L'energia nuclear s'utilitza
en molts llocs del planeta

La tecnologia nuclear està àmpliament
estesa per tot el planeta

Energia nuclear a Xile

Energia nuclear a Xile

Dr. Eduardo Cruz CokeL'energia nuclear a Xile apareix per primera vegada l'any 1964 amb el plantejament del projecte que va realitzar el Dr. Cruz-Coke.

Comissió Xilena de l'Energia Nuclear

L'organització més important a Xile és la CCHEN (Comissió Xilena de l'Energia Nuclear) que s'encarrega de tot el que està relacionat amb l'ús pacífic de l'energia nuclear. (Ja que inicialment l'energia nuclear va ser utilitzada amb fins bèl.lics).

La CCHEN, disposa de dos reactors nuclears per a la investigació, Centre d'Estudis Nuclears del Aguirre i la Reina. En aquest centre es realitzen totes les aplicacions relacionades amb l'energia nuclear. A més, la CCHEN realitza activitats relacionades amb la formació de professionals i estudiants xilens en l'àmbit de l'energia nuclear.

Història del CCHEN

Després que en el 1955 els Estats Units publiqués informació sobre matèries nuclears, El Dr. Eduardo Cruz-Coke Lassabe (important metge i polític xilè), va pensar que l'energia nuclear seria molt important per al desenvolupament de Xile. El que va provocar que proposés al senat de Xile la creació d'una institució que regulés els aspectes relacionats amb l'energia nuclear. Deu anys més tard es va crear la Comissió Nacional d'Energia Nuclear (CNEN).

Cruz-Coke va presentar importants projectes, d'entre els quals destaca la construcció de la primera Central Nucleoelèctrica a càrrec de la CCHEN i Endesa. Encara que tot i el gran entusiasme inicial els governs van preferir evitar riscos amb un projecte tan car i amb un rendiment tan a llarg termini. per contra, sí que ha existit a Xile una regulació sobre aspectes relacionats amb l'energia nuclear.

A Xile es distingeixen 3 etapes en el desenvolupament nuclear:

 

  • L'exploració tecnològica entre 1955 i 1964
  • Investigació tecnològica entre el 1964 i 1974
  • El nivell experimental des de 1983 en endavant

 

Exploració tecnològica de l'energia nuclear a Xile (1955-1964)

El primer que es va fer fou enviar a científics i oficials a estudiar els avenços i la tecnologia de l'energia nuclear en altres països. Mentrestant Xile va ingressar a la CIEN (Comissió Interamericana d'Energia Nuclear), que es va crear per a la cooperació dels estats d'aquesta comissió en l'ús pacífic de l'energia nuclear. Això va ser l'any 1959, el mateix any en que Xile va signar altres acords un amb els EEUU per afavorir la relació entre ambdós en la investigació de l'energia nuclear i un altre va ser el Tractat Antàrtic, que entre altres coses, va prohibir les explosions nuclears i l'eliminació de residus radioactius en aquest territori.

Un any més tard, al 1960, Xile es va integrar com a membre de l'Organisme Internacional d'Energia Atòmica (OIEA).

L'any 1962 es van començar a realitzar entrenaments en l'ús clínic de radioisòtops.

El 1963 es va signar el tractat de prohibició parcial d'assaigs en l'atmosfera. Aquest mateix any Xile va ser elegit estat de l'OIEA en representació d'Amèrica Llatina.

Finalment, el 16 abril 1964 el Dr Eduardo Cruz-Coke va aconseguir fer realitat el seu primer projecte: es va crear la Comissió Nacional d'Energia Nuclear (CNEN) de la qual ell en va ser el primer president.

Investigació tecnològica (1964-1974)

Aquesta es va caracteritzar amb la formació de plans, creació d'infraestructures, signatura d'acords d'assistència tècnica i la creació de comitès assessors en diverses àrees, captació de professionals xilens o estrangers per dedicar-se al desenvolupament de l'energia nuclear a Xile.

Entre aquests destaquem els següents fets:

Creació de la Comissió Xilena d'Energia Nuclear

L'any 1965 es crea la Comissió Xilena d'Energia Nuclear com a continuació de la comissió anterior. Es va crear com un organisme d'administració autònoma de l'estat amb l'objectiu d'atendre els problemes relacionats amb la producció, adquisició, transferència, transport i ús pacífic de l'energia atòmica i dels materials fissionables i radioactius.

