Menu

Barres de control

Barres de control

Les barres de control dels reactors nuclears permeten controlar la velocitat deles reaccions de fissió nuclear en cadena. Es tracta d'uns tubs cilíndrics fabricats amb un material que absorbeix neutrons. Aquest material pot ser carbur de bor o aliatges de plata, indi i cadmi.

Les dimensions de les barres de control són les mateixes que les de les varetes del combustible nuclear. S'utilitzen per proporcionar un mitjà ràpid de control de la reacció nuclear.

Les barres de control per regular la velocitat de la reacció nuclear

Barres de control per controlar la potència del reactor nuclear

Els reactors nuclears instal·lats en les centrals nucleoeléctricas de generació d'energia elèctrica són de fissió nuclear. La principal característica de les reaccions de fissió és que després de cada reacció s'alliberen neutrons que poden impactar amb un altre àtom d'urani i generar més reaccions. És el que s'anomena reaccions en cadena.

Les barres de control permeten efectuar canvis ràpids de potència i fins i tot una parada del reactor nuclear en cas d'emergencia.Si les barres de control tenen la capacitat d'absorbir neutrons evitem que xoquin amb un altre àtom de combustible i generi una altra reacció. D'aquesta manera, pujant-o baixant-podem regular la quantitat de reaccions en cadena que es generessin i, conseqüentment, la potència del reactor.

Les barres de control resulten un element importantíssim de seguretat per poder aturar el reactor nuclear en cas d'alarma.

Autor:

Data de publicació: 10 de desembre de 2009
Última revisió: 28 de octubre de 2016