Menu

Radioactivitat

Exemples de radiació

Exemples de radiació

La radiació es refereix a l'emissió o la propagació d'energia en forma d'ones electromagnètiques o partícules subatòmiques a través de l'espai o d'un medi material. 

Aquesta energia radiant pot ser en forma de radiació electromagnètica, com ara la llum visible, els raigs X i els raigs gamma, o en forma de partícules subatòmiques, com els electrons, els protons o els neutrons. La radiació pot tenir diversos efectes, des de ser beneficiosa en aplicacions mèdiques o tecnològiques fins a ser potencialment perjudicial per a la salut si està exposat a nivells alts o per períodes prolongats.

A continuació es mostren alguns exemples de radiació.

Radiació electromagnètica

La radiació electromagnètica és una forma denergia que es propaga a través de lespai en forma dones electromagnètiques. Aquestes ones estan compostes per camps elèctrics i camps magnètics oscil·lants, que es propaguen a la velocitat de la llum.

Aquest tipus de radiació abasta tot l'espectre electromagnètic, que es divideix en diferents regions segons la freqüència i longitud d'ona de les ones. La llum visible, els raigs X, els raigs gamma i les ones de ràdio són exemples de formes de radiació electromagnètica.

A més, les microones són una forma de radiació electromagnètica que s'utilitza comunament en aplicacions com forns de microones, comunicacions sense fil i radars. Encara que són relativament segures per als humans en nivells normals dexposició, lexposició a nivells alts de microones pot ser perjudicial.

Exemples

Exemples de radiacióLa radiació electromagnètica és present en nombroses situacions de la nostra vida diària. A continuació enumerem alguns exemples en activitats quotidianes:

 • Radiocomunicacions : Els senyals de ràdio que utilitzem per a la transmissió d'informació, com les transmissions de ràdio AM i FM, els senyals de ràdio per a telefonia mòbil (2G, 3G, 4G, 5G), els senyals de Wi-Fi i les transmissions de televisió, són exemples daquest tipus de radiació.
 • Electrodomèstics Molts electrodomèstics i dispositius electrònics emeten radiació electromagnètica en forma d'ones de freqüència, com els forns de microones, els telèfons mòbils, els televisors, les ràdios, els encaminadors Wi-Fi i els forns d'inducció.
 • Il·luminació artificial : Les bombetes i llums que utilitzem a la nostra il·luminació diària, com les bombetes incandescents, les fluorescents i els llums LED, emeten radiació electromagnètica en forma de llum visible.
 • Raigs X i radiografies Quan necessitem obtenir imatges mèdiques de diagnòstic, com ara radiografies dentals, d'ossos o d'òrgans interns, s'utilitzen màquines de raigs X capaços de travessar teixits tous però sent absorbits per estructures més denses, permetent obtenir imatges mèdiques útils.
 • Escàners de seguretat Als aeroports i altres llocs de seguretat, s'utilitzen escàners de cos complet o d'equipatge que emeten radiació electromagnètica de baixa intensitat, com ara ones mil·limètriques o ones teraherci, per detectar objectes ocults sense necessitat de contacte físic.

Radiació solar

El Sol emet una àmplia gamma de radiació electromagnètica, incloent llum visible, raigs infrarojos i raigs ultraviolats. Aquests tipus de radiació són importants per a la vida a la Terra, però l'exposició excessiva a la radiació ultraviolada pot ser perjudicial.

Exemples

Exemples de radiacióExemples del dia a dia en què intervé la radiació solar:

 • Il·luminació natural : La radiació solar proporciona llum natural durant el dia, cosa que ens permet veure i realitzar les nostres activitats diàries sense dependre tant de la il·luminació artificial.
 • Escalfament solar La radiació solar és una font de calor natural. En climes freds, l'energia solar es pot fer servir per escalfar l'aigua en sistemes solars d'escalfament d'aigua. A més a més, l'exposició directa a la radiació solar pot escalfar el nostre entorn.
 • Generació d'electricitat La radiació solar es pot convertir en electricitat mitjançant panells solars fotovoltaics. Cada cop més llars i edificis utilitzen l'energia solar com a font d'energia renovable per alimentar dispositius electrònics.
 • Agricultura : La radiació solar és essencial per al creixement de les plantes a través de la fotosíntesi. Les plantes utilitzen lenergia solar per convertir el diòxid de carboni i laigua en sucres i oxigen. Els agricultors depenen de la radiació solar per al creixement dels cultius, i la quantitat de llum solar que reben les plantes pot influir en el desenvolupament i el rendiment.

