Menu

Accident nuclear de Txernòbil, Unió Soviètica

Ciutat de Prypiat abandonada
Accident nuclear de Txernòbil

Sala de control de Txernòbil.
Abans de l'accident nuclear

Estat actual de la sala de control.
Accident nuclear de Txernòbil

Situació actual de Txernòbil

Situació actual de Txernòbil

La recuperació de la zona de l'accident i dels productes de neteja ha donat lloc a una gran quantitat de residus radioactius i equips contaminats, emmagatzemats en prop de 800 llocs diferents dins i fora de la zona d'exclusió de 30 km al voltant del reactor nuclear 4 de Txernòbil.

Aquests residus nuclears es troben parcialment emmagatzemats en contenidors o enterrats en trinxeres, i poden provocar risc de contaminació de les aigües subterrànies.

S'ha avaluat que el sarcòfag i la proliferació dels llocs d'emmagatzematge de residus representen una font de radioactivitat perillosa a les àrees properes, i alguns experts de la NEA temien que l'enfonsament del reactor accidentat ocasionés greus danys en l'únic reactor en funcionament fins al 15 de desembre de 2000, el reactor 3.

Les següents imatges corresponen a l'aspecte d'abandonament que té actualment la ciutat de Prypyat, la ciutat més propera a la central nuclear.

Conferència Internacional de Viena

A la Conferència Internacional de Viena, celebrada a l'abril de 1996, es va concloure que la rehabilitació total de la zona no era possible causa de l'existència de & ldquo; punts calents & rdquo; de contaminació, de riscos de contaminació d'aigües subterrànies, de restriccions en els aliments i de riscos associats al possible col·lapse del sarcòfag, donat el seu deteriorament en els anys següents a l'accident. Es va apuntar que calia dur a terme un complet programa d'investigació per desenvolupar un disseny adequat que constituís un sistema de confinament segur des del punt de vista ecològic, evitant les filtracions d'aigua de pluja al seu interior i evitant l'enfonsament del sarcòfag existent, el que provocaria la fuita de pols radioactiva i de les restes de combustible nuclear (urani i plutoni) al medi ambient.

Programes d'ajuda internacional

Estat actual en Txernòbil després de l'accienteEstat actual en Txernòbil després de l'accienteEstat actual en Txernòbil després de l'accienteEstat actual en Txernòbil després de l'acciente

Davant aquesta situació, les autoritats i la indústria nuclear dels països occidentals estan realitzant esforços notables per ajudar els països de l'Est a millorar la seguretat dels seus reactors, incloent els RMBK, i es pot dir que en l'actualitat, la situació de aquests països és molt millor que l'any 1986.

Entre els programes d'ajuda de la Unió Europea destaquen els programes TACIS (1989) i PHARE (1990). Totes les contribucions econòmiques es transfereixen a un fons gestionat pel BERD (Banc Europeu de Reconstrucció i Desenvolupament) conegut com & ldquo; Txernòbil Shelter Fund (CSF) & rdquo; o & ldquo; Fons de Protecció de Txernòbil & rdquo ;. El BERD administrarà el fons en nom dels països contribuents i donants, i és responsable davant l'Assemblea que es reuneix 3 o 4 vegades a l'any. En l'actualitat, compta amb 22 membres, entre ells la Unió Europea i Ucraïna.

El Programa TACIS va finançar, el 1996, un primer estudi amb l'objectiu d'analitzar, en una primera fase, les possibles mesures a curt i llarg termini, per posar remei a la deplorable situació del sarcòfag, i transformar-lo finalment en un emplaçament segur.

Al principi, hi havia dues alternatives: enterrar el sarcòfag en un bloc de formigó i construir un nou recinte que cobrís completament el reactor 4 accidentat i el reactor 3.

Al maig de 1997, un grup d'experts europeus, americans i japonesos, finançats pel programa, van preparar el SIP (Shelter Implementation Pla - Pla d'Execució del Sistema de Protecció). Els objectius del pla per convertir el sarcòfag en un emplaçament segur van ser els següents:

  • Reduir el risc d'enfonsament del sarcòfag.
  • En cas d'enfonsament, limitar les conseqüències.
  • Millorar la seguretat nuclear del sarcòfag.
  • Millorar la seguretat dels treballadors i la protecció ambiental en el sarcòfag.
  • Convertir l'emplaçament del sarcòfag en una zona segura des del punt de vista mediambiental.

A més, el SIP establir tres fites a aconseguir:

  • Decisió estratègica a seguir pel que fa a l'estabilitat i la protecció.
  • Estratègia a seguir pel que fa al problema del combustible danyat i escampat per l'interior del sarcòfag.
  • Decisió del nou tipus de recinte a construir.

Sacròfag en construcció per cobrir a els reactors 3 i 4 de la central nuclear de Txernòbil. D'acord amb el programa, el projecte havia d'estar finalitzat el 2007. Fins al maig de 2001, es van dur a terme les tasques d'estabilització i altres mesures a curt termini, constituint la primera fase del SIP. També es van realitzar els estudis tècnics preliminars necessaris per determinar una estratègia de millora dels sistemes de seguretat i preparar, en una segona fase, el sarcòfag com a emplaçament segur.

Quant al tipus de recinte de protecció, es va decidir finalment construir un ampli arc de volta metàl·lic a l'interior quedaria la unitat 4 danyada, ja que oferia molts avantatges pel que fa a la reducció de les dosis d'irradiació, la seguretat durant la construcció , l'alliberament de les actuals estructures inestables, un major espai per al desmantellament i la flexibilitat necessària per fer front a les incerteses de retirada del combustible danyat i dispers.

Aquest arc voltat metàl·lic, en construcció des de 2002 i fins a 2005, amb un cost de 700 milions de dòlars, albergarà les unitats 3 i 4 de la central de Txernòbil, sota la seva mur impermeable de doble paret pressuritzada internament i amb una fonamentació de 27 metres de profunditat.

La unitat 3 de la central de Txernòbil, es va parar definitivament el 15 de desembre de 2000. Tant els experts ucraïnesos com els estrangers, van fixar el cost del tancament entre 2.000 i 5.000 milions de dòlars, fins retirar el combustible radioactiu que quedi a la central amb data límit el 2008. Aquesta decisió va completar el tancament total de la instal·lació nuclear que havia donat lloc, el 26 d'abril de 1986, a la major catàstrofe nuclear de la història de l'energia nuclear.

valoración: 3.5 - votos 2

Última revisió: 25 de maig de 2017