L'energia nuclear s'utilitza
en molts llocs del planeta

La tecnologia nuclear està àmpliament
estesa per tot el planeta

Energia nuclear a França

Energia nuclear a França

El 1974 el govern francès va prendre la decisió d'ampliar ràpidament la capacitat de producció d'energia nuclear a França just després de la primera crisi del petroli. Aquesta decisió es va prendre en el context d'una França amb una competència substancial en enginyeria, però amb pocs recursos energètics autòctons. L'energia nuclear, amb el cost del combustible és una part relativament petita del seu cost total, en aquest sentit s'aconseguia una reducció de les importacions i una major seguretat energètica.

Com a resultat de la decisió de 1974, actualment França té un important nivell d'independència energètica i gairebé el cost més baix de l'energia elèctrica a Europa. També hi ha un nivell molt baix d'emissions de CO2 per càpita de generació d'energia elèctrica, ja que més del 90% de la seva electricitat és d'origen nuclear o hidroelèctric.

A mitjans del 2010 l'Agència Internacional d'Energia Internacional va instar a França a assumir cada vegada més un paper estratègic com a proveïdor a baix cost i baix consum energia per al conjunt d'Europa en lloc de concentrar-se en la independència energètica que havia conduït la política des de 1973 .

Política energètica recent

El 1999, en un debat del Parlament Francès es van reafirmar tres aspectes principals de la política energètica francesa:

  • la seguretat del subministrament (França importa més de la meitat de la seva energia),
  • el respecte pel medi ambient (especialment re gasos d'efecte hivernacle)
  • i l'atenció a la gestió dels residus radioactius.

Es va assenyalar que el gas natural no tenia cap avantatge econòmic sobre l'energia nuclear per energia de càrrega base, i els seus preus són molt volàtils. Tot i "intensos esforços" no es va trobar la manera perquè les energies renovables i mesures d'estalvi d'energia poguessin reemplaçar a l'energia nuclear en el futur proper.

A principis de 2003 es va anunciar el primer de debat energètic nacional a França, en resposta a una "gran demanda dels francesos", el 70% dels quals es consideraven mal informats sobre les qüestions energètiques. Una enquesta va mostrar que el 67% de les persones a França pensava que la protecció del medi ambient era l'únic objectiu de la política energètica a França. No obstant això, el 58% pensava que l'energia nuclear era la causant del canvi climàtic, mentre que només el 46% pensava que era a causa de la crema de carbó. El debat se centrava a preparar el camí per a la definició de la matriu energètica per als pròxims 30 anys en el context del desenvolupament sostenible a escala europea com a nivell global.

El 2005, França va establir les directrius per a la política energètica i de seguretat mitjançant una llei. El paper de l'energia nuclear seria fonamental per a aquesta política energètica, juntament amb les decisions específiques sobre el Reactor Europeu d'Aigua a Pressió (EPR), en particular per construir una reactor nuclear inicial per tal de poder prendre una decisió el 2015 sobre la construcció d'una sèrie de al voltant 40 reactors nuclears. També s'estableix la política de recerca per al desenvolupament de tecnologies energètiques innovadores d'acord amb la reducció d'emissions de diòxid de carboni remarcant el paper de les energies renovables en la producció d'energia elèctrica, en usos tèrmics i de transport.

A principis de 2008 un decret presidencial va establir un alt nivell del Consell de Política Nuclear (Conseil Politique nucléaire - CPN), el que subratlla la importància de les tecnologies nuclears a França en termes de poder econòmic, en particular la font d'alimentació.

Situació actual de l'energia nuclear a França

França ocupa el segon lloc mundial, darrere dels Estats Units per quantitat d'energia nuclear i primera per densitat de població. EDF és la companyia nacional d'electricitat i el primer productor mundial d'energia elèctrica d'origen nuclear.

A França funcionen 19 centrals nuclears amb un total de 58 reactors nuclears. Es troben a una distància màxima entre elles de 600km i aquestes es troben a menys d'1 km. dels habitatges.

Certes centrals franceses de primera generació, fins ara en funcionament, tenen avui un futur incert a causa del accident nuclear del Japó.

No obstant això, els reactors francesos, funcionen amb una tecnologia diferent a la japonesa. Aquests funcionen pel sistema anomenat doble circuit, això vol dir, que el primer circuit tancat entra en contacte directe amb el reactor a més de 300 graus, llavors entra en comunicació amb el segon circuit que genera vapor suficient per al funcionament de les turbines generadores de l'electricitat. En canvi a Fukushima el vapor és produït directament per l'únic circuit en passar directament per l'interior del reactor.

A França no hi ha massa partits que es plantegin un canvi en el model energètic nuclear. Cal tenir en compte que el 86% de l'energia que genera França és produïda per centrals nuclears.

En l'actualitat, França produeix una energia elèctrica més econòmica que la d'altres països i menys agressiva en emissions de CO2.

Al sud de França s'està investigant i desenvolupant la tercera generació d'energia nuclear per fusió. Els enormes costos d'aquest treball són finançats per Japó, Estats Units i altres països. Aquest tipus de generador serà molt més segur, hi haurà menys escombraries radioactiva i produirà tres vegades més energia elèctrica.

valoración: 3.3 - votos 7