Menu

Energia

Detectors de metalls: definició i funcionament

Detectors de metalls: definició i funcionament

Un detector de metalls és un dispositiu electrònic dissenyat per detectar la presència d'objectes metàl·lics a terra, aigua o altres mitjans gràcies a les propietats de l'energia electomagnètica.

Aquests dispositius són àmpliament utilitzats en una varietat d'aplicacions, com ara arqueologia, recerca de tresors, seguretat, mineria i detecció d'objectes metàl·lics en productes industrials.

El detector de metalls consta duna unitat principal que conté els components electrònics i una sonda o bobina que sutilitza per emetre i rebre senyals electromagnètics. En encendre el detector, la bobina emet un camp electromagnètic i, si hi ha un objecte metàl·lic proper, el camp es veu afectat i es produeix una resposta detectable.

La detecció de metalls es basa en diferències en la conductivitat i la permeabilitat magnètica dels materials. Els objectes metàl·lics, com monedes, joies o peces de metall, solen ser més conductors i magnètics que els materials no metàl·lics, com ara la terra o els minerals.

Això permet que els detectors de metalls distingeixin entre tots dos i alertin l'usuari quan es detecta un objecte metàl·lic.

Com funciona un detector de metalls?

Tot i que els detalls poden variar segons el model i el tipus de detector de metalls, aquí se n'explica el funcionament bàsic:

El detector de metalls consta duna bobina transmissora, que és una antena que emet un camp electromagnètic polsant de baixa freqüència. Aquesta bobina està connectada a un oscil·lador que genera el corrent elèctric necessari per crear el camp magnètic.

Quan el detector de metalls s'activa, la bobina transmissora genera un camp electromagnètic en forma de con que s'estén des de la bobina. La mida i la forma del con varien segons el disseny del detector.

Si hi ha un objecte metàl·lic a prop del detector de metalls, com una moneda o un tros de metall, el camp electromagnètic indueix corrents elèctrics a l'objecte metàl·lic. Aquests corrents, coneguts com a corrents de Foucault, creen el seu propi camp magnètic.

El detector de metalls també conté una bobina receptora, que està ubicada a prop de la bobina transmissora. La bobina receptora està dissenyada per captar canvis al camp electromagnètic causats pels objectes metàl·lics propers.

Els corrents induïts a la bobina receptora generen un senyal elèctric feble que és amplificat pel detector de metalls. Aquest senyal amplificat és processat i analitzat per un circuit de detecció.

El circuit de detecció compara el senyal rebut amb patrons predefinits i ajustaments configurats per l'usuari. Aquests patrons i ajustaments ajuden a distingir entre diferents tipus de metalls ia filtrar les interferències causades per objectes no desitjats, com el sòl o els minerals.

Si el detector de metalls identifica la presència d‟un objecte metàl·lic segons els paràmetres establerts, emet un senyal d‟alerta al‟usuari. Això pot ser en forma d'un so audible, una vibració o una visualització a la pantalla del detector.

Per què serveix un detector de metalls?

Els detectors de metalls s'utilitzen en una àmplia gamma d'aplicacions a diverses indústries i contextos. Alguns dels usos més comuns són:

  1. Seguretat: Els detectors de metalls són àmpliament utilitzats en llocs públics, com ara aeroports, estacions de tren, estadis, escoles i edificis governamentals, per detectar armes de metall i prevenir l'entrada d'objectes perillosos.

  2. Mineria i prospecció: A la indústria minera, els detectors de metalls s'utilitzen per localitzar i extreure minerals i dipòsits metàl·lics valuosos. També sutilitzen en la prospecció dor i altres metalls preciosos.

  3. Arqueologia i cerca de tresors: Els detectors de metalls són eines essencials en l'arqueologia i la recerca de tresors. Ajuden a localitzar i recuperar artefactes històrics i valuosos enterrats sota terra, com a monedes antigues, joies i relíquies.

  4. Indústria alimentària: A la indústria alimentària, els detectors de metalls s'utilitzen per garantir la seguretat dels productes. S'utilitzen en la línia de producció per detectar contaminants metàl·lics indesitjables en els aliments, com ara trossos de metall, fragments de filferro o partícules metàl·liques.

  5. Recuperació d'objectes perduts: Els detectors de metalls són utilitzats per aficionats i cercadors de tresors per trobar objectes perduts, com ara joies, claus, monedes i altres objectes de valor personal.

  6. Construcció: En la construcció, els detectors de metalls s'utilitzen per localitzar canonades i cables metàl·lics ocults a les parets i el terra abans de realitzar treballs de perforació o excavació, per tal d'evitar danys a les infraestructures subterrànies.

  7. Control de qualitat industrial: En la producció industrial, els detectors de metalls es fan servir per inspeccionar i verificar la presència de components metàl·lics en productes, assegurant així la qualitat i la conformitat amb els estàndards de fabricació.

Preus dels detectors de metalls

Els preus dels detectors de metalls poden variar considerablement segons el tipus de detector, la marca, les característiques i la qualitat. Aquí tens una idea general dels rangs de preus:

  1. Detectors de metalls bàsics: Els models més simples i econòmics poden tenir un preu aproximat de 50 a 200 dòlars. Aquests detectors solen ser de baixa gamma i ofereixen funcions bàsiques de detecció de metalls.

  2. Detectors de metalls de nivell intermedi: Els detectors de metalls de gamma mitjana solen tenir un rang de preus entre 200 i 700 dòlars. Aquests models ofereixen característiques i ajustaments addicionals, com discriminació de metalls, més sensibilitat, modes de cerca especialitzats i major profunditat de detecció.

  3. Detectors de metalls d'alta gamma: Els detectors de metalls d'alta gamma, utilitzats per aficionats seriosos, professionals i en aplicacions especialitzades, poden tenir un preu de 700 dòlars en endavant, arribant fins i tot a milers de dòlars. Aquests detectors ofereixen un rendiment avançat, més sensibilitat, discriminació precisa de metalls, ajustaments personalitzables i característiques addicionals, com ara pantalles avançades, GPS, tecnologia de múltiples freqüències, etc.

És important tenir en compte que aquests preus són només una guia general i poden variar depenent de diversos factors. A més, és possible que es trobin detectors de metalls usats a preus més baixos.

Autor:
Data de publicació: 2 de juny de 2023
Última revisió: 2 de juny de 2023