Central nuclear d'Isar, Alemanya

Piscina de combustible nuclear gastat

Turbina d'una central nuclear

Definicions sobre energia nuclear

Definicions i conceptes que ajudaran a una comprensió millor dels articles exposats en aquest lloc web.

La mayhoría de termes estan relacionats directament amb l'energia nuclear, però també hi ha altres conceptes relacionats amb la física que complementen les explicacions del lloc web.

Barres de control
Les barres de control permeten controlar la velocitat de les reaccions en cadena. Es tracta d'un element molt important per a la seguretat de les centrals nuclears. Les barres de control permeten controlar la velocitat de les reaccions en cadena. Es tracta d'un element molt important per a la seguretat de les centrals nuclears.
Energia
L'energia és la capacitat d'un sistema físic per a produir un treball. O el que, en produir-se un treball, disminueix en una quantitat igual al treball produït. L'energia és la capacitat d'un sistema físic per a produir un treball. O el que, en produir-se un treball, disminueix en una quantitat igual al treball produït.
Energia atòmica
L'energia atòmica és l'energia que manté units neutrons i protons dels nuclis dels àtoms. Coneguda com energia nuclear. Funcionament d'una central atòmica per a la generació d'electricitat. Avantatges i inconvenients. L'energia atòmica és l'energia que manté units neutrons i protons dels nuclis dels àtoms. Coneguda com energia nuclear. Funcionament d'una central atòmica per a la generació d'electricitat. Avantatges i inconvenients.
Energia cinètica
L'energia cinètica és l'energia que conté un cos a causa del fet d'estar en moviment. La unitat de mesura en el sistema internacional és el joule. L'energia cinètica és l'energia que conté un cos a causa del fet d'estar en moviment. La unitat de mesura en el sistema internacional és el joule.
Energia elèctrica
L'energia elèctrica és la diferència de potencial entre dos punts. L'energia elèctrica té una importància vital, entre d'altres, permet el transport de l'electricitat. L'energia elèctrica és la diferència de potencial entre dos punts. L'energia elèctrica té una importància vital, entre d'altres, permet el transport de l'electricitat.
Energia mecànica
L'energia mecànica d'un cos és la suma de les seves energies, cinètica i potencial. L'energia mecànica es pot transformar parcialment en altres tipus d'energia. L'energia mecànica d'un cos és la suma de les seves energies, cinètica i potencial. L'energia mecànica es pot transformar parcialment en altres tipus d'energia.
Energia potencial
L'energia potencial és l'energia que un objecte posseeix per la seva posició en un camp de forces o que un sistema té causa de la configuració de les seves parts L'energia potencial és l'energia que un objecte posseeix per la seva posició en un camp de forces o que un sistema té causa de la configuració de les seves parts
Energia química
L'energia química és l'energia que prové del canvi químic d'una substància a través d'una reacció química o, de transformar-se en altres substàncies químiques. L'energia química és l'energia que prové del canvi químic d'una substància a través d'una reacció química o, de transformar-se en altres substàncies químiques.
Energia tèrmica
L'energia tèrmica (o calorífica) és la manifestació de l'energia en forma de calor. Es pot transmetre per radiació, conducció i convecció. L'energia tèrmica (o calorífica) és la manifestació de l'energia en forma de calor. Es pot transmetre per radiació, conducció i convecció.
Generador elèctric
Un generador elèctric és una màquina capaç de transformar algun tipus d'energia, que pot ser química, mecànica o lluminosa, en electricitat. Un generador elèctric és una màquina capaç de transformar algun tipus d'energia, que pot ser química, mecànica o lluminosa, en electricitat.
Moderador de neutrons
El moderador nuclear és un element per reduir la velocitat dels neutrons en una reacció de fissió nuclear en cadena. El moderador nuclear és un element per reduir la velocitat dels neutrons en una reacció de fissió nuclear en cadena.
Molècula
Definició de molècula. Quins tipus de molècula existeixen. Formació de les macromolècules. Característiques i models moleculars existents. Definició de molècula. Quins tipus de molècula existeixen. Formació de les macromolècules. Característiques i models moleculars existents.
Partícula alfa
Una partícula alfa és una partícula carregada positivament emesa per diversos materials radioactius durant la descomposició. Consisteix en dos neutrons i dos protons. Una partícula alfa és una partícula carregada positivament emesa per diversos materials radioactius durant la descomposició. Consisteix en dos neutrons i dos protons.
Partícula beta
Una partícula beta (β) és un electró que surt disparat d'un succés radioactiu. si un àtom emet una partícula beta, la seva càrrega elèctrica augmenta en una unitat positiva la massa atòmica no varia. Una partícula beta (β) és un electró que surt disparat d'un succés radioactiu. si un àtom emet una partícula beta, la seva càrrega elèctrica augmenta en una unitat positiva la massa atòmica no varia.
Radiació electromagnètica
La radiació electromagnètica és la radiació d'energia en el camp electromagnètic. És un fenomen tant ondulatori com corpuscular. La radiació electromagnètica és la radiació d'energia en el camp electromagnètic. És un fenomen tant ondulatori com corpuscular.
Radionúclid
Un núclid radioactiu, radionúclids o radionúclid és un núclid inestable i que per tant degenera emetent radiacions ionitzants. Un núclid radioactiu, radionúclids o radionúclid és un núclid inestable i que per tant degenera emetent radiacions ionitzants.
Refrigerant
Un refrigerant en un reactor nuclear és una substància líquida o gasosa que passa a través el nucli del reactor i elimina la calor de la reacció de fissió nuclear. Un refrigerant en un reactor nuclear és una substància líquida o gasosa que passa a través el nucli del reactor i elimina la calor de la reacció de fissió nuclear.
Sievert
El Sievert és una mesura de l'efecte que produeix sobre la salut salut els nivells baixos de radiació ionitzant en el cos humà. El Sievert és una mesura de l'efecte que produeix sobre la salut salut els nivells baixos de radiació ionitzant en el cos humà.
Teoria atòmica
Lla teoria atòmica és una teoria que estableix que la matèria és composta per unitats discretes anomenades àtoms. La teoria atòmica va començar sent un concepte filosòfic a l'antiga Grècia ia l'Índia. Lla teoria atòmica és una teoria que estableix que la matèria és composta per unitats discretes anomenades àtoms. La teoria atòmica va començar sent un concepte filosòfic a l'antiga Grècia ia l'Índia.
Termodinàmica
La termodinàmica és la branca de la física clàssica que estudia les transformacions termodinàmiques induïdes per la calor i el treball en un sistema. La termodinàmica és la branca de la física clàssica que estudia les transformacions termodinàmiques induïdes per la calor i el treball en un sistema.