Menu

Projecte ITER, França
Fusió nuclear

Projecte ITER - Reactor de fusió nuclear

Projecte ITER - Reactor de fusió nuclear

El reactor experimental de fusió ITER ( International Thermonuclear Experimental Reactor ) és un experiment científic a gran escala destinat a provar la viabilitat de la fusió nuclear com a font d'energia.

Actualment el reactor de fusió nuclear ITER està en procés de construcció al sud de França, a Cadarache.

A nivell industrial, la fusió nuclear encara no es viable. Des dels anys 50 s'està investigant sobre la utilització de l'energia generada mitjaçant la fusió nuclear d' àtoms lleugers en d'altres de més pesats. El desenvolupament de la fusió nuclear es considera molt important a causa de l'avantatge que presenta la gran quantitat d'energia alliberada en aquest procés i l'abundància de deuteri, un isòtop d'hidrogen apte per a la fusió.

En el projecte de fusió nuclear ITER participen 7 socis : Unió Europea , Índia, Japó , Rússia , Estats Units, Corea del Sud i la Xina.

El reactor de fusió nuclear ITER no produirà energia elèctrica. L'objectiu del reactor ITER és resoldre els problemes científics i tècnics crítics per tal de poder utilitzar la fusió nuclear en aplicacions industrials. Es calcula que el reactor nuclear tindrà un factor de guany energètic de 10, és a dir, que per cada 50MW d'entrada el reactor produirà 500MW de sortida. En aquest moment s'obrirà el camí per al següent pas: una planta d'energia de fusió de demostració.

Vista en planta de la construcció del projecte ITER - 2014La construcció del reactor de fusió nuclear ITER es va iniciar el 2010. A més a més de l'inici de la construcció d'edificis, el projecte ha fet la transició des del disseny fins a la fabricació de grans maquetes i components. A partir de mitjans de 2014, s'inicia l'enviament de peces de grans dimensions des de les plantes de fabricació repartides per tot el món fins a l'obra en construcció a França, on s'acoblaran al dispositiu ITER.

Emplaçament del reactor ITER

Al principi, els tres emplaçaments que es disputaven el projecte eren: Europa (França i Espanya), Canadà i Japó.

El Govern Canadenc va mostrar interès per albergar el projecte a Darlington a prop de Toronto, Japó va presentar la seva candidatura a Rokkaishomura, França va oferir el seu centre nuclear de Cadarache i Espanya va proposar el seu emplaçament en Vandellòs I, després del positiu estudi de viabilitat coordinat pel CIEMAT i realitzat per diferents instituts d'investigació i indústries, entre les quals destaca IBERTEF (consorci format per Empresarios Agrupados i SENER).

Després d'un complex procés d'avaluació tecnològica, a finals del 2003 la Comissió Europea va decidir presentar com a candidatura europea la francesa de Cadarache davant l'espanyola de Vandellòs.

Finalment la candidatura guanyadora va ser la del sud de França que és on s'està construint en l'actualitat.

Emplazamiento del ITER - fusión nuclear

Localització ITER - fusió nuclear

Referències

Autor:

Data de publicació: 6 de maig de 2014
Última revisió: 25 de abril de 2017