Menu

Central nuclear d'Isar, Alemanya

Piscina de combustible nuclear gastat

Turbina d'una central nuclear

Sievert, la unitat de radiació

Sievert, la unitat de radiació

El sievert és una unitat derivada de la dosi de radiació ionitzant en el Sistema Internacional d'Unitats. Es representa mitjançant el símbol Sv. És una mesura de l'efecte que produeix sobre la salut salut els nivells baixos de radiació ionitzant en el cos humà. El sievert és bàsic en la dosimetria i la protecció radiològica.

Les quantitats que es mesuren en sieverts estan destinades a representar el risc estocàstic per a la salut. L'avaluació de dosi de radiació es defineix com la probabilitat d'inducció d'un càncer o de produir algun dany genètic.

Un sievert comporta una probabilitat de l'5,5% de desenvolupar càncer eventualment.

El nom de sievert es deu a el físic metge suec Rolf Maximilian Sievert. Sievert va treballar en el mesurament de la dosi de radiació en la investigació dels efectes biològics de la radiació.

El sievert i la dosi equivalent

La dosi equivalent és una mesura de la dosi de radiació que rep un teixit. S'expressa en sievert.

S'ha intentat corregir els diferents efectes biològics dels diferents tipus de radiació ionitzant. La dosi equivalent és una quantitat menys fonamental que la dosi de radiació absorbida, però és biològicament més rellevant.

La dosi equivalent per a un teixit es troba multiplicant la dosi absorbida per un factor de ponderació de la radiació. Aquest factor depèn de el tipus de radiació.

La dosi de radiació efectiva per a un individu es pot determinar després multiplicant la dosi equivalent en cada òrgan per un factor de ponderació de la roba. Aquest factor de ponderació depèn de la part de el cos que està exposada la radiació agregant els resultats de tots els òrgans.

Efectes de la radioactivitat en les persones

En alguns països de referència, les persones exposades professionalment no poden superar els 20 mSv (mil·lisieverts) per any.

Sieverts rebuts en l'accident de Fukushima

Durant l'accident nuclear de Fukushima els tècnics de van estar exposats a 400 mil·lisieverts per hora. 

Una exposició contínua a 400 mSv / h condueix a una baixada dels glòbuls blancs després d'unes poques hores. Aquesta baixada de glóblos blancs provoca vòmits i mals de cap.

Sieverts rebuts en l'accident de Txernòbil

En l' accident nuclear de Txernòbil es va alliberar una gran quantitat de radiació en poc temps. Els treballadors i els tècnics d'emergència que eren al lloc en aquell moment també podien processar grans dosis de radiació. Després de l'desastre es va guanyar molta experiència sobre la influència d'aquestes irradiacions en el cos humà.

L'últim estudi realitzat per l'organització de les Nacions Unides UNSCEAR conclou que 134 treballadors d'emergència patien de malalties per radiació ionitzant. D'aquestes, 28 persones van morir com a conseqüència de la radiació. Els 106 supervivents van patir danys en la pell, cataractes a causa de la radiació rebuda.

Centenars de milers de persones que van ser convocades per combatre el desastre. Aquestes persones van patir un major risc. Més tard van aparèixer casos de leucèmia.

Altres unitats equivalents

El sievert és la unitat més utilitzada. No obstant això, hi ha moltes altres unitats equivalents i properes:

  • Becquerel, Rutherford i Curie. Unitats de mesura d'activitat de font nuclear.
  • Coulomb per quilogram, el röntgen o roentgen. Unitats de mesura de l'flux d'energia bruta d'una radiació ionizant.
  • El gray, la unitat obsoleta rad, la unitat Mache. Unitats de mesura de l'energia total de radiació ionitzant rebuda (absorbida o no).
  • El rem, la unitat de sol o unitat d'estronci, el volt per metre. Un sievert equival a 100 rem. El rem és una unitat de mesura antiga, no reconeguda en el SI de mesures.
    Autor:

    Data de publicació: 14 de juliol de 2015
    Última revisió: 16 de maig de 2020