Menu

Energia elèctrica

Energia neta: característiques, definició i exemples

Energia neta: característiques, definició i exemples

Una energia neta és una font d'energia on no hi ha emissió de gasos d'efecte hivernacle com a diòxid de carboni o altres contaminants. Són tipus denergia que respecten el medi ambient i no contribueixen al canvi climàtic de la Terra.

Tradicionalment, la principal manera de generar energia elèctrica ha estat mitjançant la combustió de combustibles fòssils (principalment carbó i gas natural). L'energia fòssil és un dels orígens principals d'emissió de gasos contaminants.

Quan la radiació solar arriba a la terra, una part d'aquesta radiació rebota sobre la superfície. Part d'aquesta radiació rebotada queda atrapada a les partícules de l'atmosfera i la resta torna a l'espai.

Aquesta captura denergia és necessària per mantenir el planeta a una temperatura apta per a la vida. Tot i això, l'excés de gasos a l'atmosfera provoca que la calor capturada sigui excessiva donant lloc a l'escalfament global del planeta.

És el mateix energia neta que energia renovable?

Les energies netes i les energies renovables són conceptes diferents.

Una font denergia renovable és una font denergia que utilitza un recurs inesgotable, però no implica que sigui neta.

Per exemple,

  • La biomassa és una font denergia renovable però genera gasos defecte hivernacle.

  • L'energia nuclear no emet gasos contaminants, però ni és renovable (l'urani està limitat) ni és neta (genera residus radioactius).

  • L'energia solar i l'energia eòlica són energies netes i renovables, ja que no contaminen i utilitzen recursos inesgotables.

  • L'energia fòssil no és ni neta ni renovable, ja que emet gasos d'efecte hivernacle i el combustible utilitzat triga milions d'anys a regenerar-se.

Característiques de les energies netes

Les energies netes compleixen amb les característiques següents:

  • Totes les energies netes són renovables (però no a la inversa).

  • No generen residus contaminants com a desfets radioactius.

  • No emeten gasos amb efecte d'hivernacle, per tant, no contribueixen a l'escalfament global o al canvi climàtic.

  • Redueixen la dependència daltres recursos energètics contaminants.

  • La seva explotació és sostenible mediambientalment.

Exemples de fonts denergia neta

A continuació, enumerem 6 exemples de fonts d'energia neta.

1. Energia solar

L'energia solar és aquella forma d'energia neta i renovable produïda per l'explotació de la llum solar o pels raigs que irradia el sol cap a la Terra.

L'energia solar que arriba a la superfície terrestre és 10.000 vegades superior a tota l'energia utilitzada per l'home i es fa servir eficaçment per a la producció de calor i electricitat gràcies als panells fotovoltaics.

2. Energia hidràulica

L'energia hidroelèctrica aprofita la força mecànica i l'aigua s'obté dels rius i llacs gràcies a les preses i comportes.

L'energia potencial de les masses d'aigua a gran alçada es transforma en energia cinètica, a partir de la qual després es produeix electricitat gràcies a un alternador amb turbina.

3. Energia maremotriu 

L'energia mareomotriu és capaç de transformar l'energia de les marees i transformar-la en energia elèctrica. La influència gravitatòria de la Lluna genera diferències d'alçada del nivell del mar.

Quan la marea està alta, s'acumula aigua mitjançant embassaments costaners i quan és baixa s'allibera per accionar turbines hidràuliques.

4. Energia undimotriu

L'energia undimotriu aprofita el moviment de les onades i els desplaçaments d'aigua provocats per les marees i els corrents marins. També s'anomena energia de les onades.

5. Energia eòlica

L'energia eòlica aprofita la força cinètica del vent per produir energia elèctrica o mecànica. Els aerogeneradors són molins de vent que transformen la força del vent en electricitat.

6. Energia geotèrmica

L'energia geotèrmica utilitza la calor de l'interior de la Terra i de les àrees de formació volcànica per a la producció d'energia neta i renovable.

A mesura que baixa més profundament de l'escorça terrestre, les temperatures tendeixen a augmentar, amb una mitjana de 3 ° C per cada 100 metres.

En aprofitar la calor d'aquestes àrees, a través del principi de l'energia geotèrmica, és possible recuperar energia transportant els vapors del subsòl a les turbines utilitzades per a la producció d'electricitat i aprofitant el vapor d'aigua per a calefacció o altres usos.

7. L'energia nuclear

Tot i que l'energia nuclear no és una font renovable, forma part del grup d'energies netes pel fet que no emet gasos d'efecte hivernacle. Tot i que les centrals nuclears generen residus radioactius, aquests residus es poden tractar i confinar de manera que no fan malbé el medi ambient.

Autor:
Data de publicació: 15 de març de 2023
Última revisió: 15 de març de 2023