La missió més important del CCHEN va ser proposar el projecte de llei per a la Comissió d'Energia Nuclear. La respectiva llei va ser posada en pràctica el 23 d'octubre de 1965.

El 1966 la Universitat de Califòrnia dona a la Universitat de Xile un ciclotró. Aquesta donació va resultar molt important per la investigació i formació de físics nacionals en l'àrea nuclear.

La CCHEN també patrocinava projectes de les universitats xilenes en temes com medicina, agricultura, química entre d'altres.

Creació del centre d'estudis nuclears "Central la Reina"

El 1966 destaca la creació d'un centre d'estudis nuclears "Central la Reina". En aquest any havien al voltant de 120 professionals treballant en 29 grups de docents investigadors que treballaven en aspectes nuclears de la medicina, física, bioquímica, fisiologia, farmacologia, veterinària, ciència pures, etc.

Mesura de la radioactivitat ambiental

El Departament de Física de la Facultat de Ciències Físiques i Matemàtiques de la Universitat de Xile, va realitzar aquest any les primeres mesures de la radioactivitat de l'aire, a les illes de Pasqua i Juan Fernández. Més tard, la CCHEN va determinar un programa nacional de mesura de la radioactivitat ambiental amb l'ajuda del Servei Nacional de Salut, la Universitat de Xile, la Força Aèria de Xile i la Universitat Tècnica Federico Santa María.

També el 1966 Xile va signar amb diferents països i organismes internacionals un acord sobre usos pacífics de l'energia nuclear.

A finals de 1968 es va crear el Centre d'Estudis Nuclears La Reina. A partir de 1968 es feia control radiològic de llet i pastura. El juliol de 1969 el laboratori de radioactivitat ambiental es va traslladar al CEN La Reina.

El 1970 es va acabar el primer edifici del CEN La Reina. Els primers laboratoris a habilitar van ser els d'aplicacions nuclears relacionats amb l'energia nuclear a la indústria, agricultura i hidrologia i dosimetria del personal.

Reacrot nuclear experimental de El 1972 Xile signa un acord amb Espanya per la col.laboració en la investigació de l'energia nuclear per a fins pacífics. Aquest acord va propiciar que a l'inici dels treballs del Centre d'Estudis Nuclears de Lo Aguirre participés també la Junta d'Energia Nuclear d'Espanya.

L'any 1973 la CCHEN va crear l'Institut de Medicina Nuclear (IMN) i el Centre d'Estudis Nuclears de l'Exèrcit (CENE). Un any més tard es va posar en marxa el servei de radiomedicina del CCHEN.

El 21 de Juny de 1966 la CCHEN rebre les instal lacions i projectes del centre d'estudis nuclears de l'exèrcit, amb l'objectiu d'unificar tot el desenvolupament de l'energia nuclear a Xile en un sol organisme.

El 1980 el consell directiu li va donar a la CCHEN una nova orientació. Amb l'objectiu de donar un major desenvolupament nacional, millorar la seguretat i la radioprotecció i millorar determinats aspectes operatius.

Nivell experimental des de 1983

El 1983 es comptava amb laboratoris d'anàlisi per activació, anàlisi d'urani per recompte de neutrons retardats, difracció de neutrons, i difracció de raigs-x, fluorescència per raigs-x, etc.

Es dissenya el "pla de desenvolupament nuclear" amb el propòsit de realitzar una reglamentació i normativa tècnica de seguretat nuclear i radioprotecció, desenvolupar una política activa de relacions internacionals i crear instal·lacions a nivell pilot per tal de desenvolupar un futur programa de centrals nuclears de potència.

El 2 de maig de 1984 es promulga la llei de seguretat nuclear. La qual 4 anys més tard traspassa la funció de control de les instal lacions radioactives de primera categoria a la CCHEN.

Un any més tard es va signar el protocol per a la cooperació dels usos pacífics de l'energia nuclear "amb la Corporació Nuclear Xina.

L'any 1994 Xile subscriure a Viena la convenció sobre la seguretat nuclear.

L'any 1995 Xile va passar a ser part del Tractat de No Proliferació Nuclear (TNP).

valoración: 3 - votos 6