Menu

Energia

Energia lumínica: què és, origen i aplicacions

Energia lumínica: què és, origen i aplicacions

L'energia lumínica, també coneguda com a energia lluminosa o radiació lluminosa, és un tipus d'energia que es manifesta en forma d'ones electromagnètiques visibles per a l'ull humà.

Aquest fenomen, que es produeix a través de l'emissió de fotons per part de les fonts de llum, exerceix un paper fonamental en una àmplia varietat d'aplicacions científiques, tecnològiques i industrials.

Aquest article es proposa analitzar l'energia lumínica en profunditat, des de l'origen i les característiques fins a les múltiples aplicacions en la vida quotidiana.

Origen i característiques

L'energia lumínica té l'origen en la vibració de partícules carregades elèctricament, com ara electrons, que es desplacen a través d'un medi.

Energia lumínica: què és, origen i aplicacionsQuan aquestes partícules accelerades canvien de direcció, emeten fotons, que són partícules de llum. Els fotons viatgen a través de l'espai en forma d'ones electromagnètiques, i la longitud d'ona d'aquestes ones en determina el color i l'energia.

L'energia lumínica es troba a l'espectre electromagnètic entre les longituds d'ona d'aproximadament 380-750 nanòmetres, cosa que correspon als colors que poden ser percebuts per l'ull humà.

Aquesta gamma de colors, que va des del violeta fins al vermell, és coneguda com a espectre visible. Cada color a l'espectre visible té una energia característica, amb els colors de menor longitud d'ona (violeta i blau) i són més energètics que els colors de major longitud d'ona (groc i vermell).

D'on s'obté l'energia lluminosa?

L'energia lluminosa s'obté principalment de fonts que generen llum o radiació electromagnètica visible.

Aquí teniu algunes de les fonts més comunes d'energia lluminosa:

Sol

Energia lumínica: què és, origen i aplicacionsLa font principal d'energia lluminosa a la Terra és el Sol. La llum solar és una radiació electromagnètica generada en el procés de fusió nuclear al nucli del Sol.

Aquesta radiació viatja a través de lespai i arriba a la Terra, proporcionant llum i calor. A més, es pot aprofitar per generar electricitat mitjançant panells fotovoltaics.

Il·luminació artificial

La majoria de la il·luminació artificial es produeix mitjançant lús de dispositius elèctrics que generen llum.

Les bombetes incandescents, les bombetes fluorescents compactes (CFL), les bombetes d'halogen i les bombetes LED són exemples de dispositius que converteixen l'energia elèctrica en energia lluminosa. Cadascú d'aquests tipus de bombetes utilitza diferents mecanismes per produir llum.

Fonts lumíniques especials

En certes aplicacions, s'utilitzen fonts lumíniques especialitzades, com ara làsers i díodes emissors de llum (LEDs), per generar energia lluminosa concentrada i altament controlable.

Aquestes fonts es fan servir en una àmplia gamma d'aplicacions, des de la indústria fins a la investigació científica.

Reaccions químiques

Algunes reaccions químiques poden produir llum, un fenomen conegut com a quimioluminescència.

En són exemples els productes químics que s'utilitzen en pals lluminosos, joguines que brillen en la foscor i certs organismes marins bioluminiscents.

Combustió

En processos de combustió, com a les flames d'una espelma o foguera, part de l'energia alliberada s'emet en forma de llum i calor. L'energia lluminosa en aquests casos prové de la reordenació d'àtoms i molècules als gasos calents.

Descàrregues elèctriques

Energia lumínica: què és, origen i aplicacionsEn certs tipus de descàrregues elèctriques, com els llampecs durant una tempesta, es genera energia lluminosa a causa de l'excitació de partícules a l'atmosfera. Això produeix llampades de llum visibles en forma de raigs.

Aplicacions a la ciència i la tecnologia

L'energia lumínica té una gran rellevància a diversos camps de la ciència i la tecnologia.

Un dels usos més destacats és a l'espectroscòpia, una tècnica que permet l'anàlisi de la composició química de substàncies mitjançant l'observació de la interacció entre la llum i la matèria. L'espectroscòpia d'absorció, per exemple, es basa en la capacitat de certes substàncies per absorbir llum a longituds d'ona específiques, cosa que permet identificar i quantificar la presència de compostos químics a una mostra.

A la medicina, l'energia lumínica és essencial en la imatgeologia mèdica, incloent-hi la tomografia computaritzada (TC) i la ressonància magnètica nuclear (RMN). Aquestes tècniques utilitzen la radiació lluminosa per obtenir imatges detallades de l'interior del cos humà, cosa que facilita el diagnòstic i el tractament de malalties.

A més, aquesta forma denergia electromagnètica és crucial en la indústria de la comunicació. La fibra òptica, per exemple, es basa en la transmissió de senyals de llum a través de cables de vidre o plàstic per transmetre informació a velocitats extremadament altes.

Energia lumínica a la vida quotidiana

Energia lumínica: què és, origen i aplicacionsL'energia lumínica també té un paper central a la vida quotidiana.

La il·luminació artificial, present a llars, oficines i espais públics, utilitza làmpades i bombetes que generen llum mitjançant la conversió d'energia elèctrica en energia lumínica. Al llarg de la història, l'evolució de la tecnologia d'il·luminació ha permès una eficiència energètica més gran i una il·luminació més sostenible.

Altres exemples, a més de la il·luminació, els trobem en dispositius electrònics com ara pantalles de televisió, monitors d'ordinador i telèfons mòbils. Aquests dispositius utilitzen tecnologia de pantalles LCD, LED o OLED que depenen de l'emissió de llum per mostrar imatges i vídeos.

Autor:
Data de publicació: 3 d’octubre de 2023
Última revisió: 3 d’octubre de 2023