Radiació nuclear

La radiació nuclear es produeix durant la desintegració radioactiva de nuclis atòmics inestables. La radiació alfa, la radiació beta i la radiació gamma són tres exemples de radiació nuclear.

Aquests tipus de radiació es fan servir en medicina (radioteràpia i medicina nuclear) i també poden ser perillosos en altes dosis.

Exemples

A la vida quotidiana, l'exposició a la radiació nuclear és generalment molt baixa i controlada. No obstant això, hi ha alguns exemples on la radiació nuclear pot ser present:

 • Imatges de medicina nuclear En la medicina nuclear, s'utilitzen radiofàrmacs, que són compostos químics combinats amb petites quantitats de radioisòtops radioactius.
 • Radioteràpia La radioteràpia utilitza la radiació ionitzant per tractar i controlar el creixement de cèl·lules canceroses. Els equips de radioteràpia emeten radiació d'alta energia, com ara raigs gamma, que s'adreça específicament a les àrees afectades pel càncer.
 • Centrals nuclears Les centrals nuclears generen electricitat mitjançant la fissió nuclear de l'urani o el plutoni.
 • Contaminació radioactiva Encara que no és un exemple quotidià comú, en casos d'accidents nuclears com l'accident de Fukishima o vessaments de material radioactiu com va passar amb el cas de Hisashi Ouchi al Japó, pot passar l'exposició a radiació nuclear de manera no controlada.

Radiació còsmica

La radiació còsmica és una forma de radiació que prové de lespai exterior, principalment del Sol i de fonts extraterrestres. Els astronautes a l'espai estan exposats a nivells més alts de radiació còsmica a causa de la manca de protecció atmosfèrica.

Exemples

Exemples de radiacióAquí es mostren alguns exemples de la radiació còsmica:

 • Radiació còsmica de fons La radiació còsmica de fons és una forma de radiació electromagnètica que omple tot l'univers i es va originar poc després del Big Bang. Es tracta d'una radiació de microones que es troba al rang de freqüència de les ones de ràdio.
 • Rajos còsmics Els raigs còsmics són partícules d'alta energia, principalment protons i nuclis atòmics, que s'originen en esdeveniments astrofísics violents, com les explosions de supernoves.
 • Radiació solar La radiació solar, encara que esmentada anteriorment, també es considera una forma de radiació còsmica. El Sol emet una àmplia gamma de radiació electromagnètica, que inclou des de la llum visible fins a la radiació ultraviolada, els raigs X i els raigs gamma.
 • Radiació galàctica Les galàxies emeten radiació en diferents formes, incloent ones de ràdio, llum visible, raigs X i raigs gamma. Aquesta radiació pot provenir de fonts com a estrelles, nebuloses, forats negres i altres objectes celestes.

Radiació de radiofreqüència

La radiació de radiofreqüència inclou les ones de ràdio utilitzades en les comunicacions sense fil, com ara la ràdio FM, la televisió i els telèfons mòbils. Tot i que es considera que l'exposició a nivells baixos de radiació de radiofreqüència és segura, alguns estudis suggereixen possibles efectes a llarg termini a la salut.

La radiació de radiofreqüència (RF) és un tipus de radiació electromagnètica, per la qual cosa la principal diferència entre els dos termes rau en l'abast i l'ús. Aquest tipus de radiació abasta freqüències més baixes, generalment entre 3 kHz (kilohertz) i 300 GHz (gigahertz).

Autor:
Data de publicació: 7 de juliol de 2023
Última revisió: 7 de juliol de 2023