Menu

Física

Què és la pressió en física? Concepte i definició

Què és la pressió en física? Concepte i definició

La pressió és la magnitud física que mesura la força exercida en una unitat de superfície aplicada en direcció perpendicular a aquesta. 

A la vida quotidiana trobem molts exemples en què apareix aquest concepte que utilitzem sovint: a la metereologia, la salut, l'enginyeria, etc.

Tipus de pressió

Hi ha els següents tipus:

 • Pressió hidrostàtica: la que exerceixen els líquids que no es poden comprimir sobre els objectes que hi estan en contacte.

 • Pressió absoluta: és la suma de la força per unitat de superfície d'un sistema determinat i la de l'aire que l'envolta.

 • Pressió manomètrica (també anomenada pressió relativa) és la diferència entre l'absoluta (real) i l'atmosfèrica.

 • Pressió atmosfèrica: és la força per unitat de superfície que exerceix l'aire sobre la superfície terrestre. A nivell del mar, 1 atm equival a 101.325 Pa.

 • Arterial o sanguínia: quan ens referim a la força que exerceix la sang a la superfície interna de les artèries.

 • Osmòtica: és la força exercida per unitat de superfície duna solució contra una membrana semipermeable tancada.

Quina és la unitat de pressió?

La unitat de pressió al sistema Internacional d'unitats és el pascal (Pa), en honor a Blaise Pascal. Un pascal és la pressió que exerceix una força total d'un newton que actua uniformement sobre un metre quadrat (Pa = N/m2).

El Pascal (Pa) és una unitat petita, i de vegades convé utilitzar altres unitats de mesura:

 • Mil·límetre de mercuri (mmHg) és una unitat que encara s'utilitza per mesurar la pressió en medicina, meteorologia, aviació i equival a 133.322 387 415 Pa.

 • bar. L'ús d'aquesta unitat està acceptat dins del SI, encara que no està recomanat. Sovint es fa servir perquè té un valor molt proper a 1 atm. 1 bar = 100.000 Pa

 • Hectopascals (HPa). Aquesta unitat es fa servir en meteorologia i equival a 100 Pa.

 • Atmosfera (atm). L'atmosfera és una unitat que indica la pressió que produeix l'atmosfera terrestre de mitjana a la superfície de la terra.

 • Quilopondis per centímetre quadrat (kp /cm2). Aquesta unitat es fa servir en enginyeria. El quilopondi equival al pes d'una massa d'un quilogram (9,8 N).

 • Balança de força per polzada quadrada (lbf/in²) és una unitat que pertany al sistema anglosaxó. Per referir-s'hi, també s'utilitzen les sigles psi (pounds-force per square inch).

Autor:

Data de publicació: 18 de novembre de 2021
Última revisió: 18 de novembre de 2021