Menu

Física

Límit elàstic: què és, importància i exemples

Límit elàstic: què és, importància i exemples

El límit elàstic és una propietat fonamental en la ciència dels materials i lenginyeria que defineix la capacitat dun material sòlid per suportar tensions sense patir deformacions permanents.

Aquesta propietat és essencial per dissenyar i fabricar una àmplia varietat de productes, des d'estructures d'edificis fins a components d'automòbils i dispositius electrònics.

Què és el límit elàstic?

El límit elàstic és el punt en un diagrama de tensió-deformació en què un material deixa de comportar-se de manera elàstica i comença a deformar-se de manera plàstica quan se li aplica una càrrega o força.

Per entendre aquesta definició, és important comprendre els conceptes de deformació elàstica i deformació plàstica.

 • Deformació elàstica: Quan s'aplica una força a un material sòlid, aquest es deforma elàsticament al principi, cosa que significa que torna a la seva forma original una vegada que es retira la força. En aquesta fase, les interaccions atòmiques i moleculars al material permeten que recuperi la seva forma original.

 • Deformació plàstica: Quan la força aplicada supera el límit elàstic del material, la deformació es torna permanent, i el material experimenta una deformació plàstica. En altres paraules, el material ja no torna a la forma original després que s'elimina la càrrega. Això pot resultar en canvis irreversibles en la forma i propietats del material.

Mesurament del límit elàstic

Límit elàstic: què és, importància i exemplesEl límit elàstic es determina mitjançant proves de tensió, que impliquen laplicació gradual duna càrrega a un material mentre es mesura la deformació resultant. Els resultats es representen en un diagrama de tensió-deformació, que mostra la tensió a l'eix vertical i la deformació a l'eix horitzontal.

A continuació, es descriu com es determina el límit elàstic en un diagrama de tensió-deformació:

 1. Elasticitat inicial A la part inicial de la corba, la relació entre la tensió i la deformació és lineal, la qual cosa significa que el material es deforma de manera elàstica. El pendent daquesta línia inicial es coneix com el mòdul de Young i proporciona informació sobre la rigidesa del material.

 2. Punt de límit elàstic : El límit elàstic es troba al punt on la corba de tensió-deformació comença a desviar-se de la línia recta inicial. En aquest punt, el material comença a mostrar signes de deformació plàstica. El valor de tensió en aquest punt és el límit elàstic del material.

 3. Deformació plàstica : Després de passar el límit elàstic, qualsevol deformació addicional resultarà en una deformació plàstica, i el material no tornarà a la seva forma original en eliminar la càrrega.

Importància a l'enginyeria de materials

El límit elàstic és una propietat crítica en el disseny i la selecció de materials per a aplicacions específiques.

Alguns exemples de la seva importància són els següents:

1. Disseny d'estructures

A la construcció d'edificis, ponts i altres estructures, és essencial que els materials utilitzats tinguin un límit elàstic adequat per resistir les tensions esperades. Si un material té un límit elàstic insuficient, l'estructura es podria deformar o col·lapsar sota càrregues de servei.

2. Fabricació de components

A la indústria manufacturera, com la fabricació d'automòbils, avions i maquinària, els components han de mantenir la seva forma i funció durant la seva vida útil. El coneixement del límit elàstic és crucial per seleccionar materials que puguin suportar les tensions i deformacions esperades sense errors prematurs.

3. Disseny de dispositius electrònics

En electrònica, els materials utilitzats en dispositius com circuits integrats i cables han de tenir límits elàstics adequats per evitar deformacions que puguin afectar-ne el rendiment o la durabilitat.

4. Disseny de centrals nuclears

En el disseny d'una central nuclear hi ha diversos components crítics com els revestiments de barres de combustible nuclear o les canonades de refrigerant. Qualsevol deformació d'aquests elements permanents podria comprometre la seguretat i l'eficiència de la central.

Aquests elements inclouen el atuell del reactor nuclear, canonades i connexions, revestiments de barres de combustible, recipients de contenció, generadors de vapor, turbines, bombes, estructures de suport, escuts de radiació, sistemes d'emmagatzematge de residus nuclears i més.

La garantia que els materials utilitzats a la indústria nuclear tinguin un límit elàstic adequat és essencial per prevenir fugues radioactives, la ruptura de components, i possibles incidents nuclears. A més, els materials han de ser capaços de suportar cicles repetits de càrrega i descàrrega tèrmica sense patir deformacions plàstiques, cosa que contribueix a la vida útil i la confiança a llarg termini de les instal·lacions nuclears.

Taules amb exemples de límits elàstics de materials

A continuació, et presento una taula amb materials comuns a diversos camps, juntament amb una breu descripció dels seus usos i els seus límits elàstics típics:

Material

Descripció

Límit elàstic (Aproximat)

Acer al Carboni

Àmpliament utilitzat en la construcció i la indústria automotriu

250 MPa

Alumini

Lleuger i resistent, s'usa en aeronàutica, envasos i construcció

110-400 MPa

Coure

Excel·lent conductor elèctric, emprat en cables i electrònica

100-220 MPa

Polietilè d'Alta Densitat

Comú en canonades i envasos

20-35 MPa

Vidre

Utilitzat en finestres, envasos i aplicacions òptiques

30-60 MPa

Fusta de Pi

Àmpliament utilitzada en construcció i fusteria

30-60 MPa

Polipropilè

Versàtil i resistent a la corrosió, comú en envasos i components

25-45 MPa

De què depèn el límit elàstic dun material?

El límit elàstic d‟un material depèn de diversos factors, i el seu valor pot variar significativament d‟un material a un altre. Alguns dels factors principals que influeixen en el límit elàstic d'un material són:

 • Composició química : Els diferents elements químics, aliatges poden tenir propietats elàstiques diferents.
 • Estructura cristal·lina : L'estructura interna del material, especialment la seva estructura cristal·lina, afecta el límit elàstic. La disposició dels àtoms i les unions interatòmiques que formen les molècules té un paper clau en la resistència del material.
 • Tractaments tèrmics : Els tractaments tèrmics, com ara el tremp i el reveniment, poden modificar les propietats elàstiques d'un material en canviar la seva estructura interna.
 • Processament i fabricació El procés de fabricació i les condicions de processament poden influir en el límit elàstic. La deformació freda, per exemple, pot augmentar la resistència del material.
 • Temperatura Alguns materials poden tornar-se més fràgils a baixes temperatures, mentre que altres poden mantenir la seva elasticitat a temperatures extremadament altes.
 • Condicions de càrrega Les condicions sota les quals s'aplica la càrrega al material també són importants. La velocitat de càrrega, la direcció de la força i la durada de la càrrega poden afectar la resposta elàstica del material.
 • Presència de defectes : La presència de defectes al material, com esquerdes o inclusions, pot debilitar el límit elàstic i reduir la resistència del material.
Autor:
Data de publicació: 4 de setembre de 2023
Última revisió: 4 de setembre de 2023