Estructura molecular.
Àtoms, electrons, neutrons i protons

Definició de nucli atòmic

El nucli atòmic és la petita part central de l'àtom, amb càrrega elèctrica positiva i en la qual es concentra la major part de la massa de l'àtom.

Les principals partícules subatòmiques dels nuclis dels àtoms són els protons i els neutrons o els nucleons (excepte el de l'hidrogen ordinari o proti, que conté únicament un protó). Un mateix element químic es caracteritza pel nombre de protons del nucli que determina la càrrega positiva total. Aquest nombre s'anomena nombre atòmic. El nombre màssic és el total de protons i neutrons.

valoración: 3.1 - votos 12

Última revisió: 1 de febrer de 2016

Tornar