Menu

Energia elèctrica

Exemples d'energia elèctrica, ús i aplicacions

Exemples d'energia elèctrica, ús i aplicacions

Des de l'aparició de l'electricitat, el seu ús ha anat creixent de forma exponencial.

En els seus inicis, l'ús de l'energia elèctrica quedava relegat a la indústria ia la il·luminació. No obstant això, a poc a poc han anat apareixent una gran quantitat d'elements elèctrics que han canviat per complet les nostres vides.

A continuació expliquem alguns exemples d'energia elèctrica:

1. Energia lumínica

L'energia elèctrica serveix per generar llum.

El primer a inventar la bombeta va ser Thomas Alba Edison. Eddison va descobrir que quan un corrent elèctric circulava per una resistència, l'efecte Joule que produïa podia generar llum.

A poc a poc aquesta tecnologia ha canviat i han aparegut els llums led. No obstant això, en tots els casos, funcionen amb una font d'energia elèctrica.

2. Motors elèctrics

Els motors elèctrics són màquines que transformen l'energia elèctrica en energia mecànica. Normalment proporcionen aquesta energia en forma d'energia cinètica fent girar un eix.

Els motors elèctrics sumat a l'subministrament elèctric en els habitatges ha estat una revolució en la qualitat de vida de les persones. Alguns exemples d'aparells que utilitzen motors elèctrics que podem trobar a casa són:

 • Rentadora.

 • Tornavís elèctric.

 • Rentaplats.

 • Trituradora.

 • Extractor de la cuina.

 • Bomba d'aigua.

3. Tempestes elèctriques

Les tempestes elèctriques és un tipus d'energia elèctrica que produeix descàrregues elèctriques de forma natural.

Aquestes descàrregues es poden destriar com una espurna de llum, un raig, seguit d'un so ressonant agut o sord, un tro.

Les tempestes elèctriques són núvols en què es crea una diferència de potencial mitjançant la separació de càrregues.

4. Centrals elèctriques

Les centrals elèctriques són instal·lacions destinades a generar electricitat. Hi ha molts tipus de centrals elèctriques amb capacitat de generar energia elèctrica com per exemple:

 • Centrals termoelèctriques: aquest tipus de centrals utilitzen fonts d'energia tèrmica per produir electricitat. Les més habituals són les centrals de cicle combinat, que utilitzen combustibles fòssils i les centrals nuclears que aprofiten l'energia de les reaccions nuclears dels àtoms d'Urani.

 • Instal·lacions fotovoltaiques: aquest tipus d'instal·lacions aprofiten una propietat de determinats materials com el Silici per alliberar electrons a partir de la radiació solar. Els fotons de llum de el Sol impacten sobre les plaques solars provocant que es desprenguin electrons dels àtoms que les composen. La suma d'aquests electrons generen un corrent elèctric continu.

 • Altres instal·lacions d'energies renovables: a més de l'energia solar ha moltes altres fonts d'energia que permeten generar electricitat de forma sostenible com per exemple, l'energia eòlica, l'energia hidràulica o l'energia geotèrmica.

Les centrals elèctriques connectades a la xarxa elèctrica utilitzen transformadors de corrent per a subministrar l'energia en forma de corrent altern. Aquesta energia té l'avantatge que es pot transportar a través de les línies elèctriques.

5. Electroimants

L'electroimant és un element electrotècnic format per un nucli de material ferromagnètic (normalment ferro dolç) sobre el qual s'enrotlla una bobina de moltes voltes de fil elèctric.

La finalitat d'l'electroimant és generar un camp magnètic a partir d'un corrent elèctric. Tan aviat com s'elimina el corrent, el ferro perd el seu estat d'imant.

L'electroimant sovint sembla una ferradura i té cables conductors al seu voltant, embolicats com una estora. Quan el corrent passa a través d'aquesta estora, el nucli de el ferro es magnetitza.

6. Generadores de calor

Quan un corrent passa a través d'un conductor elèctric genera calor tal com estableix la llei de Joule. En general, aquesta seria un desavantatge de l'energia elèctrica, però per altra banda, ens permet generar calor.

Alguns exemples en què s'usa aquest efecte per generar calor són:

 • Estufes elèctriques.

 • Torradores.

 • Escalfadors d'aigua.

 • Bombes de calor.

7. Aires condicionats i refrigeradors

Els aires condicionats i els refrigeradors són un cas particular dels generadors de calor.

El sistema de funcionament segueix els següents passos:

 • Comprimir l'aire que es vol refredar. A l'elevar la pressió, s'eleva la temperatura.

 • Fer circular l'aire comprimit per un intercanviador de calor juntament amb aire a temperatura ambient. A causa de la primera i segona llei de la termodinàmica, la calor de l'aire comprimit es traspassa a l'aire a temperatura ambient.

 • Es descomprimeix l'aire i, a l'disminuir la pressió, disminueix la temperatura, de manera que tenim aire a menor temperatura que la de l'entorn.

8. Electroquímica

L'electroquímica és una branca de la química que s'ocupa dels processos que impliquen la transferència d'electrons a través d'un circuit elèctric extern i no per intercanvi directe com passa amb les reaccions d'oxidació-reducció.

Es tracta, per tant, de les transformacions químiques produïdes pel pas de l'electricitat en determinats sistemes químics i de la producció i emmagatzematge d'electricitat mitjançant transformacions químiques.

Un exemple de processos electroquímics són els que es produeixen quan es carrega i descarrega una bateria.

9. Circuits electrònics

Els circuits electrònics que ens envolten són exemples pels quals circula energia elèctrica. El corrent elèctric circula constantment per aquests circuits interactuant amb els seus elements transmetent impulsos i senyals.

Alguns exemples de circuits electrònics són:

 • Ordinadors.

 • Telèfons.

 • Televisions.

 • Rellotges digitals.

 • Electrovàlvules.

Autor:
Data de publicació: 8 de juny de 2020
Última revisió: 14 de setembre de 2021