conseqüències incloïen efectes relacionats amb l'ansietat produïda en els habitants de les zones més contaminades com a resultat de l'evacuació de les seves cases, i de la por a possibles danys futurs en la salut pels efectes biològics de la radioactivitat. A més, el programa proporcionava assistència tècnica al sistema sanitari nacional de Bielorússia, a la Federació Russa ja Ucraïna, per alleujar les conseqüències sanitàries de l'accident de Txernòbil.

Els resultats obtinguts amb els projectes pilot IPHECA han millorat considerablement el coneixement científic dels efectes d'un accident radioactiu a la salut humana, perquè es puguin establir les bases de les guies de planificació i del desenvolupament de futures investigacions.

Les conseqüències immediates de l'accident nuclear sobre la salut de les persones van ser les següents:

  • 237 persones van mostrar símptomes de la Síndrome de Irradiació Aguda (SIA), confirmant el diagnòstic en 134 casos. 31 persones van morir durant l'accident, de les quals, 28 (bombers i operaris) van ser víctimes de l'elevada dosi de radioactivitat, i 3 per altres causes. Després d'aquesta fase aguda, 14 persones més han mort en els deu anys posteriors a l'accident de Chernobyl.
  • Entre 600.000 i 800.000 persones (treballadors especialitzats, voluntaris, bombers, militars i altres) anomenades liquidadores, encarregades de les tasques de control i neteja, han mort en diferents períodes.
  • 16.000 habitants de la zona van ser evacuats diversos dies després de l'accident, com a mesura de protecció enfront dels alts nivells de radioactivitat, establint-se una zona d'exclusió en els territoris més contaminats, en un radi de 30 km al voltant de la instal·lació.
  • 565 casos de càncer de tiroides en nens fonamentalment (d'edats compreses entre 0 i 14 anys) i en alguns adults, que vivien a les zones més contaminades (208 a Ucraïna, 333 a Bielorússia i 24 a la Federació Russa), de els quals, 10 casos han resultat mortals a causa de la radiació.
  • Altres tipus de càncer, en particular leucèmia, no han registrat desviacions estadísticament significatives respecte a la incidència esperada en condicions normals.
  • Efectes psicosocials produïts per causes no relacionades amb la radiació, deguts a la manca d'informació, a l'evacuació dels afectats i la por dels efectes biològics de la radiació a llarg termini. Aquests efectes van ser conseqüència de la reacció de sorpresa de les autoritats nacionals davant l'accident nuclear de Txernòbil, pel que fa a l'extensió, durada i contaminació a llargues distàncies. Com que els procediments d'emergència eren inexistents, hi havia poca informació disponible, fent-se notar la desconfiança i la pressió pública perquè es prenguessin mesures, però les decisions oficials no van tenir en compte els efectes psicològics de la població, duent-se a terme interpretacions errònies de les recomanacions de la International Commission On Radiological Protection (ICRP) per als nivells d'intervenció dels aliments. Tot això es va veure traduït en un important nombre d'alteracions per a la salut, com ansietat, depressions i diversos efectes psicosomàtics. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) va comprar equips i subministraments mèdics per als 3 països (Bielorússia, Federació Russa i Ucraïna) per valor de prop de 16 milions de dòlars. La resta de les despeses dels projectes pilot es va dedicar a ajudes als programes, reunions científiques, cursos d'entrenament en institucions estrangeres d'investigació i en institucions clíniques per a 200 especialistes, i a proporcionar capital per continuar amb les activitats del programa IPHECA.

Estat actual en Txernòbil després de l'acciente

Segons l'Agència d'Energia Atòmica (NEA) de l'OCDE, els rangs de dosi de radiació, rebuts pels diferents grups, van ser els següents:

  • Liquidadors: del total dels liquidadors, uns 200.000 van rebre dosis variables des 15-170 milisievert ( mSv).
  • Evacuats: les 116.000 persones evacuades, la major part d'un radi d'acció de la central de 30 km, van rebre dosis altes (el 10% més de 50 mSv i el 5% més de 100 mSv), especialment en el tiroide per incorporació de iode-131. La zona més evacuada va ser Prypiat, a 2 km escassos de la central nuclear de Txernòbil, convertint-se en una "ciutat fantasma" a l'abandonar la ciutat les 60.000 persones que hi vivien.
  • Habitants de les àrees contaminades: al voltant de 270.000 persones van continuar vivint en àrees contaminades, de manera que els nens van rebre altes dosis en tiroide, a causa de la ingestió de llet contaminada amb iode-131 durant les primeres setmanes després de l'accident nuclear. Després el control dels aliments, durant el període 1986-1989, el rang de dosis de cesi-137 a terra va ser de 5-250 mSv / any, amb una mitjana de 40 mSv / any.
  • Resta de la població: els materials radioactius volàtils es van estendre per tot l'Hemisferi Nord, tot i que les dosis rebudes per la població van ser molt baixes i no tenen importància des del punt de vista de la protecció radiològica. Les dosis de radiació, durant el primer any, van oscil·lar a Europa entre 0,005 i 0,5 mSv, a Àsia entre 0,005 i 0,1 mSv, i al Nord d'Amèrica van ser de l'ordre de 0,001 mSv.

Tancament progressiu dels altres tres reactors nuclears de Txernòbil

Tot i el greu accident nuclear del reactor nuclear 4 de Txernòbil, a causa de les necessitats energètiques dels reactors 1, 2 i 3 van seguir en marxa.

El 1991 es va incendiar una turbina del reactor nuclear número 2. Es va pensar en reparar utilitzant una de les turbines del reactor 4 que no havien resultat danyades. Però en aquell moment, el context polític havia variat i juntament amb la pressió popular va provocar el tancament definitiu del reactor 2.

El reactor 1 va deixar de funcionar el 31 de novembre de 1996, després de greus deficiències en la refrigeració que van donar lloc a un incident nuclear de nivell 3 a l'Escala INES.

Finalment, el tercer reactor nuclear de Txernòbil es tancaria poc més tard, el 15 de desembre de 2000. El reactor nuclear ja havia tingut diversos incendis i l'estructura estava afectada per la corrosió. Després de perllongades negociacions amb el govern ucraïnès, la comunitat internacional va finançar els costos del tancament definitiu de la central.

Monument a les víctimes de l'accident nuclear de la central nuclear de Txernòbil
Monument a les vícitmas de l'accident nuclear de Txernòbil

valoración: 4 - votos 12

Referències

Última revisió: 10 de juliol de 2015