Menu

Física

La politja com a màquina simple: definició, utilitat i tipus

La politja com a màquina simple: definició, utilitat i tipus

Des dels temps més antics, la humanitat ha buscat constantment maneres de simplificar el treball i augmentar l'eficiència en diverses tasques. Una de les invencions més enginyoses en aquest àmbit és la politja, una màquina simple que ha revolucionat la manera com fem treballs pesants.

Què és una politja?

La corriola és una roda amb una ranura al seu perímetre que permet passar una corda o cable a través d'ella. El disseny bàsic permet canviar la direcció i la força necessària per aixecar objectes pesants.

La corda que passa per la ranura de la corriola es diu cable delevació i pot ser accionada per una persona o una font denergia mecànica, com un motor.

Avantatges i beneficis, perquè serveix la corriola?

El principal avantatge de la corriola és la seva capacitat per reduir la quantitat de força necessària per aixecar un objecte pesat. Això és degut a que distribueix la càrrega entre diverses cordes o cables que suporten el pes.

Si considerem una corriola fixa, on una corda es passa per sobre i se subjecta a tots dos extrems, la força aplicada per aixecar l'objecte es redueix a la meitat. Això és degut a que el pes de l'objecte es divideix equitativament entre la corda que se subjecta i la corda que es llença.

Per tant, si cal aixecar una càrrega de 100 quilograms, només es requeririen 50 quilograms de força per aconseguir-ho.

La corriola també és molt útil per canviar la direcció d'una força. Si cal moure una càrrega en una direcció oposada a la qual s'aplica la força, es pot utilitzar una corriola. En passar la corda d'elevació per la corriola i després aplicar la força a la direcció oposada, s'aconsegueix el desplaçament desitjat. Això és especialment útil en situacions on l'espai és limitat o quan cal evitar obstacles en el camí.

Les aplicacions de la corriola són diverses i es troben en nombrosos àmbits de la vida quotidiana i la indústria. S'utilitzen en grues, ascensors, sistemes de politges a gimnasos, sistemes d'elevació d'aigües en pous, entre d'altres.

Tipus de politges

A més de la politja fixa, hi ha altres tipus de politges que augmenten encara més l'eficiència del sistema. A continuació, es presenten alguns dels tipus més comuns de politges:

 1. Politja fixa: És el tipus més bàsic de corriola i consta d'una roda amb una ranura al seu perímetre. La corda o cable d'elevació es passa per sobre de la corriola i se subjecta als dos extrems. La corriola fixa canvia únicament la direcció de la força aplicada, però no proporciona un avantatge mecànic addicional.

 2. La politja com a màquina simple: definició, utilitat i tipusPolitja mòbil: També coneguda com politja composta, consta d'una combinació d'una politja fixa i una politja mòbil. La corriola mòbil es pot moure al llarg de la corda delevació i sutilitza per aplicar una força addicional al sistema. Això proporciona un avantatge mecànic, cosa que significa que es requereix menys força per aixecar una càrrega determinada.

 3. Polea tensora: Este tipo de polea se utiliza para mantener la tensión adecuada en una correa o una cadena. Se utiliza comúnmente en sistemas de transmisión de potencia, como en motores y maquinaria industrial, para garantizar un funcionamiento suave y eficiente.

 4. Polea de inversión: También conocida como polea desviadora, se utiliza para cambiar la dirección de una cuerda o cable sin aplicar ninguna ventaja mecánica. Estas poleas se utilizan a menudo en sistemas de poleas múltiples y en aplicaciones donde se necesita redirigir una cuerda a través de un ángulo.

 5. Polea de correa trapezoidal: Este tipo de polea se utiliza en sistemas de transmisión por correa, donde una correa trapezoidal se coloca alrededor de la ranura de la polea. La correa transmite la potencia de una polea a otra, lo que permite la transmisión eficiente de energía en maquinaria y vehículos.

 6. Polea de engranaje: En lugar de tener una ranura en su perímetro, las poleas de engranaje tienen dientes que se enganchan con los dientes de otra polea de engranaje. Estas poleas se utilizan en sistemas de transmisión de potencia donde se requiere una relación de velocidad específica y una transferencia precisa de movimiento.

Ejemplos de poleas

A continuación, se presentan algunos ejemplos de cómo se utilizan las poleas en la vida cotidiana y en diferentes industrias:

 1. Ascensores: Los ascensores utilizan poleas para levantar y bajar cabinas. Un sistema de poleas se encarga de soportar y mover la carga de forma segura y eficiente.

 2. Grúas: Las grúas utilizan este tipo de máquinas simples para levantar objetos pesados en la construcción, la industria marítima y otros ámbitos.

 3. Gimnasios: Muchos equipos de entrenamiento en gimnasios, como las máquinas de poleas, utilizan poleas para proporcionar resistencia y facilitar el movimiento controlado durante los ejercicios.

 4. Pozos de agua: En áreas donde el suministro de agua depende de pozos, estos dispositivos se utilizan para elevar baldes llenos de agua mediante una cuerda. Esto permite extraer el agua de manera más sencilla y eficiente.

 5. Cortines: Alguns sistemes de cortines utilitzen politges per facilitar l'obertura i el tancament de les cortines mitjançant una corda. Aquestes ajuden a reduir la força requerida per manipular les cortines pesades.

 6. Espelmes de vaixells: En els vaixells tradicionals, les politges s'utilitzen per ajustar i controlar les espelmes. A més, permeten canviar la direcció i la tensió de les espelmes segons les condicions del vent.

 7. Escales mecàniques: Les escales mecàniques utilitzen politges per moure els esglaons de manera contínua, permetent el desplaçament de les persones d'un nivell a un altre a llocs com centres comercials, aeroports i estacions de tren.

 8. Tallagespes: Alguns models de tallagespes utilitzen politges per transmetre la potència del motor a les fulles.

Autor:
Data de publicació: 15 de juny de 2023
Última revisió: 15 de juny de 2023