Menu

Física

Densitat de l'oli d'oliva i altres tipus d'olis vegetals

Densitat de l'oli d'oliva i altres tipus d'olis vegetals

L'oli és una substància greixosa d'origen vegetal, mineral o animal. Generalment es troba en estat líquid i és insoluble en aigua. Alguns tipus d'olis són comestibles, altres s'utilitzen com a lubricants en motors o com a combustible.

La densitat de l'oli és un valor que pot variar degut a molts factors com ara la temperatura, el tipus d'oli, la varietat de l'oliva en cas de l'oli d'oliva. No obstant això, podem establir que la densitat de l'oli vegetal es troba entre el 0,96 i 0,80 kg/litre.

En qualsevol cas, la densitat de l'oli sempre és inferior a la densitat de l'aigua, que fa que l'oli suri.

Què és l'oli?

Els olis són fluids que a temperatura ambient són untuosos i no es barregen amb laigua.

Es poden extreure de les plantes com és el cas dels olis vegetals, de greixos animals i posteriorment se'ls sotmet a un procés de centrifugat. Els olis de motor s'extreuen de jaciments geològics com a derivats del petroli.

Molts olis d'origen animal o vegetal, com ara l'oli d'oliva verge extra (AOVE), són comestibles. Tot i això, els olis poden no ser aptes per al consum si se sotmeten aquests greixos vegetals a certs tractaments físics o químics o si s'escalfen massa arribant a determinades temperatures.

Què és la densitat de l'oli?

La densitat és una mesura de la massa per unitat de volum.

D'acord amb el sistema internacional d'unitats, la densitat es mesura en g/m3. Tot i això, quan es tracta de la densitat de l'oli és més freqüent utilitzar les unitats kg/litre.

És habitual que la densitat de l'oli es representi com a densitat relativa respecte de la de l'aigua. En aquests casos, el valor és molt semblant i es presenta sense unitats.

Quina és la densitat de l'oli d'oliva?

Segons el sistema internacional adoptat per l'ONU, el pes específic de l'oli d'oliva és de 0,916 kg/litre.

Per analitzar la puresa de l'oli d'oliva és important la densitat: com més dens és, més concentració d'oli pur.

Taula de densitats de diferents tipus d'olis vegetals

La densitat de l'oli es mesura en una escala anomenada API (índex de qualificació de l'American Petroleum Institute). Aquesta escala va des de 0 a 100 i el nombre més alt indica un oli més dens. Els olis amb una API més baixa es consideren lleugers, mentre que els olis amb una API més alta es consideren pesats.

Tot seguit mostrem una petita taula de densitats d'alguns olis vegetals:

Varietat d'olide Densitat relativa respecte a l'aigua

Oli de gira-sol

0.918 – 0.923

Oli d'oliva verge extra

0.913 – 0.916

Oli de palma

0.891 – 0.899

Oli de blat de moro

0.917 – 0.925

Oli de colza

0.910 – 0.920

Quins factors afecten la densitat de l'oli?

La densitat de l'oli varia segons diversos factors, com ara:

  • Tipus d'oli (per exemple, l'oli mineral és més dens que l'oli vegetal)

  • Temperatura de l'oli (la densitat disminueix quan s'escalfa)

  • Pressió (la densitat de l'oli augmenta quan està sotmès a pressions altes, com en un motor)

Com es mesura la densitat de l'oli?

Per tant, per determinar la densitat de l'oli només cal omplir d'oli un recipient de volum conegut i dividir el pes de l'oli pel volum del recipient.

Cal tenir en compte que per mesurar la densitat, el procés s'ha de fer a una temperatura intermèdia d'entre els 16 i 17 graus Celsius segons el sistema internacional.

Des d´un punt de vista legal, el paràmetre de conversió litre/kg d´oli d´oliva s´utilitza el valor de la densitat de l´AOVE: 0.916 kg/litre.

Autor:
Data de publicació: 16 de febrer de 2023
Última revisió: 16 de febrer de 2023