Menu

Central nuclear d'Isar, Alemanya

Piscina de combustible nuclear gastat

Turbina d'una central nuclear

Sievert

Sievert

El sievert és una unitat derivada de la dosi de radiació ionitzant en el Sistema Internacional d'Unitats. Es representa mitjançant el símbol Sv. És una mesura de l'efecte que produeix sobre la salut salut els nivells baixos de radiació ionitzant en el cos humà. El sievert és de fonamental importància en la dosimetria. la protecció contra les radiacions.

El nom de sievert es deu al físic metge suec Rolf Maximilian Sievert pel seu treball en el mesurament de la dosi de radiació. la investigació dels efectes biològics de la radiació.

Les quantitats que es mesuren en sieverts estan destinades. representar el risc estocàstic per a la salut, que per a l'avaluació de dosi de radiació es defineix com la probabilitat d'inducció d'un càncer. de produir algun dany genètic. Un sievert comporta una probabilitat del 5,5% de desenvolupar càncer eventualment basat en el model lineal sense llindar.

Un sievert equival. 100 rem. El rem és una unitat de mesura antiga, no reconeguda en el sistema internacional de mesures.

dosi equivalent

La dosi equivalent és una mesura de la dosi de radiació que rep un teixit. S'ha intentat corregir els diferents efectes biològics dels diferents tipus de radiació ionitzant. La dosi equivalent és, per tant, una quantitat menys fonamental que la dosi absorbida, però és biològicament més rellevant.

La dosi equivalent s'expressa en sievert.

La dosi equivalent per a un teixit es troba multiplicant la dosi absorbida per un factor de ponderació de la radiació, que depèn del tipus de radiació.

La dosi de radiació efectiva per a un individu pot determinar després multiplicant la dosi equivalent en cada òrgan per un factor de ponderació del teixit, que depèn de la part del cos que està exposada. la radiació ,. agregant els resultats de tots els òrgans.

Efectes de la radioactivitat en les persones

En alguns països de referència, les persones exposades professionalment no poden superar els 20 mSv (mil·lisieverts) per any.

Durant l'accident nuclear de Fukushima al Japó al març de 2011, segons alguns informes, els tècnics de la central van estar exposats. 400 mil·lisieverts per hora. Aquests valors estan dins dels límits de dosis descrits en la legislació belga durant les intervencions de rescat en cas d'emergències nuclears. Una exposició contínua. 400 mSv. h condueix. una disminució dels glòbuls blancs després d'unes poques hores. Això provoca vòmits. mals de cap.

En l'accident nuclear de Txernòbil el 1986, es va alliberar una gran quantitat de radiació en poc temps. Els treballadors. tècnics d'emergència que eren al lloc en aquell moment també podien processar grans dosis de radiació. Després del desastre nuclear s'ha guanyat molta experiència sobre la influència d'aquestes irradiacions en el cos humà.

L'últim estudi realitzat per l'organització de les Nacions Unides UNSCEAR conclou que 134 treballadors. treballadors d'emergència patien de malalties per radiació. D'aquestes, 28 persones van morir com a conseqüència de la radiació. Els 106 supervivents van deixar danys a la pell. cataractes. la radiació. A més, centenars de milers de persones van ser convocades per combatre el desastre que van patir un major risc. Posteriorment van aparèixer casos de leucèmia. cataractes.

valoración: 3 - votos 6

Última revisió: 30 de agost de 2017