Menu

Energia elèctrica

Què és un watt?

Què és un watt?

El watt és la unitat de potència de el sistema internacional de mesures.

És la unitat que s'utilitza per per quantificar la quantitat d'energia que es transfereix en un segon: un watt equival a un joule (J) per segon (s). El símbol de l'watt es representa per la lletra W.

1W = 1J / s

Habitualment el watt s'associa a la unitat de potència elèctrica, és a dir, vinculada a l'energia elèctrica. No obstant això, les unitats de potència també s'utilitzen per referir-se a qualsevol potència: mecànica, acústica o magnètica.

En mecànica el watt és la potència desenvolupada per una força d'un newton aplicada a un punt que es desplaça un metre durant un segon. És a dir, si el punt sobre el qual s'aplica una força d'un newton es desplaça a una velocitat d'1 m / s la potència és igual a 1 watt:

1W = 1N · 1m / 1s

També es pot expressar com la quantitat de treball efectuat en un segon.

En electricitat, un watt serveix per mesurar la potència produïda per una diferència de potencial elèctric en volts (V) i la intensitat de corrent elèctric (A) que passa per un conductor, és a dir:

W = VA

James Watt (1736-1819), l'inventor de la màquina de vapor, el va acceptar com la unitat de sistema internacional d'unitats SI.

Altres unitats vinculades a la potència són els cavalls de força i els cavalls de vapor.

El terme watt prové de watt, que rep el seu nom de James Watt i va ser adoptat pel Segon Congrés de l'Associació Britànica per l'Avanç de la Ciència en 1889. En 1960, l'onzena Conferència General de Pesos i Mesures la va incorporar en el Sistema internacional d'Unitats.

Què són els megawatts (MW)?

Un megawatt equival a un milió de watts. 

Els megawatts s'utilitzen quan s'han d'expressar unitats de potència molt elevades. En el sector de l'energia nuclear és habitual parlar de megawatts per referir-se a la potència d'una planta nuclear.

Poden trobar moltes aplicacions en què la transferència, generació o consum d'energia es trobi en aquesta escala, algunes de les possibilitats poden trobar fins i tot en la naturalesa, com ara a les descàrregues elèctriques dels llamps.

Exemples de maquinària que treballa amb potències d'aquest ordre són ara els grans motors elèctrics, els grans vaixells, maquinària especial.

Un gran edifici residencial o comercial pot consumir alguns megawatts de potència elèctrica i d'energia per a la calefacció.

Megawatt elèctric

El megawatt elèctric (representat per MWe) és un terme que s'utilitza en la generació d'energia elèctrica per a referir-se a la potència elèctrica. 

És habitual que en una central tèrmica es parli de la potència tèrmica i la potència elèctrica. En aquest cas, la potència tèrmica es correspon a la quantitat d'energia tèrmica que es genera per segon (MWt)

Posteriorment, la central elèctrica transforma aquesta energia en electricitat. La potència de sortida s'expressa en megawatts elèctrics. El valor dels MWe sempre és inferior als MWt causa de les pèrdues d'energia de l'procés.

Exemples de potència

Si una persona retira una massa de 100 quilos d'una escala de 3 metres en 5 segons, el seu treball és d'aproximadament 3,000 (j = Nm).

Un motor d'automòbil de volum mitjà és de 50-100 quilowatts (kW). A mitja velocitat, produeix la meitat de la potència. Els vehicles més grans o de major rendiment tenen motors més potents.

Una central nuclear normal produeix 800-900 MW (megawatts).

Autor:
Data de publicació: 29 d’octubre de 2018
Última revisió: 3 de desembre de 2020