Menu

Energia elèctrica

Importància de l'energia elèctrica i les seves causes

Importància de l'energia elèctrica i les seves causes

La història de la civilització és la història de la invenció de cada vegada més mètodes nous per convertir l'energia, dominar les seves noves fonts i, en última instància, augmentar el consum d'energia.

Un augment particularment notable en el consum mundial d'energia s'ha produït en els últims 200 anys des del començament de l'era industrial: va augmentar 30 vegades i en 2001 va aconseguir 14,3 GTCE / any. Un home d'una societat industrial consumeix 100 vegades més energia que un home primitiu i viu 4 vegades més.

En el món modern, la generació d'electricitat és la base per al desenvolupament d'indústries bàsiques que determinen el progrés de la producció social. En tots els països industrialitzats, la taxa de desenvolupament de el sector energètic va superar la taxa de desenvolupament d'altres indústries.

Per què l'energia elèctrica ha adquirit tanta importància?

Ja és impossible imaginar la vida sense energia elèctrica. L'energia elèctrica ha envaït totes les esferes de l'activitat humana: la indústria i l'agricultura, la ciència i l'espai, la nostra vida quotidiana.

Una distribució tan àmplia s'explica per les seves propietats específiques:

  • la capacitat de transformar-se en pràcticament tots els altres tipus d'energia (energia tèrmica, energia mecànica, sonora, lluminosa, etc.)

  • la capacitat de transmetre amb relativa facilitat a llargues distàncies en grans quantitats

  • les enormes velocitats de el procés electromagnètic

  • la capacitat d'adaptar l'energia (canvi de voltatge, freqüència).

  • la quantitat de fonts d'energia (energia nuclear, energia solar, etc.)

Importància de l'energia elèctrica a la indústria

En la indústria, l'energia elèctrica s'utilitza tant per impulsar diversos mecanismes com directament en els processos tecnològics. El treball de les instal·lacions modernes de comunicació (telègraf, telèfon, ràdio, televisió) es basa en l'ús de l'electricitat.

Sense ell, el desenvolupament de la cibernètica, la tecnologia informàtica i la tecnologia espacial hauria estat impossible.

Importància de l'electricitat en el transport

L'electricitat juga un paper molt important en la indústria de l'transport. El transport elèctric no contamina el medi ambient. El transport ferroviari electrificat consumeix una gran quantitat d'electricitat, el que permet augmentar el rendiment de les carreteres a l'augmentar la velocitat dels trens, reduir el cost de l'transport i augmentar l'economia de combustible.

Com afecta l'energia elèctrica a l'entorn?

A el mateix temps, l'energia és una de les fonts d' impacte advers sobre el medi ambient i els éssers humans. Afecta:

  • l'atmosfera (consum d'oxigen, emissions de gasos, humitat i partícules sòlides),

  • la hidrosfera (consum d'aigua, creació de reservoris artificials, abocaments d'aigua contaminada i escalfada, residus líquids),

  • la biosfera (emissions de substàncies tòxiques) 

  • la litosfera (consum de combustibles fòssils, canvi de paisatge).

 

Inicialment l'impacte negatiu de l'energia elèctrica en el medi ambient no va causar molta alarma entre el públic en general. 

No obstant això, a mitjans de la dècada dels 70 de segle passat, diversos especialistes van trobar nombroses dades que apuntaven a una forta pressió antropogènica sobre el sistema climàtic. Aquesta pressió podria desembocar en una catàstrofe global amb un augment descontrolat de l'consum energètic.

Des de llavors, cap altre problema científic ha atret tanta atenció com el problema de el present, i especialment el proper canvi climàtic.

Autor:
Data de publicació: 7 de setembre de 2021
Última revisió: 7 de setembre de 2021