Escàner radiològic

UNSO de l'energia nuclear
per al control de plagues

Armament nuclear

Aplicacions de la tecnologia nuclear

Aplicacions de la tecnologia nuclear

El principal ús de l'energia nuclear és la producció d'energia elèctrica. Les centrals nuclears són les encarregades de generar energia elèctrica. En els reactors nuclears de les plantes nucleoeléctricas es generen reaccions de fissió nuclear. Amb aquestes reaccions s'obté energia tèrmica que es transformarà en energia mecànica i posteriorment en energia elèctrica.

No obstant això existeixen moltes altres aplicacions en què s'usa la tecnologia nuclear d'una manera directa o indirecta.

Treballant amb diferents isòtops d'un mateix element, es pot utilitzar la tecnologia nuclear per a altres aplicacions en diversos camps:

Aplicacions industrials de la tecnologia nuclear

La tecnologia nuclear adquireix una gran importància en el sector industrial concretament s'utilitza en el desenvolupament i millora dels processos, per als mesuraments, l'automatització i el control de qualitat.

S'utilitza com a requisit previ per a la completa automatització de les línies de producció d'alta velocitat, i s'aplica a la investigació de processos, la barreja, el manteniment i l'estudi del desgast i corrosió d'instal·lacions i maquinària.

La tecnologia nuclear també s'utilitza en la fabricació de plàstics i en l'esterilització de productes d'un sol ús.

Aplicacions militars, armes nuclears

Nautilus nuclear submarine Una arma és un instrument utilitzat per atacar o defensar-se. Les armes nuclears són aquelles armes que utilitzen la tecnologia nuclear. Depenent del rol que tingui la tecnologia nuclear a l'arma es diferencien dos tipus d'armes nuclears: Les que utilitzen l'energia nuclear per explotar, com seria el cas de la bomba atòmica, i les que utilitzen la tecnologia nuclear per propulsar-se. En aquesta segona categoria s'inclouen els creuers, portaavions, submarins ...

Medicina nuclear

Un de cada tres pacients que acudeixen a un hospital en un país industrialitzat, rep els beneficis d'algun tipus de procediment de medicina nuclear. S'empren radiofàrmacs, tècniques com la radioteràpia per al tractament de tumors malignes, la teleteràpia per al tractament oncològic o la biologia radiològica que permet esterilitzar productes mèdics.

Aplicacions en agricultura de la tecnologia nuclear

L'aplicació dels isòtops a l'agricultura ha permès augmentar la producció agrícola dels països menys desenvolupats.

La tecnologia nuclear resulta de gran utilitat en el control de plagues d'insectes, en el màxim aprofitament dels recursos hídrics, en la millora de les varietats de cultiu o en l'establiment de les condicions necessàries per a optimitzar l'eficàcia dels fertilitzants i el aigua.

Aplicació de la tecnologia nuclear a l'alimentació

Quant a l'alimentació, les tècniques nuclears juguen un paper fonamental en la conservació d'aliments.

L'aplicació dels isòtops permet augmentar considerablement la conservació dels aliments. En l'actualitat, més de 35 països permeten la irradiació d'alguns aliments.

Aplicacions mediambientals de la tecnologia nuclear

L'aplicació d'isòtops permet determinar les quantitats exactes de les substàncies contaminants i llocs en què es presenten així com les seves causes. A més, el tractament amb feixos d'electrons permet reduir les conseqüències mediambientals i sanitàries de l'ocupació a gran escala de combustibles fòssils, i contribueix de manera més efectiva que altres tècniques a resoldre problemes com & ldquo; l'efecte hivernacle & rdquo; i la pluja àcida.

Altres aplicacions de la tecnologia nuclear

Com la datació, que empra les propietats de fixació del carboni-14 als ossos, fustes o residus orgànics, determinant la seva edat cronològica, i els usos en geofísica i geoquímica, que aprofiten l'existència de materials radioactius naturals per a la fixació de les dates dels dipòsits de roques, carbó o petroli.

Altres aplicacions de la tecnologia nuclear es produeixen en disciplines com la hidrologia, la mineria o la indústria espacial.

valoración: 4 - votos 18

Referències

Última revisió: 11 de novembre de 2016