Menu

Energia

Llei de les proporcions múltiples: llei de Dalton

Llei de les proporcions múltiples: llei de Dalton

La llei de proporcions múltiples és una de les lleis ponderals de la química. La llei estableix que si dos elements químics formen més d'un compost, la proporció de la massa del segon element que es combinen amb una massa fixa del primer element sempre seran proporcions de nombres enters senzills.

John Dalton va expressar la llei de les proporcions múltiples el 1804.

En quin fenomen es va basar Dalton que no es va adonar Proust?

Uns anys abans, el químic francès Joseph Proust havia proposat la llei de proporcions definides.

Amb els treballs de Prous succeïa un fenomen del qual Proust no se'n va adonar: hi ha alguns elements químics que es relacionen en diferents proporcions per formar diferents compostos químics. Dalton es va aprofitar d'aquest fenomen per a les investigacions.

La llei de les proporcions definides expressava que els elements es combinaven per formar compostos en certes proporcions ben definides amb una relació de nombres enters.

Més tard, Antoine Lavoisier va demostrar la llei de conservació de la massa, cosa que va ajudar a Dalton.

Quina relació hi ha entre la llei de les proporcions múltiples i el model atòmic de Dalton?

La llei de Dalton va ser una prova clau de la teoria atòmica.

Avui dia, hi ha el dubte si Dalton va descobrir la llei a partir d'una hipòtesi per investigar la validesa de la seva teoria atòmica o la va descobrir per accident i després la va explicar mitjançant teoria atòmica.

Amb quina altra llei es confon la llei de Dalton?

Aquesta llei de vegades es diu llei de Dalton, en honor de John Dalton, el químic que la va expressar per primera vegada. Tanmateix, com passa amb la llei de Gay-Lussac, de vegades s'utilitza el nom de la llei de Dalton per referir-se a una altra llei: la llei de les pressions parcials. És a dir, el càlcul de les pressions parcials duna barreja de gasos aplicant la llei dels gasos ideals a cada component.

La llei de les pressions parcials estableix que la pressió total d'una barreja de gasos és igual a la suma de les pressions que exerciria cadascun si només un ocupés tot el volum. Aquesta llei només es compleix si els gasos no reaccionen químicament i estan a temperatura constant.

Autor:

Data de publicació: 12 de desembre de 2021
Última revisió: 12 de desembre de 2021