Menu

Física

Força nuclear: què és, per a què serveix i exemples

Força nuclear: què és, per a què serveix i exemples

La força nuclear forta és una de les quatre forces fonamentals de la naturalesa, juntament amb la gravetat, la força electromagnètica i la força nuclear feble.

Tot i que és menys coneguda que les seves contraparts, té un paper fonamental en l'estructura i l'estabilitat de la matèria a l'univers.

La força nuclear forta és la més forta de les quatre forces fonamentals. Per posar-ho en perspectiva, és aproximadament 100 vegades més forta que la força electromagnètica, que alhora és molt més forta que la gravetat.

Què és la força nuclear forta?

La força nuclear forta és una de les forces més poderoses de la naturalesa, però actua a una escala subatòmica, és a dir, al nucli dels àtoms.

La seva principal funció és mantenir units els protons i neutrons al nucli d'un àtom. Aquesta força és responsable de la cohesió que manté els nuclis atòmics units malgrat la repulsió elèctrica entre els protons carregats positivament.

El Quark: La peça fonamental

Per entendre la força nuclear forta, primer cal introduir el concepte de quarks. Els quarks són partícules subatòmiques que componen els protons i neutrons al nucli d'un àtom.

Els quarks són els "maons" més petits de la matèria, com els maons que es fan servir per construir una casa. Aquests “maons” es combinen i s'agrupen per formar altres partícules més grans, com els protons i neutrons que es troben al nucli dels àtoms.

La força nuclear forta és com una cola molt poderosa que manté els quarks junts dins d'aquestes partícules més grans. Sense aquesta cola, els quarks se separarien i no podríem tenir protons, neutrons i, en última instància, àtoms. En física nuclear, aquests enllaços tan forts s'anomenen gluons.

Els gluons són partícules mediadores que transmeten la força nuclear forta entre els quarks.

Per què serveix la força nuclear forta? Exemples

La força nuclear forta serveix per complir diverses funcions fonamentals en l'àmbit subatòmic i l'univers en general. A continuació mostro alguns exemples en què aquest tipus de força és crucial:

Manté units els nuclis atòmics

La seva funció principal és mantenir units els protons i neutrons al nucli d'un àtom. Els protons, que tenen càrrega elèctrica positiva, experimenten una forta repulsió elèctrica per les seves càrregues similars. La força nuclear forta supera aquesta repulsió i manté units als protons i neutrons al nucli, evitant que el nucli es desintegri.

Estabilitat dels àtoms

Sense la força nuclear forta, els nuclis atòmics es desintegrarien, cosa que portaria a la inestabilitat dels àtoms. Això faria que la matèria tal com la coneixem no existís.

Fusió nuclear

La força nuclear forta és essencial per a la fusió nuclear, un procés mitjançant el qual els nuclis lleugers es combinen per formar nuclis més pesats, alliberant una enorme quantitat denergia en el procés.

Aquest procés és la font denergia que alimenta a les estrelles, inclòs el nostre sol. La fusió nuclear és una font potencial denergia neta i abundant a la Terra i sestà investigant per al seu ús en la producció denergia.

Fissió nuclear

Força nuclear: què és, per a què serveix i exemplesA la fissió nuclear, un nucli pesant es divideix en nuclis més petits, alliberant una gran quantitat d'energia en el procés. La força nuclear forta és la que manté units els protons i neutrons al nucli abans de la fissió i també actua durant el procés de fissió per alliberar una gran quantitat d'energia.

Per exemple, en un reactor nuclear, els nuclis d'urani o plutoni es bombardegen amb neutrons, cosa que provoca la fissió d'aquests nuclis.

Composició de la matèria

La força nuclear forta també és essencial per comprendre la composició de la matèria. Els protons i neutrons, que formen el nucli dels àtoms, estan composts per quarks.

Comprensió de la física nuclear

La investigació científica en física nuclear i de partícules ha proporcionat una comprensió més profunda de la força nuclear forta i com funciona en condicions extremes, com ara nuclis d'estrelles de neutrons o experiments d'alta energia.

Aquesta comprensió ens permet explorar l'estructura interna de la matèria i els fenòmens nuclears a l'univers.

Història de la força nuclear forta

La comprensió de la força nuclear forta ha evolucionat al llarg del temps. Durant el segle XX, els físics van teoritzar sobre l‟existència d‟una força que mantingués units els nuclis atòmics.

Tot i això, no va ser fins a la dècada de 1930 que el físic japonès Hideki Yukawa va proposar l'existència d'un nou tipus de partícula mediadora que portés aquesta força. Aquesta partícula, anomenada mesón pi (π), va ser la primera evidència teòrica de la força nuclear forta.

Amb el temps, els experiments i teories posteriors van revelar més detalls sobre com funciona aquesta força i com es relaciona amb els quarks i els gluons. El desenvolupament de la cromodinàmica quàntica (QCD) com a teoria quàntica de la força nuclear forta a la dècada de 1970 va ser un pas crucial en la nostra comprensió d'aquesta força.

Autor:
Data de publicació: 4 de setembre de 2023
Última revisió: 4 de setembre de 2023