Piscina de combustible nuclear gastat

Urani

Urani

L'urani és el combustible nuclear més utilitzat en les reaccions de fissió nuclear. Es tracta d'un element natural que es pot trobar a la natura. De tota manera, per poder utilitzar l'urani en un reactor nuclear ha d'experimentar una certa tractament.

Per conèixer les particularitats que fa a l'urani tan diferent de les altres substàncies hem de considerar primer una mica de física nuclear bàsica.

Consideracions físiques bàsiques de l'urani

Un àtom d'un nucli i d'electrons que envolten aquest nucli. Al seu torn, un nucli consta de protons i de neutrons. Un protó té una càrrega positiva. Un neutró no té càrrega elèctrica i és neutre.

Les càrregues positives dels protons intenten empènyer violentament cap a fora. El que impedeix que se separin és una nova classe de força: una força d'atracció de curt abast, immensament poderosa, actua indistintament entre protons i neutrons (que des d'aquest punt de vista, són tots nucleons). La força nuclear de curt abast els manté units, oposant-se a l'efecte repulsiu de les càrregues positives dels protons. D'aquesta manera, els neutrons actuen com & ldquo; ciment nuclear & rdquo ;.

Característiques de l'urani, un element inestable

El nucli d'un àtom d'urani conté 92 protons. En aquestes condicions la força repulsiva entre els protons està a punt de vèncer la força nuclear.

Els àtoms d'un mateix element poden pertànyer a diferents isòtops depenent del nombre de neutrons que continguin.

Si en el nucli de l'àtom d'urani hi ha 146 neutrons presents aquest es troba en una situació poc estable. Aquesta forma d'urani que conteniente en total 238 nucleons (92 protons i 146 neutrons), es diu urani-238.

La següent disposició més probable és un nucli d'urani que contingui tres neutrons menys: l'urani-235. Els àtoms amb aquests nuclis més lleugers suposen al voltant del 0,7% de l'urani que apareix de forma natural.

Tots dos casos es tracta del mateix element, l'urani, ja que tenen 92 protons. No obstant això, pertanyen a isòtops diferents perquè un té 238 neutrons i l'altre 235.

El nucli d'urani-235 ja es troba sota una tensió propera al trencament interna; un neutró esgarriat que se li acosti pot trencar completament.

Per a les reaccions de fissió nuclear ens interessa aquesta combinació entre protons i neutrons que està tan al límit de vèncer la força nuclear. D'aquesta manera, amb només afegir un neutró a l'àtom aquest explota i es divideix generant altres neutrons que poden xocar amb altres àtoms d'urani que també estan al límit.

Urani enriquit i urani empobrit

L' urani empobrit és una barreja dels mateixos tres isòtops d'urani excepte que té molt poc 234U i 235U. És menys radioactiu que l'urani natural.

L'urani enriquit és una altra barreja d' isòtops que té més 234U i 235U que l'urani natural. L'urani enriquit és més radioactiu que l'urani natural.

L'urani natural es faci servir per fabricar urani enriquit; el producte sobrant és urani empobrit.

Aplicacions de l'urani

L'urani és molt important en la indústria de l'energia nuclear com a combustible nuclear. Concretament, els ractures nuclears solen utilitzar urani enriquezido. Tot i això, hi ha altres aplicacions de l' urani empobrit.

L'urani és gairebé tan dur com l'acer i molt més dens que el plom. Aquesta característica converteix l' urani empobrit en un element òptim per a segons quines aplicacions com ara:

  • Contrapès en rotors d'helicòpters i en parts d'avions
  • Escut protector contra radiació ionitzant
  • Component de municions perquè aquestes penetrin més fàcilment els vehicles blindats de l'enemic.
  • Blindatge en vehicles militars.

 

valoración: 3 - votos 14

Referències

Última revisió: 29 de agost de 2017