Menu

Central nuclear d'Isar, Alemanya

Piscina de combustible nuclear gastat

Turbina d'una central nuclear

Què és un radionúclid?

Un núclid radioactiu o radionúclid és un núclid inestable i que per tant degenera emetent radiacions ionitzantsTot i que alguns físics de vegades fan servir vulgarment la paraula radioisòtop per designar-, cal notar que el llenguatge estricte o formal de la física i tecnologia de l'energia nuclear és erroni, ja que un núclid i un isòtop no són el mateix.

Què és un radionúclid?

Quan un radionúclid emet radioactivitat arriba a un estat més estable, que requereix menys energia que abans i, en general, es transforma en un altre núclid diferent (o bé en el mateix, però menys excitat, si ha emès radioactivitat gamma), que pot ser també radioactiu o no ser radioactiu.

Aquest procés radioactiu passa en principi de manera espontània, però l'ésser humà ha après a provocar-se de manera artificial. En qualsevol dels dos casos la radioactivitat resultant té exactament les mateixes característiques.

Descripció d'un radionúclid

Els radionúclids es caracteritzen per tenir una vida mitjana finita, que pot anar des de petites fraccions de segon a milers d'anys. De fet, alguns d'ells tenen una semivida tan llarga que encara no s'ha pogut quantificar experimentalment i fins i tot n'hi ha que s'havien considerat, i per a certes aplicacions pràctiques, estables. Dels núclids coneguts actualment hi ha noranta teòricament estables i dos-cents cinquanta i cinc als que no se'ls ha observat desintegrar-se.

D'altra banda, hi ha gairebé el doble, uns sis-cents cinquanta, als quals si se'ls ha observat radioactivitat i que tenen una vida mitjana d'almenys una hora. A la Terra es coneixen unes tres mil radionúclids de vida mitjana superior a una hora, la major part dels quals (prop d'un 90%) són antropogènics (produïts pels humans), uns dos mil quatre-cents de vida mitjana inferior a una hora i encara altres tan inestables que la seva vida mitjana és curtíssima.

Utilització dels radionúclids en la tecnologia nuclear

Els radionúclids s'apliquen a la tecnologia de l'energia nuclear per obtenir energia elèctrica, en la indústria (controls de qualitat, etc.), la medicina (radioteràpia, etc.) i per a armament nuclear (bàsicament a la propulsió de vehicles i eines per matar).

La utilització de radionúclid implica greus riscos ambientals (contaminació radioactiva) i de salut (radiotoxicitat, enverinament per radiacions, etc.), per això cal fer-ho amb extrema cura.

Cal recordar que els radionúclids d'origen natural, com l'urani o el plutoni, existeixen en quantitats finites a la Terra, per això cal usar-los d'una manera sostenible. D'altra banda, el seu ús genera residus radioactius, que poden ser molt perillosos i pels que l'únic tractament que se sol fer és cobrir-los fins que la seva radioactivitat sigui propera a la natural.

Els possibles tractaments per als que trigarien més d'una trentena d'anys a fer-ho (tot el combustible nuclear gastat de les centrals nuclears i per a fins militars, per exemple) encara es troben en fase de teoria, investigació o experimentació.

Autor:

Data de publicació: 2 de octubre de 2015
Última revisió: 13 de desembre de 2018